Strategický plán projednají zastupitelé v září

, autor: Petr Vitvar

10.06.2014 - Od března letošního roku sedm tematických pracovních skupin s určeným garantem či garanty intenzívně pracuje na aktualizaci Strategického plánu statutárního města Jablonec nad Nisou 2014 – 2020. Jejich jednání a výstupy zastřešuje koordinační skupina a výsledný materiál projednají v září zastupitelé města.

Aktualizaci strategického plánu pro město zpracovává ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ve spolupráci s odborem územního a hospodářského rozvoje (OÚaHR) jabloneckého magistrátu. V současné době probíhá příprava akčního plánu na nejbližší období dvou let. „Do něj budou zařazené projekty, které odpovídají tematickému zaměření navržených cílů, priorit, opatření a aktivit a jejichž realizace se předpokládá v období 2014 až 2016/2017. Návrhy projektů posoudí příslušná pracovní a koordinační skupina z hlediska jejich věcného obsahu, časové a finanční náročnosti i z hlediska jejich souladu s aktuálními strategickými dokumenty. Doporučené projekty budou zařazené do návrhu akčního plánu, který bude součástí finálního dokumentu“ podotýká Zdeněk Kadlas ze společnosti ARR.

Pracovní skupiny fungují už přes tři měsíce

„Úvodním krokem celého procesu bylo ustavení řídícího týmu - koordinační skupiny strategického plánu a sedmi tematických pracovních skupin podle zaměření jednotlivých prioritních oblastí,“ vysvětluje vedoucí OÚaHR Tomáš Beneš. 

Pracovní skupiny:

  • A - Podnikání a ekonomika (garant: Miloš Vele, náměstek primátora),
  • B - Doprava (garant: Petr Vobořil, náměstek primátora),
  • C - Infrastruktura, životní prostředí, urbanismus a bydlení (garant: Petr Vobořil),
  • D - Veřejná správa a občanská společnost, bezpečnost a veřejný pořádek (garanti: Petr Beitl, primátor města, Marek Řeháček, tajemník MMJN),
  • E - Školství a vzdělávání (garanti: Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora, Petr Tulpa, člen ZM, radní LK),
  • F - Sociální věci, zdravotnictví, zaměstnanost (garant: Soňa Paukrtová),
  • G - Kultura, sport a cestovní ruch (garanti: Soňa Paukrtová, Petr Roubíček, člen ZM).

Tyto pracovní skupiny fungují už více jak tři měsíce. Během dubna členové koordinační a pracovních skupin projednávali a připomínkovali analytické části, tzv. profil města včetně globální SWOT analýzy (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb) i jejích dílčích částí v jednotlivých skupinách. V květnu měly všechny skupiny na programu Návrh dlouhodobé strategie rozvoje města do roku 2020 včetně formulace cílů, opatření a aktivit. „Jejich náměty a připomínky jsou zapracované do dokumentu, jehož pracovní verzi včetně analytické a návrhové části projedná červnové zastupitelstvo. Poté bude dokument zveřejněný a veřejnost bude mít možnost zaslat k němu své připomínky a návrhy projektů prostřednictvím vyplněných projektových fiší,“ říká Beneš s tím, že náměty a připomínky bude možné zasílat zhruba do poloviny srpna. „Koordinační skupina 29. května také schválila prodloužení termínu zpracování aktualizace strategického plánu, takže finální dokument bude schvalovat zastupitelstvo města na svém zasedání v září,“ doplňuje vedoucí odboru rozvoje.

Další informace

Vytvořeno 10.6.2014 9:30:20 | přečteno 1992x | Petr Vitvar
load