Stavební uzávěra má zabránit vyšší kriminalitě a sociálním rizikům

, autor: archiv MMJN

10.09.2014 - Rada města Jablonec nad Nisou se na své mimořádné schůzi v pondělí 8. září zabývala problematikou bezpečnosti ve městě a rozšiřování objektů, v nichž jsou provozovány ubytovny pro nepřizpůsobivé spoluobčany. Radní jsou situací ve městě znepokojeni, a proto schválili záměr vydání územního opatření o stavební závěře pro stavby ubytovacích zařízení. V současné době se tento záměr projednává, a jakmile budou k dispozici souhlasná vyjádření, vstoupí v platnost.

Stavební uzávěra bude podle schváleného záměru platit na celém území Jablonce nad Nisou a zakazovat nejen stavbu nových ubytoven, ale také změnu užívání stavby nebo stavební úpravy za účelem rozšíření stávající kapacity.

„Vzhledem k současné legislativě považujeme toto řešení za jedinou možnost, jak se účinně bránit tomu, aby se z domů soukromých vlastníků stávaly ubytovny pro lidi, kteří pobírají sociální dávky na bydlení,“ vysvětluje primátor města Petr Beitl, který se o stavební uzávěře v tomto smyslu zmínil již na veřejné besedě o bezpečnosti ve městě, kterou svolal na úterý 2. září.

„Ve městě je nastaven systém sociální politiky bydlení dobře, od azylového domu přes ubytovny až po byty zvláštního určení. Lidé v nich žijící musí hrát podle pravidel, platit nájem, a když tomu tak je, mají šanci na lepší „normální“ bydlení. Dokud ale budou mít navrch obchodníci s chudobou, kteří pronajímají byty a domy v dobrých čtvrtích a z těch se pomalu stávají ghetta, máme velmi omezené prostředky k tomu s nimi bojovat,“ dodává primátor.

O tom, že Jablonec chce sociální problematiku skutečně řešit, není pochyb. Radnice dává v současné době práci již 93 dlouhodobě nezaměstnaným lidem v rámci veřejně prospěšných prací a veřejné služby. „Ukazujeme, že je možné, aby lidé, kteří jen obtížně nacházejí uplatnění na trhu práce, byli naší společnosti užiteční. Je přece lepší odměnit je za práci než vyplatit dávky a ještě zaplatit třeba za úklid města,“ myslí si primátor Beitl. Stavební uzávěra samozřejmě všechny problémy nevyřeší, ale je dalším důležitým opatřením vedoucím k tomu, aby Jablonec byl bezpečným městem.

Stavební uzávěra je přechodným opatřením, které bude platit do doby vydání nového územního plánu. Rada města také může povolit výjimku z tohoto opatření, pokud povolení výjimky nebude ohrožovat sledovaný účel. Na byty v soukromých domech stejně jako na již zkolaudované ubytovny se stavební uzávěra nevztahuje.

Podobným způsobem situaci vyřešili v Příbrami, kde již stavební uzávěra platí.

Další informace

Vytvořeno 10.9.2014 17:10:39 | přečteno 2764x | Petr Vitvar