Starostové cvičili přípravu na krizové situace

, autor: Petr Vitvar

16.06.2014 - Ve čtvrtek 5. června si krizové štáby města i okolních obcí v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou (ORP) prověřily svou připravenost na krizové situace. Konalo se totiž cvičení na téma zabezpečení nouzového přežití obyvatel po přívalovém dešti a bleskové povodni.

Cvičení se, kromě členů stálé pracovní skupiny, zúčastnili i zástupci a vedoucí pracovníci nevládních neziskových organizací ADRA, DIAKONIE ČCE, ELVA HELP Liberec a jabloneckého Červeného kříže, zástupci Hasičského záchranného sboru a Libereckého kraje.

„Hlavním cílem bylo na základě rozehry situací na území obcí procvičit součinnost krizových štábů obcí se zástupci nevládních neziskových organizací při zajištění evakuace obyvatelstva, nouzového přežití. To znamená zajištění základních životních potřeb, péče o specifické skupiny obyvatel, vyžadování a využití humanitární pomoci a pomoci občanů při obnově území po povodni,“popisuje Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, který měl na bedrech zdárný průběh celé akce.

Cvičení probíhalo opravdu důkladně. „Hlavní přístup do obce není možný, přes cestu leží stromy,“ hlásil například starosta Bedřichova Petr Šmaus. A telefony zvonily i v okolních obcích, všichni čile komunikovali a řešili nastalé situace.

Podle hodnocení řídících cvičení a vyjádření zástupců nevládních organizací, hasičů i krajského úřadu cvičení splnilo svůj účel. „Je potřeba krizové situace občas nasimulovat a procvičit součinnost jednotlivých složek. Poznatky cvičících i rozhodčích na všech úrovních jsou pak využity v další přípravě krizových štábů a starostů obcí. Je vždycky lepší být na nenadálé situace připraven než nepříjemně překvapen,“zhodnotil celou akci primátor města a předseda Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP Jablonec nad Nisou Petr Beitl.

Vytvořeno 16.6.2014 17:24:15 | přečteno 1787x | Petr Vitvar
load