Setkání s občany - Žižkův Vrch

Třetí v pořadí bylo setkání ve školní jídelně základní školy na Žižkově Vrchu 3. dubna 2012. V této lokalitě jsme již tradičně předpokládali hojněji navštívené setkání, ale skutečnost předčila naše očekávání. Dorazilo více jak padesát občanů a nebyli všichni z řad seniorů, kteří tady o život ve své části města mají zájem. Otázky padaly z různých oblastí a přítomní politici i odborníci z magistrátu se snažili na ně dát co nejlepší a nejpřesnější odpověď.

 1. Vážně bude u Zeleného údolí překladiště?
  p. Vobořil – záměr takový je, v tuto chvíli je ve schváleném konceptu územního plánu, připravují se detaily. Na Proseči se to lidem dlouhá léta nelíbí, nic není ideální, jednání s okolními obcemi také nedopadla. 
 2. Lidé nemají kde parkovat, především v okolí Řetízkové a Na Kopci – u restaurace a lékařských ordinací. Proč je zde rezervováno tolik místa pro ordinace?
  p. Vele – parkování na sídlištích je všeobecně problém, právě v této lokalitě nevíme, kde nová místa vytvořit.
  p. Pokorný – v rámci připravovaného projektu IPRM je spíše řešena parková plocha, výkresy jsou k nahlédnutí, pár míst je navrženo.
  p. Novák (okrskář) – MP je tolerantní v případech nesprávného parkování.
 3. Komu patří cesta od trafiky k samoobsluze? Dlouhodobě se zde neuklízí, v zimě nebezpečné, schody se rozpadají.
  p. Kozák – není zařazeno do plánu zimní údržby.
  p. Vele – zapíšeme tento podnět
 4. Jak je to míněno s tanečním parketem v lesoparku?
  p. Pokorný – je zde výkres k nahlédnutí, v prostoru bude umístěna drobná architektura (podium, altány, terasy…), nepočítá se s velkými akcemi (koncerty), možná výjimečně se bude využívat při nějakých oslavách. Jde spíše o pracovní název.
 5. Domníváme se, že v případě lesoparku se jedná o vyhazování peněz.
  p. Vobořil – než se začal lesopark budovat, vedli jsme zde diskusi, mohli jste se vyjádřit, nyní se již realizuje.
  p. Tulpa – konalo se minimálně 6x setkání k projektům z IPRM a minimálně dvě konkrétně k projektu lesoparku, 85 % finančních prostředků je z EU, město dává spoluúčast pouze 15 %.
 6. Jaké bude dopravní řešení u Kauflandu? Není dodržováno dopravní značení – zákaz od Žižkova vrchu.
  p. Vele – komunikace není v majetku města, řešil krajský úřad.
 7. U kruhového objezdu v Turnovské a Pražské se v zimě nevyhrnoval sníh, u restaurace U Červených je nebezpečné přecházení.
  p. Kozák – kruhový objezd je v plánu zimní údržby, prověříme konkrétní prostory.
 8. Poděkování za výstavbu Kauflandu. Bylo by možné dát na autobusovou zastávku směr Žižkův Vrch lavičku a případně stříšku?
  p. Vele – neměl by být problém, prověříme.
 9. V prostoru nad Kauflandem byl odstavný prostor pro kamiony, nikoho zde neobtěžovaly. Je nyní nějaké místo, kde mohou parkovat? Prosím o zásah proti kamionům na parkovišti u Penny  v Rýnovicích.
  p. Kozák – stále je prostor nad Kauflandem.
  p. Novák – zásahy se průběžně dělají, lidé telefonují na linku operátora MP.
 10. Bude se stavět u Kauflandu ještě něco jiného?
  p. Beitl – ano, bude zde komplex obchodů - butiků.
 11. Jak a kdy se bude řešit situace křižovatek u Kauflandu? Chtěli bychom příjezd rovnou ze  Žižkova Vrchu.
  p. Vele – město podalo námitku na Krajský úřad Libereckého kraje, čekáme, jak se investor vyjádří, informace o výsledku bude na webu města řádově za 30-60 dní.
 12. Za Kauflandem vede cesta do Srnčího dolu, ta je ale od dostavby neschůdná, zabahněná. Bude ji dávat město nebo investor do pořádku?
  p. Vele – upozorníme investora.
 13. Kdy bude na Žižkově Vrchu proveden úklid od posypového materiálu?
  p. Vele – jarní úklid byl spuštěn 25.3., Žižkův Vrch je letos mezi posledními, dokončeno bude 27.5., termíny pro jednotlivé zóny se každý rok mění.
  p. Kozák – do té doby bude provedeno strojní předmetení.
 14. K úklidu – v loňském roce byl na jaře Žižkův Vrch velmi špatně uklizen, cisterny vůbec nejely.
  p. Fričová – doporučuje v případě špatného úklidu volat přímo na TSJ nebo na bezplatnou linku 800 155 151.
 15. U nového kruhového objezdu Liberecká x Tovární by byl potřeba přechod pro chodce.
  p. Vele – jedná se o silnici Libereckého kraje, podnět předáme.
 16. V Puškinově ulici za panelákem žádáme přes SBD již několik let pokácení 4-5 náletových stromů, stále není povoleno. Jinde se kácí pořád, pod dvěma rodinnými domy, v lesoparku atd.  Navíc kvůli tangentě se tam stejně bude kácet celý pruh lesa.
  p. Lochovská – v lesoparku byly pokáceny prohnilé stromy, ani jeden nebyl pokácen zbytečně. Zastavte se na magistrátu a pokud to bude možné, domluvíme se.
 17. Jak se řeší hřiště Na Vršku? Bylo řečeno, že se přihlédne k přání lidí – ti zde hřiště nechtějí, ale na webu města je psáno, že se odsouhlasilo hřiště.
  p. Tulpa – na setkání k této problematice se dostavilo velmi málo lidí, měla být provedena anketa, ale nebyla zpětná vazba. V tuto chvíli nemá město finanční prostředky na spoluúčast, nebudeme záměr realizovat.
 18. Pochůzkář by byl potřeba Na Vršku, chodí sem minimálně, je zde potřebnější než na Žižkově Vrchu.
  p. Novák – je těžké být na všech místech, snažíme se pokrýt oblast, jak je třeba. Na Vršku řešíme prioritně krádeže v obchodech. V případě potřeby volejte 156, MP je během pár minut na místě.
 19. Soukromník u svého domu proti škole vybudoval plot – hradbu, dříve byl parčík (foto přiloženo).
  p. Beitl – plot byl vybudován bez stavebního povolení, stavební úřad udělil pokutu, avšak stavebník požádal o dodatečné povolení stavby a stavební úřad neshledal argumenty, kvůli kterým by plot nepovolil.
 20. Na pozemku města cca 2-3 m od mého plotu je vzrostlý javor, co mám dělat s listím? Když jsem ho pohrabala a pálila, někdo na mě poslal MP.
  p. Lochovská – pokud to bude možné, můžete ho dát do pytlů a my je necháme odvézt na náklady města. Při pálení minimalizujete problémy, když se domluvíte se sousedy.
 21. Platíme nejdražší teplo v republice, co s tím můžeme dělat?
  p. Beitl – jednání s JTR jsou velmi složitá a město se ocitá v poněkud schizofrenní pozici, kdy sice je akcionářem společnosti, ale zároveň a především musí a chce hájit zájmy vás, občanů. O to se snažíme, to mi věřte.
 22. Mezi hřištěm a panelákem Na Výšině 15 jsou ulámané větve ještě od kalamity. Prosíme o úpravu, je to nebezpečné.
  p. Lochovská – Stromy rostoucí mezi sportovištěm a oplocením areálu školy, kde jsou v korunách zlomené či suché větve, budou ošetřeny v rámci ošetřování stromů v areálech základních škol. Smlouva s dodavatelem je podepsaná, práce budou zahájeny v nejbližší době. Ošetření dřevin bude realizováno ve 12 areálech ZŠ. Termín dokončení 30. 6. 2012.

Zapsala: I. Landová, oddělení interního auditu a stížností

Další informace

Vytvořeno 5.4.2012 14:17:28 - aktualizováno 11.4.2012 7:57:18 | přečteno 3618x | Petr Vitvar