Setkání s občany - Šumava, Jablonecké Paseky

, autor: M. Hozová

Další ze série setkání s občany proběhlo 10. dubna 2012 v jídelně základní školy na sídlišti Šumava. Občané se dotazovali hlavně na dům v městské památkové zóně, jeho umístění jim přináší problémy s opravami, a to již letité.

 1. Ulice Vysoká 27 – po odhrnutí sněhu vznikaly na chodnících bariéry, které bránily hlavně starším lidem v chůzi, údajně tato část komunikace vypadla ze zimní údržby. Prosíme o její doplnění.
  p. Vele – v současné době sestavujeme plán zimní údržby pro příští zimu, proto nám prosím pište, volejte, můžete i e-mailem, Vaše požadavky se pokusíme do plánu zimní údržby zařadit.
 2. Jedná se mi o rozsah městské památkové zóny, která končí v ul. V Luzích, přijde mi to nelogické, zasahuje do odlehlých míst. Chtějí-li občané opravovat dům, musí zdlouhavě žádat nejenom město… Bude město něco se stavem - rozsahem památkové zóny dělat, měnit ji? Jedná se mi o dům Mlýnská 48a, třetím rokem se nám vleče spor o výměnu střešní krytiny, teče mi do objektu.
  p. Vobořil – městská památková zóna zahrnuje i objekty, které by zde již neměly být. Nyní připravujeme překvalifikování této zóny. Avšak i nadále objekty, které zde zůstanou, budou při opravách např. fasády, výměny krytiny zatíženy požadavky. Městská památková zóna je vyhlášena zákonem, překvalifikování musí být tudíž opět schváleno zákonodárci, je to časově náročný proces, trvá cca rok, začneme (firma) přibližně za měsíc. Městská památková zóna platí do roku 2013, my ji dříve měnit nemůžeme. Váš objekt znám, schvalování oprav je v působnosti státní správy, proto samospráva (úředník) to nemůže urychlit, město nemůže státní správu nikam tlačit, i město zažívá stejnou situaci při opravách svých objektů.
  Mohu požádat město o dočasné krytí bonským šindelem?
  p. Řimnáčová – městská památková zóna byla vyhlášena v roce 1992, ve vašem případě proces trvá, protože je řízení dvouinstanční, spadáte bohužel do městské památkové zóny – ze zákona se k vaší žádosti musí vyjadřovat pobočka Národního památkového ústavu v Liberci i krajský úřad, bohužel některé krytiny nejsou žádoucí, opravy jsou finančně náročné, ale i v levnějších variantách je výběr.
 3. Bude se JTR rušit, máme si hledat nové topení?
  p. Beitl – JTR je akciová společnost, většinovým vlastníkem je MVV, město je menšinový vlastník. Ano, cena za topení je na špičce republiky. Vyzvali jsme MVV k řešení. JTR zrušit nelze, je to privátní akciová společnost. Město se snaží vyvinout tlak, abychom mohli spolupracovat i nadále, při nemožnosti uvažujeme o odkoupení podílu MVV či prodání podílu města. Chceme dosáhnout lepší ceny za dodávky tepla. Díky mechanizmům, které máme, jsme nyní cenu zablokovali.
 4. Čím je způsobeno, že máme nejdražší teplo v republice? Myslím si, že se neinvestovalo do oprav – izolace a rozvody jsou špatné, trávníky jsou zelené, i když je všude kolem sníh. Variantami jsou pro nás tepelná čerpadla a plynové kotelny. Uvažuje se o opravách?
  p. Vele – zásadním parametrem výše ceny je to, co jste řekl, neinvestovalo se do oprav, ztráty jsou cca 37,5 %.
  p. Beitl – situaci monitorujeme, technické zhodnocení by činilo 300 milionů. Zvyšování ceny je pro společnost likvidní, musíme hledat řešení (kogenerační kotelny…).
 5. Předal jsem panu primátorovi materiál, který rozesílala JTR, je zde uváděna průměrná cena 580 Kč/1 GJ. Za vysokou cenu v Jablonci prý může město. Proč město zásadní podíl prodalo?
  p. Beitl – město má dvě možnosti – zablokovat cenu a zablokovat rozdělení zisku. Prodej byl trendová záležitost, historicky to nemá cenu řešit.
 6. Jedná se mi o objekt Pasecká 15. Jaká je situace s objektem? Za zimu velmi zchátral, vaše havarijní linka přes víkend nefungovala, dovolala se k vám až sousedka po víkendu (v únoru).
  p. Vele – vyzvali jsme pana K., ten schůzky odmítal, dnes je již zaevidováno v katastru nemovitostí. Zbylé dvě bytové jednotky se budou prodávat obálkovou metodou. Prodej půjde realizovat nejspíš po prázdninách. Havarijní linku prověříme.
 7. Jedná se mi o opravu komunikace Jeronýmova, stále se to jen flikuje, máte v plánu větší opravu?
  p. Vele – počítáme s běžnými opravami, z flikování nemám radost ani já, pro rok 2011 se nám podařila získat dotace na větší opravy.
  p. Čapuchová – budou-li letos opět nějaké mimořádné finance, bude se opravovat komunikace Zahradní a Přemyslova.
 8. Nebude se budovat nějaký obchod na Šumavě, dolů k Tescu mají důchodci špatný přístup.
  p. Vele – město zde nic budovat nebude, ani nemáme žádné takové informace.
 9. Mezi ul. Vysoká a Švédská je čtyřpatrový dům, který byl prý prodán. Je pravda, že se tam budou stěhovat sociálně slabí občané?
  p. Tulpa – když objekt koupí soukromník, kdo se do objektu bude stěhovat, neovlivníme. Prověříme, čí objekt je, nemáme žádné informace o stěhování.
  Město těmto sociálně slabým platí prý nájem? Zdejší děti ničí atrakce na dětském hřišti, lezou přes plot…
  p. Tulpa – každý, kdo má sociální problém, ho může řešit přes sociální odbor, dnes již na úřadu práce. Ano, je to tak, soukromníci mohou požadovat vysoký nájem, na který nájemci nemusí dosáhnout.
  okrskář – majitel objektu je z Prahy, monitorujeme tuto lokalitu, nezaznamenal jsem ničení prolézaček.
 10. Šlo by pro invalidní občany zlepšit výstup z bazénu (bazén 25 m)?
  p. Matura – ano, rozumím vám, prověřím možnosti.
  p. Tulpa – ano, přimlouvám se i za radu seniorů.
 11. U dětského hřiště za poštou jsou rozbitá vrátka.
  p. Fričová – prověříme to, případně opravíme.
 12. Nešlo by místo pytlů na tříděný odpad dát kontejnery? Povalující pytle jsou u kontejnerů nevzhledné.
  p. Lochovská – pro kontejnery nemáme bohužel místo, současné řešení je prozatím nejvýhodnější.
 13. Potřebujeme jesle pro děti od 2 let, vilka ve Zlaté ulici by po opravě mohla sloužit tomuto účelu.
  p. Vele – objekt je v majetku krajského úřadu.
  p. Vobořil – je to objekt chráněný státem.
  p. Tulpa – zákon nám neumožňuje zřízení organizace pro takto malé děti, je to záležitost ministerstva zdravotnictví. Naše město patří mezi ta města, která zajišťují nad rámec zákona i péči o děti mladší tří let, takové možnosti máme  ve dvou školkách – v nemocnici a v ulici V. Nezvala. Dalšíé místa pro školkové děti získáme přes prázdniny úpravami tříd ve školách v Sokolí a Mozartově ulici.
 14. Na Šumavě je objekt občanské vybavenosti, dříve zde byla restaurace, dnes Vietnamci.
  p. Beitl – o objektu rozhoduje správce konkurzní podstaty.
 15. Kdybychom se rozhodli pro plynovou kotelnu, nebude nám město bránit?
  Splníte-li veškeré požadavky (žádost, projektovou dokumentaci, vyjádření dotčených orgánů), není důvod žádosti nevyhovět.
 16. Co bude s Tajvanem a tržnicí v Lipanské ulici (objekt bývalé Tesly)?
  p. Beitl – k otázce Tajvanu – je to soukromého vlastníka, problém je zde v kanalizaci, po městě chtěl finanční podporu, ale bohužel velmi vysokou.
  p. Řimnáčová – byly uloženy zabezpečovací práce před zimou, nyní je nařízena prohlídka, která může nařídit zabezpečení objektu.
  p. Vobořil – k otázce tržnice – město shání dotaci pro zajištění zainvestování místa (železobetonový skelet, náročné na odstranění). Pro informaci – na místě obchodu Jabloň má být postaven obchodní dům, firma CRESTYL má již stavební povolení a jakmile jim ČEZ zajistí elektrickou energii, začne s výstavbou.
  p. Vele – v případě objektu bývalé Tesly budeme usilovat o demolici. Objekt je památkově chráněn.
 17. Jaký je záměr s politikou parkování – u bazénu a přehrady jsou parkující auta vytlačována do sídlišť. Také cena za parkování mi u nás přijde vysoká, například v Ústí nad Labem se v centru platí za hodinu 3 Kč. Ceny parkovacích automatů, provozu, údržby  - vyplatí se to vůbec?
  p. Beitl – parkovací automaty jsou hlavně kvůli letní sezóně u přehrady, počítáme tak kolem 5 Kč za hodinu, je to otázka desetikorun. Parkoviště v centru - například v Komenského a na Podhorské, jsou stále plná, ceny se budou upravovat tak, aby bylo dosaženo obrátky parkujících vozidel.
  p. Vobořil – u nového obchodního domu CRESTYL bude přibližně 120 – 140 parkovacích míst.

Na setkání mimo dotazů zaznělo i poděkování za prováděnou zimní údržbu v této lokalitě města a za činnost Spolkového domu.

Zapsala: Alena Polreichová, oddělení interního auditu a stížností

Vytvořeno 1.5.2012 21:36:50 | přečteno 3761x | Petr Vitvar