Setkání s občany - Rýnovice

Podruhé se primátor Petr Beitl a jeho náměstkové setkali v tomto roce s občany (27.03.2012) v rýnovické základní škole. I toto setkání bylo poznamenáno poměrně malou účastí občanů, což je v této části města překvapující oproti předešlým letům. Vzhledem k počtu přítomných zasedli všichni k jednomu dlouhému stolu a nakonec se z plánované besedy stalo velmi příjemné povídání, které neskončilo po plánované hodině.

 1. Děti ze sídliště si nemají kde hrát, hřiště u školy je zdevastované a uzamčené z důvodu možných zranění. Nebyly by peníze na rekonstrukci tohoto hřiště?
  p. Beitl, p Tulpa - pozemek je v majetku ÚZSVM, město žádá opakovaně o převod do vlastnictví města, nelze však nárokovat, ÚZSVM nechce převést. Zaurgujeme opětovně žádost města o převod. Dokud nebude města, nemůžeme do hřiště investovat.
 2. Škola nedostala peníze na údržbu zeleně, není kam odvážet listí na podzim, ještě platili pokutu za to, že ho dali do kontejneru.
  p. Vele – v případě potřeby zašlete e-mail, zajistím odvoz.
 3. Jaký je záměr s loukou pod vodárnou? Mělo být na výstavbu RD, byla však nedostatečná kapacita komunikací.
  p. Vele – opravdu nebyla zajištěna dostatečná kapacita cest, developer ustupuje od původního projektu, bude zde výstavba zhruba poloviny původního projektu.
 4. U výměníku v ulici Na Úbočí jsou v komunikaci díry, byl by potřeba nový asfalt.
  p. Vele – opravy budou započaty v nejbližší době.
 5. Nad výměníkem je parkoviště, ze strany garáží nejsou obrubníky a voda z parkoviště teče na garáže.
  p. Kozák – je zde jedna vpusť, asi nedostačující
  p. Vele – možná nepatří městu, zjistíme majitele pozemku a dodatečně se vyjádříme
  Po prohlídce místa příslušnými pracovníky magistrátu lze konstatovat, že tato připomínka je částečně oprávněná. Osazení zmiňovaných obrub bude zařazeno do plánu oprav místních komunikací v letošním roce.
 6. Kdy proběhne rekonstrukce Želivského?
  p. Pokorný – vlastníkem komunikace je Krajská správa silnic LK, město je pověřeno zpracováním projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení. Bude provedena obnova povrchu, na krajích nová konstrukce (kde je nedostatečná) a levostranný chodník. Snad bude zrealizováno v příštím roce, záleží na Libereckém kraji, jak uvolní finanční prostředky (přes 14 mil. Kč).
 7. Mohla by být provedena reklamace ještě v rámci prováděné kanalizace?
  p. Pokorný – reklamovat budeme, avšak kraje vozovky jsou špatné již svým stavem z minulosti.
 8. Ulice Želivského je opravdu v hrozném stavu, není uzpůsobena na takový provoz (velká těžká auta) – sousedům se klepe barák. Voda stéká k našemu domu.
  p. Pokorný – s rekonstrukcí vozovky bude vyřešena i kanalizace – v některých místech nemusí být nyní odvodnění funkční, je již nastaveno na nový povrch.
 9. Další komunikace v hrozném stavu je Ladova.
  p. Pokorný – je připravena projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci (nový asfalt – jednostranný chodník + ulice Pomněnková – jen povrch). Realizace je vázána na rekonstrukci kanalizace – plán v roce 2013.
 10. Kanalizace je v havarijním stavu i na Nové (Staré) Osadě.
  p. Kozák – začne se realizovat během května – června letošního roku (nejdříve kanalizace, poté budou i nové povrchy).
 11. Budou se redukovat základní školy?
  p. Tulpa – zjišťujeme mírný nárůst v nástupu do MŠ, tato vlna bude cca 2 roky, dále tyto děti půjdou do ZŠ, tzn. měli bychom udržet současný stav po dobu 5-6 let, potom budeme po přepočítání ekonomické situace uvažovat o případné redukci.
 12. Plánují se jesle?
  p. Tulpa – ne, nejedná se o školské zařízení, ale o zdravotní zařízení – mají jiné normy. Požadavek na umístění dětí od 2 do 3 let zajišťují dvě školky – Jugoslávská (pobočka Nemocniční) a Nezvalova. Děti mladší dvou let nepřijímají. Nové MŠ stavět nechceme. Budeme využívat ZŠ – v příštím roce budou otevřeny nové třídy MŠ ve školách Mozartova a Sokolí.
 13. Od konečné autobusu k Lukášovu jsou hrozné chodníky. Tento úsek je nebezpečný. Investuje se více do automobilové dopravy, přitom Jablonec nad Nisou je město sportu – je možné zajistit chodníky v této oblasti?
  p. Pokorný - na Ostrém roku se plánuje kruhový objezd včetně chodníků. Opět záleží na spolupráci s Krajskou správou silnic LK (oni komunikace, město chodníky, osvětlení, zeleň).
  V letošním roce se zahájí okružní křižovatka v Belgické ulici – město se bude podílet na výstavbě chodníků.
 14. Je nutný kruhák  v Belgické ulici? Na Ostrém rohu je důležitější.
  p. Beitl – v Belgické ulici navazuje na silnici I/14 – priorita v příštích letech. Obchvat je potřeba – dostat kamiony mimo město.
 15. Jak je to s povodňovou štolou?
  p. Fričová – 25. dubna bude od 18 hodin v restauraci Klub EX beseda speciálně k protipovodňové štole.
 16. Proč všechny přechody – bílé pruhy – kloužou? Je možné při nátěru změnit?
  p. Kozák – povrchy přechodů jsou certifikovány – zjistíme, kde je chyba.
 17. U přechodu u zastávky na Malé Janovské se drží voda.
  p. Kozák – je KSS LK – připomínkujeme u nich.
 18. Opět jsou propadlé kanály na Palackého.
  p. Vele – poškození po letošní zimě je veliké.
 19. Jablonec v poslední době hodně investoval do dětských hřišť. Bude nějaké v této lokalitě?
  p. Tulpa – Jablonec dostal dotaci v rámci IPRM, vybírala se oblast před 5-6 lety ze 4 lokalit. Bylo několik kritérií, vyhrál Žižkův Vrch. V lokalitě Rýnovic se provedlo zateplení a na hřiště se nedostalo.
 20. Kolik peněz stojí takové hřiště?
  p. Tulpa – je to různé, v Nové Pasířské stálo to horní 4 mil. Kč, dolní 2 mil. Kč, jsou zde další malá hřiště – celkový komplex cca 13-14 mil. Kč. Peníze z této dotace nelze použít jinde a na něco jiného.
 21. Děkujeme za autobusové nádrží – je zde nyní čisto a klid. Jenom WC jsou otevřená pouze do 18 hodin, mohla by být do 20 hodin.
  p. Beitl – celá tato oblast je projektově a rozvojově dobře uchopena – budou probíhat další úpravy – výstavba restaurace McDonald, oprava mostu v Kamenné atd. Zámeček chtěl vlastník zachránit, ale nedostal na obnovu finanční prostředky.
  p. Řimnáčová – jsou zde dva objekty – zámeček čeká na rozhodnutí ministerstva kultury, zda bude zařazen na seznam nemovitých kulturních památek a pak zachován, na přilehlý objekt kovárny dostal majitel povolení k demolici.  
 22. Na autobusovém  nádraží jsou kolíky – bude se zde opět kopat?
  p. Pokorný - jedná se o vyznačení kabelu ČEZ, které souvisí s výstavbou nové trafostanice JIH.
  p. Beitl – autobusové nádraží je dlážděné, půjde bez problémů předláždit.
  p. Kozák – schodiště je v současné době zdevastované, v rámci této akce bude opraveno.
 23. Pochvala za WC v Soukenné ulici.
  p. Tulpa – reakce lidí na WC jsou různé, některým lidem se nelíbí.
 24. Rýnovice jsou relativně v pořádku, děkujeme okrskáři a také za vzornou práci pracovníkům VPP.

Zapsala: I. Landová, oddělení interního auditu a stížností

Vytvořeno 16.4.2012 10:06:37 | přečteno 3476x | Petr Vitvar