Setkání s občany - Proseč

, autor: M. Hozová

V úterý 15. května 2012 se vedení města sešlo s občany Proseče. Setkání se uskutečnilo v tamní hasičské zbrojnici. Pokud jste se nemohli akce zúčastnit, nabízíme opět výpis položených otázek s odpověďmi. Nezodpovězené dotazy budou postupně doplňovány.

 1. Na Horní Proseči v čekárně MHD je potřeba opravit podlahu, jsou zde vytrhané obruby.
  p. Kozák – prověříme, případně opravíme
 2. Ve Zlaté uličce při zimní údržbě došlo k poškození plotu pluhem, je zde díra 5 m, zahrádky jsou tím pádem volně přístupné, nahlášeno na TSJ, zatím neopravili.
  p. Vele – zaurgujeme opravu, prosíme o kontakt na majitele
 3. Na Domovině se v zimě prohrnuje na 4 m – proč? Auta tam nejezdí.
  p. Vele – v současné době připravujeme plán zimní údržby na příští rok, tento požadavek tam zahrneme
 4. Prosíme o zahrnutí do plánu zimní údržby též ulici Na Kopečku.
  p. Vele, p. Kozák – prověříme, případně zahrneme
 5. Prosíme o prohrnování mostu Za Říčkou od objektu č. 269 kolmo na Prosečskou. Komunikace je v žalostném stavu, velké díry k výhybce na Vratislavice.  Město zde občas naveze perk, ale chtělo by to novou cestu.
  p. Kozák – bude projednáno
 6. Kaplička – jaký je posun v jednáních, případná rekonstrukce…
  p. Tulpa – proběhla jednání s majitelem, chce provádět rekonstrukci
  p. Řeháček – magistrát se snaží, aby byla kaplička prohlášena za kulturní památku, budeme vás informovat prostřednictvím měsíčníku
 7. Jak je to s opravami výtluků v Poseči? Některé byly opraveny, jiné ne.
  p. Kozák – opravujeme po zimě postupně, přednostně komunikace I. a II. třídy a trasy autobusu
 8. V zatáčce u požární nádrže (u č. 94) se sesouvá příkop, obrubníky jsou pouze na druhé straně, najíždějí nám k baráku, propadá se trativod, je potřeba zpevnit krajnici.
  p. Vele, p. Kozák – prověříme, případně upravíme
 9. Cestou od tramvaje k tenisu nesvítí světla.
  p. Vele, p. Kozák – prověříme, případně opravíme
 10. Kruhák u Tenisu – zůstane takto malý? Dopravní značka je umístěna těsně před ním, auta jezdí rychle, nebezpečí kolize. Je možné posunout značku dál s omezením rychlosti?
  p. Vele – předáme kompetentním orgánům
 11. Při zimní údržbě se protahoval kruhák jenom v přímém směru (Široká ul.), nikoliv dokola a sníh byl nahrnut do výjezdů.
  p. Kozák – prověříme
 12. Proseč nemá vodovod a kanalizaci.
  p. Beitl – probíhají jednání se společností SVS, a.s., v jejich plánu na příští rok není, chceme, aby bylo v roce 2014, SVS má své priority dané např. hustotou osídlení, bojujeme za to
 13. Lidi mají svoje studny, po zimně slaná voda – udělejte alespoň vodovod.
  p. Beitl – systémově se věci dávají dohromady
 14. Z jakého důvodu musíme vozit popelnici do Horní ul., když při svozu stejně couvají do ulice v Pastvinách?
  p. Vele – předáme podnět SKS
 15. Ulici Vrcholovou letos vůbec neprohrnovali, sjezd dolů je úzký jen na frézu.
  p. Kozák – projednáme možnosti
 16. Platí stop stav prodeje pozemků v ulici Horní?
  p. Vele – žádný stop stav není, můžete si podat žádost, záměr se zveřejní na úřední desce, dále proběhne výběrové řízení
 17. V ulici Horní se nedodržuje omezení rychlosti 30 km, byla slíbena dopravní značka pozor děti, před zatáčkou je dopravní značka poškozená.
  p. Tulpa – je zde obytná zóna se zvýrazněnou omezenou rychlostí 30 km, probíhají zde velmi časté kontroly MP
  p. Vele – vodorovná značení se budou obnovovat po ukončení jarního úklidu
 18. Lavičky na zastávce MHD u lázní jsou umístěné mimo stříšku, prší na ně. Je možné je posunout?
  p. Kozák – prověříme, případně upravíme
 19. Není zde občanská vybavenost.
  p. Beitl – co se týká obchodů, toto není v silách města, je to věc podnikatelů a poptávky na trhu
  p. Vobořil – poptávali jsme požadavky na umístění mateřských školek, nejvíce byl zájem
  o střed města
 20. P. Vele informoval, že do konce prázdnin bude hotová rekonstrukce mostu v Kamenné ul., dojde ke změnám v jízdních řádech některých linek, v Kamenné ulici bude pouze jedna zastávka, přestupní terminál zůstane na autobusovém nádraží.
 21. Rekonstrukce železniční trati U Měnírny – kdysi byla zrušena, nyní obnovena. Je to nebezpečné místo, přechází se v zatáčce.
  p. Vele – předáme podnět DPMLJ
 22. V jakém stavu je nový ÚP? Mělo dojít k narovnání zatáček?
  p. Beitl – je schválen koncept, zapracovávají se připomínky, definitivně bude za 2 roky, o narovnání zatáček není uvažováno, proti překladišti v této lokalitě evidujeme petici cca 1900 občanů
 23. V zeleném údolí se bude demolovat dům. Komu patří pozemky okolo? Šlo by překladiště zde?
  p. Vobořil – pozemky města nejsou pro tento účel dostatečně velké, některé jsou ve vlastnictví JTR, dále je zde rezerva pro dočasnou deponii materiálů a sněhu
 24. Co bude s bývalým ústavem pro mentálně postižené?
  p. Tulpa – objekt je v majetku kraje
 25. Příčné prahy jsou nahoře umístěné k jedné straně, dole jsou uprostřed – při přejíždění s invalidním vozíkem je problém. Je možné ty spodní také předělat ke straně?
  P. Kozák – upravíme
 26. Bude se něco dělat s komunikací Horní od překladiště směrem na Liberec? Je to tam úzké, zatáčky, nezpevněné, propadá se. Není tam dešťová kanalizace, zbořený propustek, chce to zatrubnění.
  p. Vele – nemáme v plánu větší opravu, dělají se standardní drobné opravy z důvodu ekonomické situace
  p. Bencová – máme projekt na rozšíření, narážíme na soukromé vlastníky, kteří nekomunikují
 27. Na Horní Proseči za stánkem je zpevněná plocha, nyní se tam schází individua. Je zde málo parkovacích míst, problém se zimní údržbou - bylo by možné na této ploše rozšířit parkovací místa?
  p. Vele – zjistíme vlastnictví, prověříme možnosti
 28. Co bude s bývalým kynologickým cvičištěm?
  p. Vele – zatím nemáme žádný záměr
 29. Proč nejsou jednání zastupitelstva odpoledne? Lidi to zajímá, ale nemůžou se zúčastnit od 9 hodin ráno. Ostatní obce mají jednání odpoledne.
  p. Beitl – o tom hlasují zastupitelé, je možné tento požadavek zařadit do podnětu občanů. Většina věcí z projednávání občany nezajímá. Jednání trvají 5-8 hodin, někdy by se protáhla do pozdních nočních hodin
 30. V Zeleném údolí je display, kde je datum – kolik to stálo a co to je?
  Jedná se o součást krizového systému VISO (Varovný informační systém obyvatelstva), bylo financováno z dotačních peněz. Má nezávislý zdroj, dá se použít, když vypadne síť, jsou zde umístěny reproduktory, kamera atd.
 31. Ještě jeden požadavek na opravu plotu Na Domovině, dnes bylo na TSJ slíbeno vyřízení mé žádosti.
  p. Kozák – zaurgujeme, prosíme o kontakt na majitele

Zapsala: Iveta Landová, oddělení interního auditu a stížností

Vytvořeno 30.5.2012 10:21:09 | přečteno 3304x | Petr Vitvar