Setkání s občany 2018 - Rýnovice, Lukášov

, autor: Markéta Hozová

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se konalo ve školní jídelně ZŠ v Rýnovicích setkání vedení města Jablonce nad Nisou s občany Rýnovic a Lukášova.

Přítomni: primátor Petr Beitl, náměstek pro ekonomiku Miloš Vele, náměstek pro rozvoj města Lukáš Pleticha, náměstek pro náměstek primátora pro oblast humanitní Miloš Zahradník, vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje Otakar Kypta, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Ivana Řimnáčová, vedoucí odboru správy majetku Jaromíra Čechová, vedoucí oddělení správy komunikací Pavel Kozák, vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel Sluka, za oddělení správy veřejné zeleně Kamila Petrovická, zástupce městské policie okrskář str. Vladimír Khol a moderátorka Jana Fričová.

Paní Fričová oznámila, že v minulém Jabloneckém měsíčníku byl představen vítězný návrh dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou a v příloze nového Jabloneckého měsíčníku na měsíc květen budou zveřejněny všechny návrhy dopravního terminálu v Jablonci. Dále bude 26. dubna 2018 v 16.00 hodin v přízemí radnice slavnostně otevřena výstava, kde budou všechny návrhy včetně vyloučených představené.

ikona souboruPrezentace k setkání s občany - 19.04.2018, Rýnovice a Lukášov

Otázky a odpovědi

 1. Chtěl bych se zeptat na možnost rozšíření parkovacích ploch na sídlišti, nějaké řešení jsme navrhli, ale je tam problém, že je třeba změnit lokalitu v územním plánu.
  Pan Pleticha – tento námět registrujeme, potřebujeme to prověřit a nechat projít vyjádřeními a dále schvalovacím procesem. Nebude to jednoduchý postup. Určitě přijďte na radnici, ten problém je potřeba více konkretizovat, sedneme si nad mapami.

 2. Stížnost na kalnou vodu v panelácích.
  Pan Kypta – probíral jsem se zástupci SČVK, ti se vyjádřili, že není možné, aby tekla trvale kalná voda. Probíhají lokální opravy, po nich nějakou dobu odkalují, přesto se tam může rez ze starých trubek uvolňovat a musí se odpustit a vyčistit celý řad. V takových případech volejte přímo jim, mají na to servis.

 3. Dotaz na zatáčku u hasičů, zábradlí přes Bílou Nisu.
  Pan Pleticha – tato silnice je krajská, podnět předáme kraji. Čeká je velká investice do křižovatky na Ostrém rohu, mělo by se realizovat příští rok.

 4. Stížnost na dopravu v úseku mezi samoobsluhou, školou a kostelem.
  Pan Pleticha – ve spolupráci s osadním výborem připravujeme zadání studie na tuto lokalitu. Součástí toho je i návrh, jak zde vyřešit dopravu. Tato komunikace by se mohla zklidnit po otevření nové komunikace přes Lukášov a dále po úpravách v lokalitě za kostelem. Některé plány váznou na směnách pozemků.

 5. Možnosti zlepšení v části průmyslové zóny podél ul. Čs. armády.
  Pan Pleticha – připravujeme chodník a cyklostezku podél hlavní ulice. Narazili jsme na problém s vlastníky přilehlých pozemků. V minulosti jsme se již snažili o dohodu, bohužel k ní nedošlo.
  Dále narážíme na nevyjasněnost mezi krajem a státem. Bude docházet k převodu.

 6. V dolíku v ulici Pod Vodárnou se trochu opravil chodník, v tom nejspodnějším místě je neustále bláto, voda, nutí to lidi chodit po silnici.
  Pan Kozák – doplnění: pročištění odvodňovacích žlabů a celého místa bude zadáno na TSJ, s.r.o.

 7. Co se bude dít tady na sídlišti pro lidi? Z programu města se vytratila iniciativa pro rodinu. V Praze-Bohnicích je v každém druhém bloku spousta lesoparků, je tam sportoviště z masivních kovových trubek, posilovací stroje, aby se člověk protáhl. Proč u nás nic takového není?
  Pan Pleticha – takové hřiště je, soustředili jsme se v minulých letech na rekonstrukci nejstarších sídlišť – Žižkův Vrch, Liberecká a nyní bude probíhat rekonstrukce sídliště Šumava. Nedokážeme udělat všechno najednou.
  Pan Beitl – máte konkrétní návrh, že chybí cvičební prvky. Je tu však velký problém s parkovacími místy. Měli jsme i názor, že hřiště u lesa je nevyužívané a mohla by zde vzniknou parkovací plocha. Musíte se vy, občani, dohodnut, zda chcete na volných plochách hřiště nebo parkoviště. Máte tu výhodu, že za vámi je les. Od toho jsou osadní výbory, abyste se domluvili mezi sebou. Na Žižkově Vrchu jsme vybudovali tři nebo čtyři hřiště a máme proti nim občanský odpor.

 8. Na chodníku, který prochází ulicí Na Úbočí, když zaprší, je jezero. Nedá se projít celý chodník ani kam uhnout, voda je od trávníku až po obrubník.
  Pan Kozák – doplnění: každým rokem se opravují chodníky, v každé lokalitě se opravují určité úseky. Tento chodník prověříme a dle finančních a kapacitních možností TSJ, s.r.o., zadáme k opravě.

 9. Převzalo si již město od SČVK prostory po rozkopaných místech, když dělali vodu?
  Paní Petrovická – rekonstrukce probíhala do konce listopadu, před zimou z klimatických důvodu nebylo možné uvést do původního stavu, budou se provádět dokončovací práce a budou se zakládat trávníky.

 10. Když se stavěli tyhle paneláky, chodníky nebyly nikdy dodělané, sídliště by potřebovalo udělat zadní vchody a vstupy do domů a chodníky.
  Pan Kozák – doplnění: oddělení správy komunikací provádí pouze opravy stávajících, výstavby nových a rekonstrukce řeší oddělení investiční výstavby.

 11. Je údržba komunikací (zimní i letní) prováděna jenom tou hlavní nebo i přilehlými ulicemi (spojky)?
  Pan Kozák – doplnění: ulice Na Úbočí je celá zařazena ve schváleném Plánu ZÚ, čili i zmiňovaná odbočka ulice Na Úbočí 17. Pracovníci TSJ, s.r.o., kteří provádí ZÚ, na to byli upozorněni. V případě potřeby volejte přímo na 24hodinový dispečink TSJ, s.r.o., tel: 775 790 315.

 12. Dá se zahrnout do údržby spojka z ulice Na Úbočí kolem restaurace do Malé Janovské, kolem školy?
  Pan Kozák – je třeba projednat přímo na místě i se zástupci TSJ, s.r.o.

 13. Je letos v plánu oprava parkoviště a propojení cesty k panelákům? Nasypal se tam štěrk, je to katastrofální.
  Pan Vele – parkoviště se letos bude dělat, na chodník z parkoviště se musíme podívat.
  Pan Kozák – doplnění: parkoviště bude kompletně nové, chodník zde nikdy nebyl, jsou zde inženýrské sítě, případnou realizaci řeší oddělení investiční výstavby.

 14. Na úbočí 17 je propadlá díra již 2 roky.
  Pan Kozák – doplnění: díra není v komunikaci čili neřeší oddělení správy komunikací, nachází se v zeleni.
  Doplnění OSVZ: jedná se o propadlý terén v travnaté ploše před panelovým domem. Obvyklým důvodem propadu zeminy je poškozené zařízení typu vodovod, kanalizace, proto jsme se obrátili na společnost SČVK. Již v prosinci roku 2016 prověřoval pracovník této společnosti propadlinu a následně nám sdělil, že uvedený propad nemá souvislost s provozováním kanalizace ve správě SČVK. Tuto informaci jsme předali dál obyvatelům objektu s tím, že jde nejspíše o poškozenou kanalizační přípojku, jejíž opravu musí zajistit vlastníci objektu. Bohužel jsme nedostali žádnou zpětnou informaci. Pokusíme se znovu prověřit důvod propadlého terénu.

 15. Před 2 lety jsem tu měl dotaz, jestli se bude řešit přechod v ul. Cihelná, dodnes se nic neděje. Obávám se, že až se otevře nová silnice, nikdo nepřejde, půjde tam o život.
  Pan Pleticha – v blízké době se s tím nic dělat nemůže, souvisí to s chodníky, přechod musí vždy vést odněkud někam, musí tam být prostor. Tady jsme narazili na vlastníky přilehlých pozemků. Budou přechody na kruhovém objezdu.
  Pan Kypta – tato komunikace z Kunratic do Lukášova byla slibovaná od roku 2011, chtěli jsme také chodníky, bohužel nastalo období, že jsme se nedokázali dohodnout s vlastníky pozemků, neměli jsme chodník kde vybudovat. Nyní máme šanci provést směny a v budoucnu to realizovat. Zadali jsme celé komplet, včetně cyklostezky a předpisových chodníků, zálivů pro autobusy atd. Máme připravenou projektovou dokumentaci, ale zádrhel je v tom, že se jedná o krajskou komunikaci, která by měla v brzké době přejít do vlastnictví ŘSD, ale momentálně nemáme s kým jednat.
  Pan Vele – včera jsme dokončili jednání o poslední části pozemku, je to směna, abychom mohli vybudovat parkoviště pro kamiony, vyjednávání trvalo 11 let. Vzpomeňte si na ul. 5. května, kolik let jsme objížděli objekt Musilových.
  Pan Beitl – když tu mluvíme o ŘSD, je to výkonná složka ministerstva dopravy, tj. státní správa. Kraj a stát se mezi sebou musí dohodnout, jak to bude, a teprve potom se tam dá něco budovat.

 16. Mám připomínku k zastávce před bývalou samoobsluhou. Starším lidem, kteří vystupují, to jde špatně. Vyřešit to, aby řidiči zastavili tak, aby se dalo vystoupit.
  Pan Pleticha – o tom problému víme, mělo by se to řešit v rámci tady zmíněné studie, předmětem je také zlepšení nástupních míst.

 17. Příkopy v ulici ČSA jsou úplně plné, když prší, jde nám to všechno do dvora.
  Pan Vele – není to náš majetek, je to Krajské správy silnic LK, předáme jim to jako podnět.

 18. Bydlím v ul. Ladova, hned u silnice, máme problém vjet a vyjet z baráku. Večer tam auta nejezdí 50 km/h. Plánujete pomoc občanům v dopravě na této silnici?
  Pan Kozák – bude tam nový přechod pro chodce.
  Přechod pro chodce mám přímo naproti baráku a také autobusovou zastávku, takže nemohu ani zaparkovat. Myslíte na nás, co by šlo udělat?
  Pan Beitl – máte nějaký konkrétní návrh?
  Alespoň dopravní značení snížení rychlosti… Radlicí nám zničili plot…
  Pan Beitl – tato oblast bude předmětem zájmu MP.
  Pokud máte pocit, že vám zimní údržba poškozuje majetek, zdokumentujte to a hlaste na TSJ, s.r.o., jsou pojištění.

 19. Pochopil jsem správně, že v souvislostí s budoucí okružní křižovatkou na Ostrém rohu, budou řešeny i chodníky za mostem směrem k hasičárně a ke sportovnímu areálu a směrem k Janovské spodem k sídlišti?
  Pan Kypta – řeší se křižovatka a vzdálenost cca 10 metrů za křižovatkou tak, aby byl řešen povinný přechod… Janovská a chodníky nebyly v plánu. Musíme se podívat, jak je to majetkově a potom to budeme řešit. Něco jsme tam v minulosti řešili s vlastníky pozemků a byl tam problém.

 20. V ulici Na Samotě jsou na rohu dva javory, v jednom je houba, druhý roste do ypsilonu a z toho středu vytéká voda. Jsou tam suché větve.
  Doplnění OSVZ – na tento dotaz jsme již 2x odpovídali do aplikace Lepší místo (ještě před setkáním s občany v Rýnovicích). V této chvíli jsou oba stromy ošetřené a budeme počítat s prověřením obou dřevin přístrojovou metodou.

 21. U školky na ulici Čs. armády je nevhodně umístěný přechod. Až se otevře silnice na Kunratice, bylo by vhodné, aby někdo z odborníků posoudil, zda je bezpečný nebo ne.
  Pan Vele – bereme to jako podnět.

 22. Je tady velká kritika, já bych chtěla pochválit aplikaci Lepší místo, již jsem to hodně krát využila, vždy je krátká doba odezvy a daří se věci vyřešit.
  Paní Fričová – děkujeme, to je důkaz, že máte tuto aplikaci využívat.

 23. Zmiňovala jsem provoz provoz na konci Lukášova - konec ulice Pod Vodárnou, která navazuje na Lukášovskou. Je tam vysoký provoz, chtěla bych apelovat, jestli je možné udělat technický zásah, aby se doprava zpomalila. Auta tam jezdí rychle, kamiony, nejsou tam chodníky, je to tam nebezpečné. Je zde možnost umístění retardéru, příp. snížit povolenou rychlost na 30 km/h?
  Pan Pleticha – bráníme se umísťování retardéru, je z něj mnohem větší hlučnost a nápor pro autobusy i pro auta.
  Pan Vele – objednáme posouzení této lokality u dopravního inženýra.

 24. Chtěla bych poděkovat za školu, pečlivě a rychle se o ni starají. Ale školní hřiště není dodělané, je využíváno hojně… Kdyby zbyla nějaká ta korunka, myslete prosím na nás.
  Pan Vele – určitě jsme na to hřiště nezapomněli, musí se nejdříve dodělat hřiště v Sokolí, další na řadě je toto hřiště u vás.

 25. Chci se zeptat na pachatele křižovatky Liberecká a U Nisy. Až se tam pustí doprava ze čtrnáctky, tak bude dopravní kolaps v tom stoupání. Dá se odstranit semafor?
  Pan Vele – je to složitá situace, semafor nařídila Policie ČR po rekonstrukci části tramvajové trati. Investovalo to z části město, ale z hlavní části DPMLJ. Nyní se připravuje demolice parovodu a rozšíření komunikace o jeden pruh k jízdě přímo, což by odstranilo ten problém.

 26. Může také policie nařídit odstranění plotu – sítě, když není vidět do zatáčky?
  Pan Vele – to je podnět na dopravní a silniční úřad a na stavební úřad – mělo by to být povolené a měly by se kontrolovat rozhledová pole.
  Paní Řimnáčová – beru to jako podnět, jestli je vybudováno dle stavebního povolení.

 27. K nákupnímu centru Rýnovka jezdí autobus č. 7, jezdí málo, končí v 18 hodin. Nejsou tam autobusové zastávky.
  Pan Beitl – snažíme se sledovat vytíženost autobusů, bereme to jako podnět a předáme ho dopravnímu podniku.
  Pan Vele – zastávky nemůžeme udělat, protože tam nemáme pozemky.

 28. Hodiny na kostele jsme již projednávali, stále stojí, dá se s tím hýbnout?
  Pan Beitl – kostel ani hodiny nejsou v majetku města, projednával jsem to s panem děkanem, připomenu mu to.

Paní Řimnáčová přidala na závěr informace ohledně drobných památek. Postupně se opravují. Nikdo se neptal na kácené stromy u křížku Na Úbočí, kde je provedena náhradní výsadba, staré stromy byly vyhodnoceny jako nebezpečné. Plánuje se také obnova křížku: „Kdyby někdo našel fotografii, jak ten křížek původně vypadal, prosíme o ni. Zatím se nám to nepodařilo zjistit.“ Ke stoletému výročí konce 1. světové války město připravuje připomenutí památníku, který stál vedle kostela u hřbitovní zdi. Na zeď kostela bude umístěna kamenná deska se jmény padlých.

Pan Pleticha ještě připomněl, že město obdrželo dotaci na obnovu památníku v Lukášově.

Zapsala: Iveta Landová

Vytvořeno 14.5.2018 13:48:44 | přečteno 1145x | Petr Vitvar
load