Setkání s občany 2014 - Žižkův Vrch

, autor: archiv MMJN

V úterý 20. května 2014 proběhlo v jídelně základní školy na Žižkově Vrchu další setkání vedení města s občany.

Přítomni: primátor města Petr Beitl, náměstek pro hospodaření města Miloš Vele, náměstek pro rozvoj Petr Vobořil, náměstkyně pro oblast humanitní Soňa Paukrtová a dále vedoucí odborů a oddělení, zástupce MP a zástupce Policie ČR.

Setkání se zúčastnilo takřka šedesát občanů. Primátor města seznámil v úvodu občany s prezentací o městě.

ikona souboruPrezentace ze setkání s občany - Žižkův Vrch (20.05.2014)

1. Jaká je cena za GJ tepla, uváděno 700 Kč, je to s DPH neb bez DPH? Na vyúčtování máme 806,- Kč. Město získalo z prodeje akciového podílu 250 mil. Kč, má město tyto peníze, aby je investovalo?

P. Beitl – s cenou máte pravdu, pokud jste někde viděla 700,- Kč, skutečnost je mezi 800 – 900 Kč s DPH; město použilo těch 250 mil. Kč v průběhu let na rozvoj města, utraceno za divadlo, střed města, nemocnici, školky, školy atd.

2. Před 2 roky byla řešena možnost odpojení Puškinova – Nerudova a bylo nám přislíbeno, že město nebude bránit odpojení… Chceme se odpojit, obrátili jsme se na město již v roce 2013, máme příslib RWE do konce tohoto roku… Proč to tak dlouho trvá?

P. Beitl – tak jak studie byla připravována, naším zadáním není nechat rozpadat CZT, chceme, aby zůstal maximální počet připojených a zároveň, aby byla zaručena dodávka tepla do všech bytů; chceme řešit tento váš problém, ale je potřeba to řešit globálně, nikoliv dva domy.

M. Vele – ZM ten váš případ neschválilo právě proto, že není v souladu s revitalizací CZT, váš zástupce přednesl na ZM vážné argumenty, na základě toho jsme zadavateli revitalizace zadali, aby se zamyslel nad touto lokalitou a přišel s řešením, na tom se v současné době pracuje, byl projednán návrh na přepracování této lokality, řeší se technické detaily, než bude projednáno v ZM, sejdeme se s vámi na jednání, aby to bylo v souladu s vašimi představami.

3. Vyžádal jsem si informace o teplárně – seznam smluv, faktur – nic z toho mi nebylo poskytnuto – podal jsem odvolání, zveřejníte tyto informace?

M. Vele – dostal jste v řádném termínu odpověď od představenstva, kde jsme vám sdělili, že informace, které jste žádal, jsou důvěrné. Využil jste odvolání, budeme to znovu projednávat.

4. Na domovních schůzích před rokem nebo dvěma se hlasovalo o odpojení. Dostalo město tyto žádosti a dostala se tato informace k teplárně?

P. Beitl – jsou domy, které se v podstatě mohou odpojit, a město na to nemá žádný vliv.

M. Vele – dopředu jsme žádný seznam od SBD nedostali, nechali jsme si sami udělat studii.

5. Revitalizační plán počítá s výslednou cenou 650 Kč - co má lidi motivovat, když tu jsou domy, které mají garantovánu cenu 415 Kč?

P. Beitl – vy mluvíte o ceně plynu, možná bez DPH, skutečně relevantní cena včetně vstupní investice je 600 – 700 Kč

M. Vele – počítáte jenom přímé náklady, v té ceně nemáte zakalkulované ceny za opravy atd.

6. V roce 2010 sepsali občané petici proti hřišti na míčové hry za domem Řetízková 4, 6. V jakém stadiu je tento projekt a jak jste přistoupili k nesouhlasu občanů? Ze strany města se jedná o nekorektní jednání, buduje se na cizím pozemku (SBD Bižuterie).

Jaká se udělají opatření v Nové Pasířské?

P. Vobořil – máme tady výkresy; je v řešení, jak bude konečná realizace vypadat, řeší se oplocení, aby nedocházelo k rezonancím jako v Nové Pasířské, hřiště je zde menší; větší hřiště na míčové hry se plánují u Lesoparku v rámci IPRM v letošním a příštím roce.

P. Mikulášek – zmlazování keřů, které jsou na hranici pozemku s SBD, bylo zastaveno, konečný projekt není, stavební povolení bylo vydáno.

P. Vobořil – v Nové Pasířské se nedají udělat žádná opatření, aniž by to schválil poskytovatel dotace, jsou tam navíc přidělané sítě, aby balony nelétaly lidem na balkony, a je tam nastaven režim užívání hřiště, uvažujeme o správci.

7. Proč v rámci IPRM nebudou realizována veškerá kontejnerová státní a rozšířena parkovací místa?

P. Vobořil – řešíme možnosti (viz projekt na tabuli), bude zde navíc 30 parkovacích míst
a tři úplně nová kontejnerová stání (další kontejnerová stání budou rekonstruována).

8. Proč se stromy kácely až v květu? Kácely se i stromy, které nebylo potřeba vykácet.

P. Vobořil – musel proběhnout výběr zhotovitele, termín nebyl ideální, bylo jich pokáceno 34, některé v havarijním stavu, bude však vysazeno 22 nových + 295 keřů, budou zřízeny trvalkové záhony a provedena rekonstrukce trávníků.

9. Co se bude dít s potkany? Podél Nisy v Pasířské se to hemží, také jsou u starého činžáku.

J. Lochovská – postupně deratizujeme (na pozemcích města), jinak deratizaci provádí i SČVAK.

J. Fričová – takovéto věci můžete nahlásit na zelenou linku.

10. Děkujeme za zahrazení dvou parkovacích míst u tělocvičny, byly s tím v zimě problémy. Naproti ale stejně parkují auta, je to vyježděné, bahno, navozí se na panely. Co s tím budete dělat?

M. Vele – dáme tam také zábrany.

P. Vobořil – celá tato oblast se bude rekonstruovat, snad se to zlepší.

11. Bude v Masné ulici přístřešek na zastávce MHD i na druhé straně?

P. Vobořil – je to mimo zónu IPRM a mimo to se jedná o soukromý pozemek, nemůžeme zde zasahovat.

12. Kdy se bude provádět jarní úklid v Pasířské – Plynární? Jsme každý rok v poslední etapě.

P. Kozák – harmonogram jarního úklidu se každý rok obměňuje, ještě prověříme.

13. Všude se realizuje, mimo Na Výšině 17, jsou tu díry, tady se nic neplánuje?  Chodníky, které byly v pořádku, se dělají, jinde jsou rozbité a nedělají se, vyhazují se peníze.

P. Mikulášek – tato oblast není zahrnuta do IPRM.

M. Vele – v rámci IPRM se dělat nebude, ale upravíme to v letošním roce v rámci oprav chodníků města.

14. Bude se provádět oprava komunikace Na Kopci přes Družstevní ke garážím?

M. Vele – je to v plánu oprav na letošní rok.

15. Množí se krádeže aut, je možné dát do ulice Na Výšině kameru?

PČR: R. Šípek – jedná se o nejčastější trestnou činnost na celém území Jablonce, již jsme zesílili hlídkovou činnost, není to zde zabráno kamerovým systémem, děláme vyhodnocení trestné činnosti, každý rok nejsou vyhlášeny projekty na prevenci kriminality; policie zde projíždí, dochází k navýšení počtu policistů, takže budeme moci ještě více rozšířit hlídkovou činnost, okrskářka PČR obchází i pěšky především lesopark a Srnčí důl.

P. Beitl – kamery nejsou vše, záběru brání zeleň, volejte MP, která ve vytipovaných oblastech také zaměří hlídkovou činnost.

16. Proč není v lesoparku osvětlení? Jsou tam vymleté strouhy.

J. Lochovská – cesty se budou opravovat.

P. Vobořil – do lesoparku (jako statutu takového) osvětlení nepatří.

17. Bude se řešit výjezd z parkoviště Kauflandu do Masné?

P. Beitl – u Kauflandu se jedná o soukromý pozemek, několikrát jsme jednali, nepadlo na úrodnou půdu, město nemůže víc udělat.

18. Kdo nechal vykácet stromy na 5. květnu?

J. Lochovská – žádné stromy jsme nekáceli, vyměňujeme poničené, budou dosazeny na podzim.

19. Připadá mi, že ulice Na Výšině již nepatří k Žižkovu Vrchu. Stromy, které ničemu nebránily, se pokácely a kácení stromů, které byly poškozené, ohrožovaly bezpečnost, jsme si museli sami zaplatit. Kontejnery, které jsou v nejhorším stavu, se nedělají, okolo je nepořádek, prosím, umístěte fotopast.

J. Lochovská – máme 250 stanovišť odpadu, všude je tento problém, uklízíme každý týden po celém městě, 7 fotopastí bylo odcizeno, nejsou všespásné, přesto je dokupujeme a budeme je znovu umísťovat.

20. Co dostalo město za to, že sem nastěhovalo tolik nepřizpůsobivých občanů?

P. Beitl – nevím, odkud máte takové informace, město nemá mechanizmus, aby někoho přistěhovalo, to se musíte zeptat těch občanů, proč se sem přistěhovali.

21. Proč sem jezdí do zákazu vjezdu k pekárně a k doktorovi?

MP – hlídkujeme zde, když tam někdo jede, je perzekuován dle zákona.

22. Letos byla mírná zima, ušetřily se peníze, na co byly použity?

M. Vele – dával jsem již tiskovou zprávu, kde je uvedeno, že z ušetřených peněz, cca 5,5 mil. Kč, byla opravena lávka ve Mšeně, dále se peníze použijí na opravu komunikací a chodníků; ZM již schválilo rozpočtovou změnu ze zimní údržby.

S. Paukrtová – také školy a školky ušetřily na energiích, všechny tyto peníze jdou zpátky do oprav, informace jsou na webových stránkách.

23. Kdy bude realizován přechod v Plynární u kruháku?

P. Beitl – komunikace je krajská, budeme jednat s KSS, momentálně to není součástí projektu na opravu tramvajové tratě.

24. Jezírko v lesoparku je plné kamínků a naplavenin.

P. Vobořil – víme o tom, je zde vada na stavidle, řešíme opravu; změna povrchu cest není možná z důvodu dotačních peněz, záměr byl preferovat přírodní povrch, počítáme s udržováním.

P. Beitl – máme v plánu údržby, zásah na perkových cestách je potřeba cca 1x ročně.

V závěru padlo také z úst občanů poděkování za to, že se město stará, snaží se budovat a dělat svoji práci co nejlépe.

Pro další komunikaci můžete využít našich mailových adres, telefonů. 

Zápis zajistilo oddělení interního auditu a stížností.

Další informace

Vytvořeno 9.6.2014 8:50:24 | přečteno 2350x | Petr Vitvar
load