Setkání s občany 2014 - Mšeno

, autor: Martin Oklamčák

V úterý 15. dubna 2014 proběhlo ve školní jídelně ZŠ Mozartova ve Mšeně další ze série setkání s občany.

Přítomni: primátor města Petr Beitl, náměstek pro hospodaření města Miloš Vele, náměstek pro rozvoj Petr Vobořil, náměstkyně pro oblast humanitní Soňa Paukrtová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Ivana Řimnáčová, vedoucí oddělení správy komunikací Pavel Kozák, vedoucí oddělení správy veřejné zeleně Jitka Lochovská, vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje Tomáš Beneš a okrskář městské policie Luboš Nigrin.

Setkání se zúčastnilo více jak dvě desítky občanů. Primátor města seznámil v úvodu občany s prezentací.

1. Do roku 2015 mají skončit všechny herny a kasina, což bude mít dopad na rozpočet města, chystáte se kvůli tomu do konce volebního období změnit vyhlášku, nebo jestli jste schopni tady dát závazek, že vyhlášku měnit nebudete?

p. Beitl – my budeme rozpočet spravovat v intencích roku 2014, toto rozhodnutí necháme na nové politické reprezentaci. Necítíme se být nositeli tohoto projektu, na prvním zastupitelstvu po volbách může dojít ke změně.

p. Vele – předkládal jsem na minulém zastupitelstvu rozpočtový výhled na následující dva roky, kde není počítáno s příjmem z heren, jsme schopni sestavit rozpočet i bez nich.

2. Prosím o bližší termíny související s teplárnou.

p. Vele – 1. etapa je rok 2015, nyní proběhlo výběrové řízení na generálního dodavatele projektových prací, projektant byl vybrán, připravuje se 1. etapa, výsledek by nám měli předat do 14 dnů a pak proběhne výběrové řízení na dodavatele na realizaci stavby. Nyní běží nultá etapa, tj. vybudování letního zdroje v prostorách Brandlu a odstavení Rýnovic, ty bychom chtěli odstavit do zimy letošního roku, protože to je vysoce ztrátový provoz. Odstavení Rýnovic bude mít další následek - odstavení celé Janovské. Tam pak bude dodávat teplo Rýnovická energetická.

3. Za kolik peněz se systém prodal?

p. Vele – není to jen o financích, oni na sebe převzali závazek, že musí zlikvidovat veškerou technologii, která tam je a která je v zemi zakopaná. Nelze to zde nyní vyčíslit. Výběrové řízení vypisovala Jablonecká energetická a ona vybrala dodavatele pro tuto lokalitu. Byli tři potenciální zájemci a Rýnovická energetická nabídla nejlepší podmínky a hlavně nabídla i akceptovatelný časový harmonogram, protože již v období podzimu a dále by měli v lokalitě Malá Janovská topit právě oni.

p. Beitl – je potřeba si uvědomit, že je nutná totální likvidace těch rozvodů a naopak vybudování nového zdroje a nových rozvodů, ta investice je tak velmi vysoká.

4. Bude se rekonstruovat ul. Želivského?

p. Vobořil – tato komunikace je krajská, nyní probíhá výběrové řízení na rekonstrukci, město přistupuje k rekonstrukci chodníků a vybudování dalších podél ul. Želivského, tím myšleno i chodníku u OBI, máme tuto akci v rozpočtu, očekáváme i úspory, protože výběrové řízení většinou úspory přinese, akce by měla být zahájena 1. 7. 2014 za předpokladu, že nedojde ke zdržení (nějaké odvolání účastníků). Investic do této lokality bude hodně, určitě to ovlivní zdejší dopravní situaci – objížďky. Museli jsme využít možnosti investic i z jiných zdrojů. Prováděná kanalizace se týkala splaškové i odvodnění komunikace, bude se nyní dělat povrch i podklad. Realizace tak do dvou let.

5. Budou zde i zastřešené zastávky?

p. Vobořil – ano budou, ale jedná se i o pozemky, které jsou v jiném vlastnictví než městském, vyjednávání nejsou lehká. Někteří vlastníci mají požadavky, které nelze splnit.

p. Beitl – chceme lidem, kteří zde nakupují, vyjít maximálně lidsky vstříc, ale narážíme i na technické problémy, pevně však věřím, že se to podaří.

6. Lávka přes Nisu – dejte místo zábran provizorní přechod, tento problém se řešil již před třemi lety.

p. Vele – probíhá rekonstrukce lávky, původní termín pro dokončení jsme zkrátili, bude do dvou měsíců.

p. Beitl – v souvislosti s rušením výměníků dojde ke zrušení parovodu, v dalším programovacím období je potřeba zamyslet se nad touto částí kolem Bílé Nisy, je potřeba zdejší komunikaci vtáhnout do standartního života města, kolem in-line dráhy.

7. Zřízená jednosměrka v ul. Čelakovského z hlediska bezpečnosti nic neřeší.

p. Vele – dopravní řešení prochází schvalovacím procesem - Policie ČR, dopravní a silniční úřad...

p. Kozák – zdejší vydlážděný retardér nebyl vybudován na popud magistrátu, opět probíhal schvalovací proces, obecně jednosměrky jsou většinou na základě podnětů občanů v souvislosti se službami jako je vývoz komunálního odpadu, přístupnost pro integrovaný záchranný systém, informace musí být dva měsíce zveřejněny, pak se čeká na odezvu a dojde k případné realizaci.

8. V ulici U Hřiště končí chodník zároveň s hřištěm, 30 m k mostku nic není, není kudy jít, musíme chodit po silnici, je to nebezpečné především pro děti.

p. Vele – provádělo se to v roce 2013 z krajských dotačních peněz za asi 5 mil. Kč, je potřeba připravit další peníze a pokračovat v tom. Máte pravdu, ale z dostupných finančních prostředků však více udělat nešlo, cenu ovlivnily i přeložky sítí, například plynu.

9. Cesta podél Nisy kolem Penny k hřišti – zmizel odpadkový koš, lavička, pod mostem jsou bezdomovci. Jedná se mi především o ten koš a lavičku.

p. Lochovská – lavičky i koše byly odstraněny právě z důvodu přeložky plynovodu, budou doplněny v jarních měsících.

10. Ul. U Hřiště zhruba 30 m směrem k Penny – vyvěrá voda cca 5 m od koryta a teče do výšky.

Okrskář – je to v řešení Povodí Labe.

11. Okolo perkové cesty nejsou koše – u Penny.

p. Vele – musíme se jít podívat na místo, prověříme to.

p. Lochovská – prověříme umístění košů ve vztahu k obslužnosti svozovou technikou.

p. Vele – můžeme dát více košů a uvidíme, jak se to osvědčí.

p. Beitl – koše mohou být na rozhraní cest.

12. Počítáte s tím, udělat něco s lokalitou okolo Mozartovy školy? Z chodníku je nutné sjet na ulici, není zde žádný retardér. V části ul. Mozartova 2 – 12 jsou příliš nízké chodníky a kanály jsou tak výš, neodtéká potom voda, velké problémy při přívalových deštích. Proč zde nebylo odděleno parkoviště a jinde ano?

p. Vele – v předchozích třech letech jsme se soustředili na velkoplošné opravy, chodníky samozřejmě nepovažujeme za méně důležité, v současné době se připravují projektové dokumentace na chodníky, doděláváme rozpočet na chodníky. Minimálně čtyři by se zde měly dělat.

p. Kozák – dělaly se chodníky – páteřní část od domu pro seniory kolem Zlatého jelena k bývalé škole, Boženy Němcové, letos U Kostela, parkovací plochy v ul. S. K. Neumanna.

13. Na spodním parkovišti není kamera, proč?

p. Fričová (moderátorka setkání) – ve Mšeně jsou čtyři kamery.

p. Beitl – nelze mít všechna parkoviště pod kamerovým systémem, je to i o lidských kapacitách, sledují se místa např. v ohrožení záplav, tam kde je složitá bezpečnostní situace.

Okrskář – kamery by nebyly špatné i směrem na hřiště v ul. Čelakovského, zachytávaly by jak hřiště, tak i parkoviště zespodu.

14. Parkoviště naproti Jablonexu v ul. Mšenská - dochází k poškozování vozidel, byla zapálená. Bylo by možné umístit tam kameru tak, aby zabírala celou parkovací plochu?

Okrskář – ze stávající kamery brání výhledu strom, ano, roh parkoviště zabrán kamerou není.

p. Beitl – kamery nejsou privátně jako ostraha parkovišť, Palackého je krajská komunikace, město s investicí a zbudováním nepočítá, vše je o prioritách.

15. Investice do hřiště v ul. Sokolí, investujte i jinam. Lávka na Palackého od ul. Čelakovského je špatný přechod. Plánuje se nějaká dotační akce jako na Žižkově Vrchu i pro Mšeno?

p. Paukrtová – v okolí Sokolí nejsou žádná hřiště, byla po nich poptávka ze strany občanů i školy, dotační peníze v lokalitě Mšeno nešlo použít.

p. Beitl – jedno programové období končí a druhé není připraveno, v rámci IPRÚ na období 2014 – 2020 by to pro Jablonec představovalo 1 mld. Kč, IPRÚ je „poslední“ šance pro Mšeno i město, jak samo peníze spravovat a umísťovat po městě, je to velká šance, upínáme se k vládě, aby to v čase distribuovali, ale ministerstvo nemá hotovou ani metodiku vyplácení peněz. Svaz měst a obcí a komora statutárních měst bojuje o to, aby se pravomoci přesunuly na města nebo územně velké celky, abychom my rozhodovali o tom, co se bude realizovat v daném katastru, a nikoliv ROP Hradec Králové.

p. Vobořil – byla rozšířena zóna IPRM o Mšeno, je tam dotační titul se zvýhodněným úvěrem, ale bohužel se nedaří občany nalákat na zlevněné úvěry, dotuje to EU, lze to použít na veřejné plochy, veřejná prostranství a bytové domy.

p. Beitl – společenství vlastníků si může sáhnout na půjčky, které mají minimální úrok, nástroj se jmenuje Jessica, má téměř nulový úrok.

p. Fričová – všechny informace jsou lehce dohledatelné na stránkách města www.mestojablonec.cz v sekci IPRM, danému se věnuje manažerka IPRM paní Habadová.

p. Beitl – s vybudováním lávky se nepočítá, je to krajská komunikace. Je to i o financích, o prioritách, o vyjednávání s krajem.

16. V ul. Mozartova se neudržoval v zimním období chodník. Nešlo by chodník od Zlatého jelena k ZŠ Mozartova pluhovat? Zajímá se o to i vedení školy. Děti chodí po silnici, pluh jede se zvednutou radlicí.

p. Vele – prověříme, v čem je problém, zda to je zařazené v plánu zimní údržby, zda se nejednalo o komunikační problém. Rada města schvaluje plán zimní údržby, každoročně tam chodníky přidáváme.

p. Beitl – zvážíme zařazení do plánu zimní údržby a když budete chtít přijít na radnici, přijďte.

p. Kozák – řešil se individuálně přechod a to ve spolupráci s paní ředitelkou, řešili jsme to s Policií ČR, dopravním a silničním úřadem. Tento úsek není v plánu zimní údržby, prověříme to s technickými službami. Dle plánu skutečně není a do ZÚ 2014/2015 bude zařazen.

17. Konec Mšenské nad tzv. Manou a výměníkem – na zimu bylo zprůjezdněné v obou směrech. Je tu pěší zóna, míváme uražená zrcátka u vozidel. Naučili se sem jezdit dodávky lékáren, hasiči pro svačinu, návštěvníci posiloven parkují, kde chtějí, po nahlášení městské policii dostanou od nich pravděpodobně echo a odjedou dříve, než MP přijede.

Okrskář – „stezka pro pěší“ mezi ulici Josefa Hory a ulici Mšenská nad výměníkem - toto bylo již řešeno s magistrátem – dopravním silničním úřadem, zda by se silnice nezprůjezdnila natrvalo, nebo uzavřela pevnou uzávěrou. Bylo mi řečeno, že na zimu se to otvírá z důvodu zimní údržby a na letní období se dávají květináče, jelikož pod silnicí vedou kolektory a silnice by se mohla propadnout. Navrhoval jsem pevnou uzávěru.

Zásobování lékárny ze zadního traktu Kauflandu se děje, a to z důvodu, že není jiný přístup. K tomu, že zde jezdí hasiči pro svačinu, to jsem v rámci služby nezaznamenal. Nikdy jsem zde hasiče vjíždět neviděl, hasiči chodí do prodejny Kaufland jako každý občan hlavním vchodem.

Návštěvníci posilovny Josefa Hory 33, Jablonec nad Nisou – Mšeno, já jako okrskář jsem již v minulosti věc vjezdu do „Pěší zóny“ řešil s některými řidiči, kteří neměli oprávnění vjezdu, v blokovém řízení. Také věc byla řešena s nájemcem posilovny. Ostatní vozidla mají vjezdové karty, parkují tam. Dále tam jezdí do speciální školy, která má stejné parkovací místo jako posilovna, vozidla s označením O7 nebo vozidla s povolením speciální školy jako třeba kynologové a vozidla zásobování. Jiná vozidla tam nejezdí.

18. Žádáme o podélné nalajnování parkování ve Mšenské ulici.

p. Vele – bude se obnovovat vodorovné značení.

p. Kozák – v letošním roce 2014 budeme opět provádět vodorovné značení na sídlištích, zařadíme i toto.

19. Josefa Hory 15 – 21 tam je vjezd před hlavní vchody, věčně tam parkují auta a nedostane se tam sanita. Nešlo by tam v rámci lajnování vyznačit zákaz státní – např. kříž?

Okrskář – byl tam zákaz zastavení, dříve tam tento žlutý kříž byl, je nutné ho opravit.

p. Kozák – prověříme i za přítomnosti PČR a pracovníků Oddělení dopravní a silniční

20. Plánuje se ve Mšeně rozvoj služeb? Pošta šla pryč, pobočka ČSOB i s bankomatem taky. Vše je v Rýnovce, starší lidé tam nemohou jezdit.

p. Beitl – jedná se o privátní subjekty, město jejich rozvoj neovlivní, bankomaty jsou v síti konkrétních bank, je nutné se obrátit na konkrétního poskytovatele služeb, tam máte stejně silné slovo vy jako já. Jde o to, jestli se jim to vyplatí.

21. Chodník není našim majetkem, ale můžeme jako společenství opravu zafinancovat?

p. Vele – není to problém, proces bude schvalovat zastupitelstvo města, zastavte se na radnici, lze i spoluúčast města.

22. Za domem jsme na jaře uklidili, ale nechali tam trochu nepořádek, v návaznosti na to chci pochválit oddělení správy veřejné zeleně – paní Gaislerovou, která zajistila úklid.

p. Beitl – plánujeme opakování akcí, bude výročí - Čistíme zemi, budou kontejnery na tyto druhy odpadů a na podzim bude opět kontejner na zeleň ze zahrad, vloni se nám tento způsob osvědčil.

p. Vele – v Jabloneckém měsíčníku bude rozpis umístění kontejnerů, do prázdnin bude 2x.

p. Beitl – jen tam lidé nesmějí házet to, co tam nepatří, třeba sedačku.

23. Ahold koupil Inetrspar. Ahold je soukromý?

p. Beitl – ano, pan okrskář má informace, protože se to prověřovalo, máme informace, že se tam něco dělo.

Okrskář – ano, majitelem je pražská firma, jednáme s její vedoucí o zdejším nepořádku, víme o něm.

24. Ulice U Kostela a Mládí, přilehlé parkoviště, na zimu se dává jednosměrka – stále zde parkuje hodně aut, když jedete od Kauflandu, nedá se odtud bezpečně vyjet, není kam uhnout. Budete s tím něco dělat? Nedala by se ulice Mládí od Kauflandu zjednosměrnit? Ulice U Přehrady a Palackého – semafory mají velmi krátké intervaly, bude se s tím něco dělat? Co kruhové objezdy?

p. Vele – ano, stížnosti na semafory jsou časté po mnoho let, bude provedeno odborné sčítání, je to o softwaru, něco s tím udělat musíme. Obáváme se, že to nebude otázkou softwaru, ale hardwaru. Jedná se o krajskou komunikaci.

p. Beitl – po období řešení priorit lokalit jako je Želivského, Rýnovice a Lukášov chceme řešit tuto lokalitu, kruháče.

p. Paukrtová – okružní křižovatku na ul. Palackého řešíme, jsou varianty – jeden či dva kruhové objezdy, je to silnice II. třídy – je krajská, my můžeme u kraje iniciovat, aby tam ty peníze investoval.

p. Vobořil – řešíme podnět zdejšího osadního výboru o výjezdu z ul. Mládí na Palackého s tím, že by byl přikázaný směr doprava, není to jednoduché k projednání, určitě budou některé skupiny občanů pro, ale i proti.

p. Vele – připravujeme stanoviska dotčených.

p. Beitl – podobným problémům čelíme i s parkováním, když najdeme plochu, tak je to zeleň, okamžitě obdržíme petice, že likvidujeme zeleň. U Arbesovky jsme měli vyhlédnutých tak asi 20 – 25 míst, ale hned jsme byli v hledáčku, skutečně vítáme iniciativy osadních výborů, když vytipují plochu a jsou ochotní to projednat s lidmi a najít dostatečnou podporu. Sídliště jsou uzavřené celky, které nelze nafouknout a lze pouze někde tzv. ukrojit, je to o narůstajícím počtu aut. Je na strážnících, aby vyhodnotili parkování, jsou místa, která ohrožují bezpečnost.

p. Vele – legislativně řešíme provoz v ul. Mládí a U Kostela.

25. Kdy bude zprovozněna lávka přes ul. Palackého?

p. Vele – již brzy, podařilo se nám zkrátit termín z půlky května na 24. dubna.

26. Každý chce parkovat hned před domem, a parkoviště u Albertu je přes noc prázdné. Pak hovoříme o tom, že byste likvidovali zeleň a přitom nedaleké asfaltové parkoviště je prázdné.

p. Beitl – ani kamera nezabrání rozbití okénka.

p. Pešek (zastupitel města) – paradoxně parkoviště pod Kauflandem je v zorném poli kamery, protože je zde kývací kamera trvale zaměřená směrem ke křižovatce.

27. Vedle hasičské zbrojnice je plocha, co se tam buduje?

Okrskář – jedná se o pozemek hasičů, buduje se tam sportovní a tréninkové hřiště.

28. Z ul. Palackého směrem do ulice U Hřiště umístit po jedné straně zákaz stání, parkuje se tam z obou stran.

p. Vele – prověříme to.

p. Kozák – prověříme i za přítomnosti PČR a pracovníků Oddělení dopravní a silniční

29. Hřiště v ul. Čelakovského – letos prvně tam nebyla voda, jinak na nich stojí, firmou nedošlo k odvodnění? Když se na hřištích poseká tráva, tak se odváží před paneláky a garáže, v létě to velice zapáchá.

p. Matura (jednatel společnosti SPORT Jablonec s.r.o.) – jsme správci hřiště, problém s vodou na hřišti řešíme, ano, je to postaveno na bahně, nejsem stavitel, to je otázka pro projektanty.

p. Lochovská – s fotbalovým klubem jsme jednali, prokazují se nám dokladem, že trávu odvážejí do kompostárny, je to tzv. mezideponie, budeme dále monitorovat.

p. Vele – hřiště jsou v majetku města, mají správce – fotbalové hřiště, fotbalový klub a víceúčelové hřiště právě SPORT Jablonec.

30. Je něco nového s domem v Pobřežní ulici?

p. Vele – zastupitelstvo města vloni schválilo směnu objektu za jiný, nebyla však jedním z vlastníků podepsána, řekl, že námi nabídnutý objekt mu nevyhovuje. Majetkoprávní oddělení mu nabídlo 10 objektů. Vše je odvislé na jeho podpisu.

p. Beitl – jednání zkomplikoval požár, myslíme si, že jsme byli velkorysí, chceme tuto lokalitu u přehrady řešit.

31. Co se chystá aktuálně ve Mšeně? Dotkne se územní plán zahrádkářské kolonie?

p. Beitl – územní plán projednáváme tři roky, zde se umožní stavět, kolonie získá statut stavebních pozemků, lidé mají strach, že se zde budou stavět domy, ale pokud si navzájem nebudou prodávat svoje malá políčka, tak na těch malých prostorech moc stavět nepůjde.

p. Fričová – k územnímu plánu jsou informace na webu města, vydání plánu bude cca v půlce roku 2015.

Pro další komunikaci můžete využít našich mailových adres, telefonů. 

Zápis zajistilo oddělení interního auditu a stížností.

Další informace

Vytvořeno 30.4.2014 8:28:25 | přečteno 2727x | Petr Vitvar
load