Setkání s občany 2013 - centrum města

, autor: Jiří Endler

V úterý 21. května 2013 se v sále Eurocentra Jablonec uskutečnilo setkání s občany bydlícími v centru města.

Přítomni: primátor města Petr Beitl, náměstek pro rozvoj Petr Vobořil, náměstkyně pro oblast humanitní Soňa Paukrtová, okrskář MP Radek Vojtášek a další zaměstnanci magistrátu za jednotlivá oddělení a odbory.

Setkání se zúčastnilo přibližně 30 občanů. Úvodní slovo patřilo primátorovi města, který přítomné seznámil se stavem rozpočtu a městských financí, dále byli občané informování o prioritách města pro toto období - školství, zdravotnictví (výstavba budovy onkologie) a školské objekty (např. zateplení budovy ŽS Liberecká). Občané dále byli seznámeni se situací v teplárenství.

Město chce zabránit neřízenému rozpadu soustavy centrálního zásobování teplem a má zájem nastavit pro domácnosti připojené na CZT (soustava centrálního zásobování teplem) podobnou ekonomiku, aby byla srovnatelná s těmi, co mají vlastní kotelnu. Primátor představil záměr města  - řízený rozpad ztrátové soustavy CZT. Záměrem je vybudovat 20 blokových plynových kotelen v současných výměnících a odtud vést teplo rovnou ke spotřebitelům za přijatelnou cenu. Tam, kde je to možné, nové řešení umožní napojení na stávající rozvody, v ostatních případech dojde k rekonstrukci sítí. Díky využití nových technologií dojde k 50 % snížení emisí. Cena tepla se bude pohybovat cca 600,- Kč/1 GJ. V současné době jednáme s naším partnerem – MVV o odkoupení většinového podílu, chceme mít 100% kontrolu nad společností. Realizace projektu je odvislá od různých povolení, ale měla by být 3-4 roky. Předpokládaný termín převzetí společnosti je 19. 7. 2013.

Ke stažení: ikona souboruPrezentace ze setkání s občany v centru města (21.05.2013)

1. Jakým způsobem je řešeno financování?

p. Beitl – cena společnosti je 202 mil., z toho 150 mil. nerozdělený zisk + kapitál, který byl dlouhodobě připravován na revitalizaci, s 60 mil. se počítá v rozpočtu – to je to primární financování odkupu, další realizace z úvěru banky, projekty financování z budoucích úspor atd.

2. Na Horní Proseči se též uvažuje o napojení?

p. Beitl – ano, bylo prezentováno v Proseči, prezentace je umístěna na webu města

3. Jaká je plánovaná cena na 1 výtopnu?

p. Beitl – je to individuální, záleží na tom, odkud je potřeba vést plyn, kdyby Vás to zajímalo, projekt je k dispozici

4. Je návaznost na ty, co se již odpojili?

p. Beitl – návaznost není, pokud by jim to v budoucnu nevyhovovalo, mají šanci se napojit

5. Bydlím v Podhorské ulici kousek od azylového domu, v okolí je čím dál více bezdomovců, individua se scházejí i u bývalé vojenské správy, na bulváru jsou díry, děti se bojí, musíme zamykat, MP nefunguje, Podhorská je památková zóna, není dobré zde mít azylový dům.

p. Beitl – lidé, kteří chodí do azylového domu, který je provozován sdružením Naděje, jsou ještě schopni se přizpůsobit nějakému režimu, splňují provozní řád toho objektu; některé Naděje vůbec nepřijímá; bezpečnost ve městě je obecně horší než dříve; pokud cítíte přímé ohrožení, volejte MP 156, MP odvádí v Jablonci dobrou práci, v mnoha případech supluje Policii ČR

p. Vojtášek – okrskáři chodí pěšky, MP supluje v podstatě hlídkovou službu státní policie, autem jezdíme na zákroky

p. Paukrtová – azylový dům je zcela naplněn – kapacita 26 lůžek pro ubytované, denně zde vaří 70 porcí polévek, uživatelé zde mají k dispozici sprchu; v současné době uvažujeme o přemístění Naděje do objektu Za Plynárnou 13; Problematika je složitá, ti lidé žijí ve městě a chtějí být v centru města. Naděje přijímá pouze ty, kteří jsou ochotni přistoupit na její pravidla. Po problému v MŠ Slunečná jsme provedli zvýšená bezpečnostní opatření ve všech školkách

6. Jaký je v azylovém domě poplatek?

p. Paukrtová – je to odstupňováno od 70,- do 100,- Kč

7. Chápu situaci kolem azylového domu, ale nikdo to neřeší, když ráno vylezou ven, tahají na sebe nože, bylo by možné dát sem kameru? Azylový dům by neměl být v této lokalitě, kde je Vikýř, Liduška. Pohybuje se tu velký počet dětí.

p. Beitl – zvážíme možnost přemístění strážníka ráno do této oblasti; nelze lidi bez domova vymýtit úplně za město; nabízejí se další řešení, jak o tom mluvila nám. Paukrtová, např. Liberec má vývařovnu v centru města, lidé se báli negativních dopadů, ale funguje to vcelku v klidu

8. Jak bude dopadat dům Lidická 9? Bylo řečeno, že se bude dělat omítka a okna. Okny táhne, máme je zadělané igelitem.

p. Beitl – stav městských bytů obecně je špatný

p. Čechová – tento objekt není součást rozpočtu, provádíme jenom běžné opravy.

9. Mám výhrady k MP, několikrát jsem volal, hlídka nepřijede, i když řeknou, že tam bude hned.

p. Beitl – prosím tyto informace předávejte obratem, abychom mohli okamžitě řešit; samozřejmě může dojít k chybě, ale obecně je práce MP v Jablonci na velmi dobré úrovni

10. Jaký je stav projektu křižovatky u přehrady?

p. Vobořil – je to krajská komunikace, kraj nemá zařazeno v investičním plánu; pro nás je momentálně důležitější spolufinancování kraje na Krkonošskou ulici a Želivského - máme zde připravenou dokumentaci; vím, že na Palackého je situace komplikovaná

11. Jak to vypadá na Kunratické, mluvilo se o tom, že už se začne, zatím se nic neděje.

p. Vobořil – je to státní komunikace, jednáme s ředitelem ŘSD a snažíme se tuto komunikaci protlačit;

1. etapa je výstavba OK Belgická, kde je termín zahájení plánován na podzim 2013 (příprava území, přeložky sítí); dokončení v roce 2014

2. etapa je výstavba silnice z Kunratic k OK Lukášov - poblíž autoservisu Citröen, kde dle sdělení ŘSD je snahou zahájení v roce 2014 s dobou výstavby do 2016

3. etapa je rekonstrukce komunikace Československé armády mezi OK Lukášov a OK Belgická; předpoklad zahájení nejdříve v letech 2015-2016

Termíny zahájení jakékoliv části této stavby jsou vázány na získání financí z Ministerstva dopravy, situace se mění každou chvíli a to i dle osoby ministra. Ani ŘSD jako stavebník přesný rok zahájení nezná.

p. Beitl – máme příslib ministra dopravy, že bude příští rok zahájena výstavba, je to v prioritách ministerstva

12. Není možné docílit toho, aby byla krajská komunikace (speciálně Pražská) zametena? Do teď není zameteno, musíme dýchat prach.

p. Kozák – dne 27. 5. byl podnět poslán přímo z oddělení dopravního a silničního na KSSLK, dle informací z kraje by mělo být zameteno 29. 5.

13. Kdy bude dodělaný chodník na Vrkoslavice? V části pod pivovarem je bahno, je to tam nedodělané.

p. Vobořil – problém je v tom, že komunikace je kraje, pokud kraj udělá komunikaci, město dodělá chodníky; předáme podnět směrem ke kraji

p. Kozák – nějaké úseky se zde dělaly, především rozpraskané lité asfalty; nejhorší místa budou opravena

14. Chtěla bych přechod pro chodce pod pivovarem u oboustranné zastávky – jezdí zde ostře auta, nelze přejít. Směrem do města hned za kruhákem je přechod, ale není zde žádné značení, je potřeba to dodělat.

p. Kozák – město tuto záležitost projedná s vlastníkem komunikace, což je KÚ LK a s dopravním inspektorem PČR

15. Spojnicí z ulice Na Ostrohu k Plynárně chodí hodně lidí, je to tam neosvětlené, léta špatná cesta. Dále u odbočky na sídliště Proseč z ul. Na Roli je příšerná skládka suti, nezachovali průchod uličkou.

p.  Řimnáčová – deponii jsme prověřovali, byla povolena dočasně do doby dokončení stavby štoly; měla by pak být odstraněna a pozemek urovnán; ještě bude ze strany stavebního úřadu prověřen stav těchto pozemků

p. Beitl – tyhle pěšiny, které nejsou zaneseny v mapách, jsou těžko pro stavební úřad identifikovatelné

p. Lochovská – černé skládky na pozemcích města uklízíme pravidelně, v této lokalitě jsou skládky opakovaně; situaci prověříme

p. Beitl – to nemusí být v souvislosti s touto deponií, osvětu děláme, MP fotí; prosíme, abyste působili na svoje sousedy; zjištění volejte na zelenou linku

p. Kozák – spojnice z ulice Na Ostrohu je pouze jakási vyšlapaná cestička, není vůbec vedena v pasportu komunikací, jako oficiální komunikace pro pěší; cesta nemá parametry odpovídající komunikaci pro pěší provoz

16. V Bezručovce je bývalý výměník, chceme ho zlikvidovat. Je šance k tomu dotlačit JTR?

p. Beitl – tyto věci směrem k výměníkům bude lépe řešit později; JTR má nyní ještě udělat zajištění v ulici U Rybníka, bylo poškozeno; výměníky jsou atraktivní pro firmy, dobré někomu nabídnout, pokud máte sdružení nájemníků, můžete navrhnout projekt k využití

17. Díky za slepou ulici v Lesní, i když je to nouzové řešení. V pěší zóně parkují neustále vozidla, není to nutné, aby zde parkovala, aby tudy jezdilo taxi, pošta atd. nejsou ohleduplní.

p. Vobořil – na Lesní dokončujeme projektovou dokumentaci, chceme po etapách řešit rekonstrukci ve spolupráci s majiteli sítí, musíme se domluvit, mělo by být od roku 2014 do tří let

p. Beitl – od nového roku realizujeme změnu parkovacího systému, došlo k revidování karet – omezili jsme jejich množství; pokud vozidla stojí, kde nemají, musí dojít k represi

p. Vojtášek – většinou mají karty, které je opravňují k průjezdu; na neohleduplnou jízdu je mohu upozornit, na pěší zóně nemám radar, nemůžu jim přestupek dokázat

18. Dotaz k ÚP – modrá plocha je vedena jako plocha smíšená městská – o co jde? Je možné zde stavět i rodinné domy i obchody? Je to dost otevřené na to, aby si tam někdo postavil jak malý RD, tak obrovský obchodní dům.

p. Beitl – limity jsou vždy dané

p. Vobořil – v centru je jediný žijící projekt – stará Jabloň, investiční záměr je zde obchodní dům, stavba by měla být zahájena v příštím roce; můžeme se sejít nad konkrétními lokalitami; proluky ve městě jsou, ale investiční aktivity jsou nulové, investoři ustupují od projektů

p. Beitl – dáváme ve středu města slevu na nájemném, abychom zde podnikatele udrželi a zabránili vylidnění centra, snažíme se situaci stabilizovat, pokud jde o městské pozemky, tam nic takového nehrozí, pokud jde o soukromé pozemky, tam to úplně ovlivnit nelze; nicméně zatím zájem investorů není

19. Souvisí oprava Paseckého mostu s přehradou? Jak to vypadá podle harmonogramu v souvislosti se štolou? Čistí se?

p. Beitl – oprava mostu nesouvisí se štolou, je v havarijním stavu na hranici životnosti; stavba štoly je dokončena, v blízkosti přehrady proběhne repase cyklostezky, do 16. 6. 2013 by mělo být vše dokončeno, uklizeno; napouští se voda, odsává se kal z druhé přehrady

20. Přišla nám poukázka na daň z nemovitosti z Liberce – zvýšená cena, bude to pořád?

p. Beitl – v souvislosti s tím, že se Jablonec stal statutárním městem, došlo ke zvýšení daně, bohužel se nám nepodařilo včas zachytit tuto změnu, proto ZM schválilo vyhlášku, která upravuje na dva roky míru daně s tím, že o co více zaplatíte letos, o to příští rok zaplatíte méně – je to kompenzace; omlouváme se za nedopatření

21. Nechystají se změny v ÚP k památkové zóně? Náš dům není památka, když chceme něco opravit, je to složité, lze to vyjmout?

p. Vobořil – chceme vypracovat manuál pro ochranu objektů v MPZ, dostanou se do kategorií, v té nejnižší nebude potřeba vyjádření památkářů; připravujeme, ale musí to schválit KÚ;

Děti se ptají, kdy bude konečně McDonald?

p. Vobořil - o stavbu McDonald má investor zájem, jelikož část podél toku Nisy byla zrekonstruována z dotačních peněz, musíme dodržet podmínky udržitelnosti projektu a Ministerstvo financí musí stavbu odsouhlasit, pokud by se stavělo bez souhlasu ministerstva hrozí, že budeme muset vracet dotaci

Poděkování za 30 minut parkování zdarma.

22. Pochvala za to, že se do školek dostaly i mladší děti.

Žádost o podporu na sociální služby, je jich málo, najít sociální službu pro rodiče, rodiny s dětmi není v celém Libereckém kraji možné.

p. Paukrtová – zabýváme se hodně prorodinnou politikou, sociální služby řešíme formou komunitního plánování, zveme poskytovatele, dáváme příspěvky; pokud máte na mysli nějakou konkrétní činnost, byla bych ráda, kdybyste mě navštívila a dala nám podnět

23. Bylo by fajn, kdyby byl na úřadě přebalovací pult, nějaké stolečky a židle.

p. Paukrtová – zázemí pro maminky s dětmi bude otevřeno 1. 9. 2013 zde v Eurocentru, provozovat bude Vikýř, realizace je připravená; další takové zázemí by mělo být u přehrady, nejspíš v bazénu

p. Vobořil – také uvažujeme o vybudování herny s hlídáním ve vnitrobloku u kina Junior

24. Proč se zlikvidovala zeleň v Nové Pasířské mezi parkujícími auty a parkem?

p. Lochovská – nejedná se o likvidaci, jedná se o zahradnický proces sesazení keřového porostu, keře opět obrazí

25. Co je se sálem v hotelu Praha? Prý je zrekonstruovaný, ale nevhodný, protože nemá příslušenství (šatnu, občerstvení atd.). Proč?

Ing. Čechová – Hotel Praha je soukromý subjekt

Paní z ulice Sadová poděkovala za opakovaný úklid kolem kontejnerů pod kuželnou.

Pro další komunikaci můžete využít našich mailových adres, telefonů, případně oddělení interního auditu a stížností. 

Zápis zajistilo oddělení interního auditu a stížností.

Další informace

Vytvořeno 5.6.2013 10:42:10 | přečteno 2448x | Petr Vitvar
load