S opravami komunikací se v Jablonci začne na konci března

, autor: Petr Vitvar

19.03.2014 - Opravy ulic a chodníků ve městě vlastně nikdy nekončí, přerušuje je pouze zima, která stavu komunikací vůbec nepomáhá. Letošní zima díky svému mírnému průběhu nepoškodila komunikace v takovém rozsahu jako v předchozích letech, přesto si chodníky i ulice v Jablonci vyžádají opravy. Pracovníci oddělení správy komunikací mají již zmapované škody ve městě a od příštího týdne se začne s jejich nápravou.

Ulice a chodníky

„V letošním roce jsme se zaměřili zejména na celoplošné opravy chodníků. Chodníky k opravám vytipováváme jednak s ohledem na jejich frekventovanost a jednak dle míry jejich poškození,“ vysvětluje náměstek primátora Miloš Vele s tím, že s opravami chodníků se začalo už na podzim loňského roku. Letos se počítá s celoplošnými opravami chodníků v například v ulicích Palackého, Mánesova, Vysoká, Podhorská, Kamenná, Hasičská. 

„Při výspravách teplou asfaltovou směsí je potřeba dodržet technologické postupy a doporučení výrobce. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám můžeme s těmito opravami začít už příští týden,“ informuje vedoucí odd. správy komunikací Pavel Kozák. S takzvanými výspravami do obrazců se počítá mimo jiné v ulicích Tichá, U Balvanu, Nádražní, Palackého, Vančurova a dalších. Opravovat se bude také dláždění například v ulicích Průmyslová, Kamenná, Podhorská nebo Jugoslávská.

Mosty a propustky

I letos na jaře se budou opravovat odvodňovací zařízení a uliční vpusti. Už začátkem března mohla být zahájena oprava lávky v Palackého ulici, která je pro obyvatele mšenského sídliště strategickým místem. Opravuje se také lávka v ulici Želivského a na letošní rok jsou naplánovány také opravy dalších mostů ve městě - Luční, Tyršova stezka nebo propustek Vyšehradská. Ještě během března Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. zahájí dokončovací práce na mostě v Pasekách. „Most v Pasekách, zrekonstruovaný vloni na podzim, byl koncem listopadu uveden do předčasného užívání, aby během zimních měsíců byla zajištěna dopravní obslužnost a zimní údržba Pasek. Teď mohou být dokončeny úpravy povrchu a bezprostředního okolí mostu,“ vysvětluje náměstek Vele.

Dopravní značení

V současné době je dokončováno osazování dopravního značení ze zimního režimu na letní a opět se budou instalovat retardéry a otvírat schodiště, která byla v zimním období uzavřena. V návaznosti na jarní úklid, který startuje v těchto dnech, se bude také obnovovat vodorovné dopravní značení. Na svá místa se také vracejí na zimu přestěhované kontejnery na separovaný odpad.

Vytvořeno 19.3.2014 15:25:45 | přečteno 1442x | Petr Vitvar
load