Rozšíření zóny IPRM umožní čerpat zvýhodněné úvěry

23.11.2012 - Zastupitelé schválili žádost o rozšíření IPRM Jablonec nad Nisou, kterou bude město podávat na Ministerstvo místního rozvoje ČR (MMR). Pokud ministerstvo žádost schválí, otevře se tak přibližně od poloviny roku 2013 majitelům bytových domů z přesně vymezené oblasti „Mšeno a okolí“ možnost čerpat zvýhodněné úvěry JESSICA na jejich rekonstrukce.

„MMR vyhlásilo v červenci tohoto roku výzvu na předkládání nových či rozšiřování stávajících integrovaných plánů měst pro města s 20 000 a více obyvateli mimo hlavní město Praha. Tato výzva umožní majitelům bytových domů žádat o zvýhodněné úvěry JESSICA ve výši úrokové sazby od 1,72%,“ vysvětluje náměstek primátora Petr Vobořil.

Rozšíření zóny „Žižkův Vrch a okolí“ o část „Mšeno a okolí“ schválil Řídící výbor IPRM, v říjnu proběhl seminář pro potenciální žadatele o zvýhodněné úvěry a zároveň i dotazníkové šetření ve vytipované zóně. Zvýhodněné úvěry JESSICA je možné čerpat dotace na:

  • zateplování obvodového pláště domu (zateplení fasády, výměna oken apod.)
  • práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu,
  • sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby,
  • rekonstrukce technického vybavení domů (např. modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů),
  • rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů vč. zábradlí apod.

„Úvěry bude poskytovat bankovní instituce, která vzejde z výběrového řízení. Úloha města bude pouze ve vydávání potvrzení o zařazení do IPRM prostřednictvím jeho manažera, žádosti nebudou na městě hodnocené,“ vysvětluje Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací a manažerka IPRM. Podle jejích slov budou úspěšní žadatelé o úvěr moci svoje domy rekonstruovat do června 2015. „Potvrzení o zařazení do zóny IPRM budou moci žadatelé získat i na své žádosti o dotace ze strukturálních fondů do jednotlivých operačních programů, které budou realizovat v zóně IPRM, což jim pomůže k bonifikaci při hodnocení žádosti o dotaci u příslušného poskytovatele dotace,“ uzavírá Habadová.

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je nový nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA je iniciativa Evropské komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj na podporu investic s dlouhodobým přínosem do městských oblastí.

Další informace

Loga IPRM - EU - MMR 2012

Vytvořeno 23.11.2012 12:37:05 | přečteno 1873x | Petr Vitvar
load