Rozpočtová opatření

, autor: Miroslav Gorčík

01.10.2012 - Rozpočtovými opatřeními, která přijali zastupitelé na svém pravidelném zářijovém zasedání, došlo k úpravě rozpočtu takto...

Celkové zdroje rozpočtu:

914 799 tisíc korun

Celkové výdaje rozpočtu:

914 799 tisíc korun

Financování:

126 102 tisíc korun

běžné výdaje:

705 206 tisíc korun

Celkové příjmy rozpočtu:

788 697 tisíc korun

kapitálové výdaje:

145 642 tisíc korun

Splátky úvěru:

63 950 tisíc korun

Rozpočtová opatření se týkala jednak přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými odbory magistrátu města, jednak byly zaúčtovány přijaté dotace a další změny se týkaly ponížení rezervy města.

V rozpočtových opatřeních se například promítlo rozpuštění rezervy města ve výši 5,3 milionu korun na příspěvky komisí a sportovních klubů, jejichž rozdělení vzhledem k pozitivnímu vývoji hospodaření města v 1. pololetí letošního roku, odsouhlasili zastupitelé v červnu. Rezerva byla ponížena také o investiční dotaci ve výši 3,4 mil. korun pro jabloneckou nemocnici na budování nové onkologie. Z rezervy se čerpají i prostředky na odměnu pro Báru Špotákovou za její vynikající sportovní výkony. Bára od města dostane dar v hodnotě 100 tisíc korun a také město na své náklady uspořádá pro Jablonečany happening s Bárou a její oblíbenou kapelou Tři sestry letos v listopadu.

Původně padesátimilionová rezerva města je rozdělena do 4 kategorií – rezerva na opravy byla původně 35 milionů, dnes v ní zbývá 12,2 milionu. Rezerva na spolufinancování, která je využívána na dotační projekty činila 10 milionů a byla ponížena na 1,3 milionu. V samotné desetimilionové rezervě města jsou nyní k dispozici necelé 2 miliony. Rezerva na příspěvky komisí a sportovních klubů byla rozpuštěna úplně.

„Vzhledem k pozitivnímu vývoji hospodaření můžeme z rezervy uvolňovat peníze na záležitosti, které byly právě kladným vývojem podmíněny. Snažili jsme se při tvorbě letošního rozpočtu rezervu zodpovědně nastavit tak, aby nám umožnila čerpání peněz na nepředvídané výdaje a případně i něco navíc a to se vyplatilo,“ komentuje hospodaření s prostředky v rezervě města náměstek primátora Miloš Vele a dodává: „V rezervě například zůstaly prostředky vyčleněné na likvidaci sinic ve výši 1,3 milionu. Letos nebylo nutné tyto peníze využít. Naopak jsme mohli podpořit stavbu onkologie, která bude výrazně prospěšné pro onkologické pacienty z Jablonce i okolí. Jsem také rád, že jsme si mohli dovolit poskytnout příspěvky na podporu různých občanských aktivit, které rozdělují komise rady města.“

Vytvořeno 1.10.2012 11:32:46 | přečteno 1729x | Petr Vitvar
load