Rozpočtová opatření a uvolnění peněz pro příspěvky komisí

28.06.2013 - Rozpočtová opatření se týkají přijatých dotací, přesunů finančních prostředků mezi jednotlivými odbory magistrátu a snížení objemu financí v rezervách města. (Stav rezerv po rozpočtových opatřeních: Rezerva města - 2,1 milionu; Rezerva na spolufinancování - 1,7 milionu; Rezerva na opravy - 22 milionů a Rezerva z hazardu 978 tisíc korun.)

Přijaté dotace

Město získalo dotaci 28 tisíc korun v rámci Programu prevence kriminality na projekt Bezpečné stáří a 23 tisíc od Ministerstva zemědělství na zpracování lesních hospodářských osnov. Přes účet města také prošla dotace Libereckého kraje pro Nemocnici Jablonec nad Nisou na zajištění pohotovostní služby ve výši téměř 1,7 milionu korun.

Rezerva města

Z rezervy města bylo mimo jiné uvolněno 2,6 milionu korun na vybudování otočky autobusu u nádraží ČD a 1,6 milionu korun na odstranění havárie kanalizační přípojky v Nástrojářské ulici. Na opravu veřejného osvětlení byla uvolněna z rezervy na opravy částka 1 milion korun. Finanční příspěvek na nová okna ve staré budově získala také ZŠ Pod Vodárnou v Rýnovicích. „Ačkoli jsme s výměnou oken v rýnovické škole letos nepočítali, paní ředitelce se podařilo vyjednat s dodavatelem velkou slevu a rada města ocenila vstřícný přístup školy a rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 316 tisíc korun na nová okna ve staré budově,“ říká náměstkyně Paukrtová, která byla s požadavkem školy a možným řešením situace seznámena už na jaře.

Město také z rezervy města podpořilo Mezinárodní trienále Jablonec 2014 částkou 100 tisíc korun. „Poskytnutí příspěvku je v souladu s uzavřeným Memorandem o spolupráci statutárního města s Muzeem skla a bižuterie, které schválila rada města,“ doplňuje Soňa Paukrtová. Z  rezervy na spolufinancování přispělo 200 tisíc na Sportovní hry mládeže partnerských měst 2013, které se v Jablonci konaly začátkem června.

Příspěvky komisím

V rámci rozpočtových opatření zastupitelé také schválili rozpuštění Rezervy na příspěvky komisí ve výši 1,4 milionu korun. „Rezervu na příspěvky komisím jsme stejně jako vloni vytvořili s tím, že pokud se bude hospodaření města v polovině roku vyvíjet příznivě, budeme tuto rezervu moci rozpustit mezi jednotlivé komise a tím zajistit příspěvky jednotlivým organizacím,“ vysvětluje náměstek primátora pro ekonomiku Miloš Vele. 

Kulturní komise disponuje nyní 550 tisíci k rozdělení, Komise pro sport a tělovýchovu má k rozdělení 600 tisíc, Komise humanitní péče dostala 150 tisíc, Komise pro výchovu a vzdělávání 90 tisíc a Komise prevence kriminality 10 tisíc korun.

Rezerva z hazardu

Do oblasti sportu rozhodnutím zastupitelů putovaly 4 miliony z hazardu už v březnu letošního roku. Celkové množství financí v rezervě tak ponížilo z 5 028 000 na 1 028 000 korun. Tyto peníze jsou určené pro oblast kulturní, sociální a vzdělávací.

Nyní se z této rezervy čerpá 50 tisíc korun, z toho je 10 tisíc korun určeno pro ZŠ Liberecká na oslavy 30. výročí založení školy. V rezervě z hazardu zbývá nerozdělena částka 978 tis. Kč, která je určená pro oblast sociální a kulturní.

Vytvořeno 28.6.2013 12:57:23 | přečteno 1692x | Petr Vitvar
load