Rozdělení příspěvků na podporu sociálních služeb 2012

Zastupitelstvo města na svém zasedání 21. června 2012 rozdělilo příspěvky pro zajištění sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. V I. kole v únoru letošního roku bylo rozděleno 1,3 milionu. V rezervě města zůstal více než 1 milion korun. Tato suma byla nyní rozdělena ve II. kole mezi 20 sociálních služeb poskytovaných 15 organizacemi.

Příspěvek bude registrovanými poskytovateli sociálních služeb použit například na financování terénních programů pro osoby bez přístřeší či pro osoby závislé na návykových látkách, poskytování poradenství sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel, dále na sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi či služby rané péče pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi, zároveň také na  osobní asistenci, pečovatelskou službu či odlehčovací pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám.

Poskytovatel sociálních služeb Druh sociální služby Požadavek (v Kč) Schválený příspěvek (v Kč)
1. kolo 2/2012
Schválený příspěvek (v Kč)
2. kolo 6/2012
1. Most k naději Kontaktní centrum

200 000

90 000

50 000

2. Most k naději Terénní programy

200 000

100 000

50 000

3. Diakonie ČCE - Jablonec nad Nisou Pečovatelská služba

323 365

200 000

50 000

4. Diakonie ČCE - Jablonec nad Nisou Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

300 000

300 000

0

5. NADĚJE o.s. Noclehárna

200 000

200 000

0

6. REP - o.s. Odborné sociální poradenství

60 000

0

50 000

7. Centrum pro zdravotně postižené LK o.s. Osobní asistence

170 000

130 000

40 000

8. Centrum pro zdravotně postižené LK o.s. Odborné sociální poradenství

50 000

0

45 000

9. Centrum pro zdravotně postižené LK o.s. Odlehčovací služby

15 720

0

0

10. Romský život, o.s. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

244 836

0

100 000

11. Romský život, o.s. Terénní programy

50 000

0

0

12. Laxus o.s. Odborné sociální poradenství

88 000

0

25 000

13. "D" o.s. Odborné sociální poradenství

100 000

45 000

50 000

14. Občanské sdružení COMPITUM Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

402 700

55 000

25 000

15. Asociace rodičů a přátel ZP dětí, o.s. - Jablonec nad Nisou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

88 500

60 000

20 000

16. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých  ČR - Jablonec nad Nisou Odborné sociální poradenství

20 000

0

20 000

17. Hospicová péče Sv. Zdislavy, o.p.s. Odlehčovací služby

60 000

0

45 000

18. Středisko pro ranou péči, o.p.s. Raná péče

92 900

30 000

50 000

19. Advaita, o.s. Odborné sociální poradenství

211 000

45 000

80 000

20. Advaita, o.s. Služby násl. péče

120 000

0

100 000

21. Advaita, o.s. Terapeutická komunita

128 000

0

100 000

22. Rodina24 Osobní asistence

100 000

50 000

50 000

Žádosti na služby sociální prevence  (pouze náklady na prosinec 2012)

Poskytovatel sociálních služeb Druh sociální služby Požadavek (v Kč) Schválený příspěvek (v Kč)
1. kolo 2/2012
Schválený příspěvek (v Kč)
2. kolo 6/2012
23. Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

70 000

0

70 000

24. FOKUS Liberec občanské sdružení Sociálně terapeutické dílny

35 142

0

0

25. Most k naději Terénní programy

50 000

0

0

26. NADĚJE o.s. Nízkoprahové denní centrum

95 000

0

0

27. NADĚJE o.s. Terénní programy (soc. vyl. lokality)

112 000

0

0

28. NADĚJE o.s. Azylové domy

137 600

0

0

29. NADĚJE o.s. Terénní programy (lidé bez přístřeší)

35 000

0

0

30. Občanské sdružení D.R.A.K. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

28 750

0

0

31. Romský život, o.s. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

55 164

0

0

32. Rytmus Liberec, o.p.s. Sociální rehabilitace

86 675

0

40 000

33. Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. Raná péče

25 000

0

0

Celkem:

  • požadováno: 3 955 352 Kč
  • přiděleno v I. kole: 1 305 000 Kč
  • přiděleno ve II. kole: 1 060 000 Kč

Další informace

Vytvořeno 16.7.2012 13:02:18 | přečteno 2643x | Petr Vitvar
load