Řídící výbor IPRM rozhodl o podobě dalších sportovišť

, autor: archiv MMJN

25.08.2014 - V polovině července proběhlo veřejné projednávání projektů IPRM ve vymezené zóně Žižkův Vrch a okolí. Jednalo se o výstavbu nových sportovních a dětských hřišť, tentokrát v sousedství lesoparku na Žižkově Vrchu a ve vnitrobloku ulic Budovatelů - Lípová – Liberecká. Ti, kdo nemohli přijít na veřejné projednávání, měli možnost vyjádřit svůj názor do konce července prostřednictvím ankety na webových stránkách města. Připomínky nyní projednával Řídící výbor IPRM.

Anketa se skládala ze dvou otázek, z nichž druhá se dělila ještě na dvě podotázky. Celkem se jí zúčastnilo 66 respondentů. Na otázku 1 odeslalo odpověď 62 respondentů, na otázku 2a odpovědělo 63 respondentů, na otázku 2b odpovědělo 60 respondentů. V úterý 19. srpna se s jejími výsledky seznámili členové Řídícího výboru IPRM a rozhodli o konečné podobě chystaných projektů.

Sportoviště u Lesoparku Žižkův Vrch

První anketní otázka se týkala sportovišť v sousedství lesoparku, kde město plánuje velkorysejší projekt, jelikož se tu přirozeně nabízí poměrně velké území, které nesousedí bezprostředně s obytnými domy, ale je v jejich blízkosti. „Plánujeme zde vystavět dětské hřiště s pískovištěm, houpačkami a dalšími herními prvky, venkovní fitness a opravdu velké, oplocené univerzální hřiště s asfaltovým povrchem. K výstavbě využijeme plochy, jež ke sportování sloužily i v minulosti,“ vysvětluje náměstek primátora Petr Vobořil.

A právě povrch velkého hřiště byl předmětem ankety. Návrh, aby nebylo oplocené, jak někteří občané zmiňovali na veřejném projednávání, byl hned v počátku zamítnutý z bezpečnostních důvodů. „Plot je zde kvůli tomu, aby z hřiště nelétaly míče a neohrožovaly malé děti na herních prvcích, sportovce na posilovacích strojích či ostatní návštěvníky areálu sedící na lavičkách,“ konstatuje Zuzana Bencová z oddělení investiční výstavby. Ačkoliv pro umělou trávu hlasovalo prostřednictvím internetu 43 občanů, přiklonil se řídící výbor k původně plánované variantě. Důvodů pro své rozhodnutí o asfaltovém povrchu měl výbor hned několik.

„Hřiště je projektované v blízkosti vzrostlých stromů. Naším záměrem je provádět jen minimální terénní úpravy a rozhodně nechceme nic kácet. Každý umělý povrch pod stromy je problematický na údržbu. Navíc chceme nabídnout hřiště v co nejuniverzálnější podobě a neradi bychom ho specifikovali jen pro jeden sport,“ vysvětluje Bencová.

Kdyby se město rozhodlo pro změnu povrchu z asfaltu na umělou trávu, zaplatilo by navíc ze své pokladny o téměř 240 tisíc korun. K této částce je třeba ještě připočíst náklady na každoroční údržbu, jež se rovnají 30 tisícům korun. Univerzálnost by se ztratila, protože na umělý trávník je nutné „lajnovat“ hřiště už při pokládce povrchu.

Dětské hřiště bude mít pryžový povrch a bude obehnané nízkým plotem, fitness bude na trávě. Velké sportovní hřiště o rozměrech 20 x 35 metrů s asfaltovým povrchem a vysokým oplocením se streetballovými koši nabídne podle původního projektu mnoho variant využití.

Hřiště ve vnitrobloku ulic Budovatelů – Lípová – Liberecká

Ve vnitrobloku je plánovaná obnova dvou už existujících hřišť. Menší dětské s několika novými herními prvky bude mít travnatý povrch a podle projektu nemělo být oplocené. Na základě výsledků z veřejného projednávání i ankety však bude hřiště obehnané nízkým plotem o výšce 0,8 m, jenž zabrání vstupu na hřiště například psům. Větší sportovní hřiště by mělo být na současném travnatém plácku. Plocha o velikosti 12 x 22 metrů s novou umělou trávou bude zabezpečená plotem vysokým na dvou stranách čtyři, na jedné tři a na té s basketbalovým košem pět metrů. „Plot brání létání míče do oken či na balkony a zaručuje bezpečnost kolemjdoucím a malým dětem,“ upřesňuje Zuzana Bencová.

„Konstrukce plotu je navržená pouze z ocelového rámového oplocení bez odrazových desek. Právě ony působily v Pasířské ulici ten největší problém s hlukem,“ dodává náměstek Vobořil.

Kromě obnovy hřišť zde bude město také rekonstruovat komunikace, parkovací plochy a veřejné osvětlení.

Výsledky ankety zveřejněné na webových stránkách města

V otázce 1 chtělo město znát názor na povrch velkého sportovního hřiště u lesoparku. Respondenti měli možnost zvolit ze dvou variant:

1a – oplocené hřiště s asfaltovým povrchem: 17

1b – oplocené hřiště s jiným povrchem, např. umělá tráva: 45

Otázka 2a zjišťovala, zda obyvatelé chtějí dětské hřiště s herními prvky ve vnitrobloku ulic Lípová – Budovatelů – Liberecká oplotit plotem 0,8 m vysokým:

ano – 47, ne – 16

V odpovědích na otázku 2b občané říkali, zda souhlasí s výškou plotu kolem sportovního hřiště s povrchem z umělé trávy ve vnitrobloku ulici Lípová – Budovatelů – Liberecká:

ano – 41, ne - 19

Loga IPRM - EU - MMR 2012

Vytvořeno 25.8.2014 7:54:36 | přečteno 2201x | Petr Vitvar
load