Revitalizace centra města je u konce

, autor: Radka Baloghová

08.11.2012 - Ve čtvrtek 8. listopadu proběhlo na Mírovém náměstí slavnostní přestřižení pásky, které ukončilo rozsáhlou akci Revitalizace centra města Jablonec nad Nisou. Na náměstí se představila městská policie, jež svou prezentací připomněla, že už 20 let je pevnou součástí města. Revitalizace centra se skládala ze dvou etap – 1. etapa zahrnovala opravu poškozených komunikací v pěší zóně a v 2. etapě byl opraven nástupní prostor radnice.

Celá akce byla podpořena mimořádnou dotací Ministerstva financí ve výši 9,9 milionu korun. Město ze svého rozpočtu nakonec uhradilo 4,6 milionu korun.

1. etapa – pěší zóna

První etapa revitalizace centra města započala v červnu letošního roku a zahrnovala opravy poškozených komunikací v pěší zóně. Betonové a žulové desky na pěších zónách v centru města se neosvědčily, praskaly, nedržely v komunikaci a hrozilo nebezpečí úrazu. Byly proto postupně vyměněny za tradiční a v Jablonci historicky používané dlažební kostky. Mimo to došlo v rámci I. etapy revitalizace k opravě chodníků a výměně poškozené dlažby v ulicích Kamenná, Podhorská a na Dolním náměstí.

Trocha historie

„O opravě schodiště se začalo uvažovat již v roce 2003, kdy statický posudek shledal prostor před radnicí nevyhovujícím z důvodu poškození stropní konstrukce nad výměníkem radnice, který je ukrytý právě pod vstupem do budovy,“ říká vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Ivana Řimnáčová. K opravě stropní konstrukce došlo v roce 2005. Další dílčí oprava schodů proběhla na jaře roku 2007, kdy došlo k odstranění havarijnímu stavu stupňů na podestě.

2. etapa – oprava schodiště

Generální opravy se schodiště před radnicí dočkalo až letos v létě v rámci druhé etapy Revitalizace centra města Jablonec nad Nisou. Zhotovitelem byly Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r.o. Práce trvaly 130 dní.

Před zahájením stavebních prací v nástupním prostoru radnice byly nejprve provedeny průzkumné práce a podle jejich výsledku byl ve spolupráci s kamenickými odborníky stanoven další postup a harmonogram prací. Na vše dohlíželi památkáři. Přístupové schodiště je totiž stejně jako budova radnice nemovitou kulturní památkou. Až odkrytí svrchní vrstvy ale potvrdilo, že oprava přišla právě včas. Spodní stavba schodiště byla v havarijním stavu, na železobetonové konstrukci se podepsala vlhkost a sůl používaná v zimním období, hrozilo zborcení.

Průběh prací

„Pro položení stupňů bylo třeba vybudovat novou základovou železobetonovou desku, byla demontována a opravena schodišťová ramena po stranách, došlo k přesazení kamenných desek na podestách a v neposlední řadě jsme nově řešili odvodnění celého prostoru,“ shrnuje práce Pavel Kozák, vedoucí oddělení správy komunikací jabloneckého magistrátu. „Snažili jsme se zachovat původní schody, odstranili jsme jen ty opravdu poškozené, které určil orgán památkové péče, většina stupňů je tedy původní, zbytek jsme nahradili novými stupni z jizerskohorské žuly,“ vysvětluje Kozák. Nástupní stupně jsou barevně odlišeny.

Další nemilé překvapení čekalo na pracovníky technických služeb po odkrytí desek před vstupem do radnice. Zastropení pod nimi bylo v havarijním stavu a bylo třeba vše udělat kompletně nové. „Oprava schodiště si žádala operativní jednání po celou dobu, nešlo předvídat, co nás po odkrytí svrchní vrstvy žulových desek čeká a nemilá překvapení se samozřejmě promítla i do finančních nároků celé akce,“ vysvětluje náměstek primátora Miloš Vele navýšení původně plánovaných nákladů o více než dva miliony.

Poděkování občanům

„Oprava schodiště a celého prostoru před radnicí zcela jednoznačně ovlivnila život v centru letního Jablonce. Děkuji všem občanům za pochopení a dodatečně se omlouvám zejména svatebčanům za způsobené komplikace,“ říká primátor Petr Beitl. Vzhledem k rozsahu stavebních prací a jabloneckému podnebí bylo letní období k opravě nejvhodnější.

Schodiště ozdobí nová zeleň

Do zimy budou ještě upraveny zelené plochy po obou stranách schodiště. „Z důvodu značné svažitosti terénu byly zvoleny pro větší část plochy půdopokryvné tisy, které doplníme kvetoucími keři hortenzií a sloupovitým kultivarem dubu s poměrně štíhlou korunou,“ říká Jitka Lochovská, vedoucí správy veřejné zeleně. „Na jaře pak pro oživení celého prostoru doplníme záhony trvalek,“ dodává Lochovská.

Rozpočet na akci „Revitalizace centra města Jablonec nad Nisou“

Původní rozpočet:

12 186 624

Pěší zóna:

6 093 221

Nástupní prostor k radnici:

6 093 403

Dotace Ministerstva financí:

9 900 000

Spoluúčast města:

2 286 624

Nový rozpočet:

14 518 452

Pěší zóna:

6 093 221

Nástupní prostor k radnici:

8 425 231

Dotace Ministerstva financí:

9 900 000

Spoluúčast města:

4 618 452

Primátor Beitl: Snažíme se radnici vrátit její někdejší lesk

Radnice je symbolem samosprávy města stejně jako primátorská kancelář nebo obřadní síň a zasedací místnosti. Jsou to reprezentativní prostory a to, jakým způsobem se o ně staráme, je pro obyvatele města i turisty určité znamení toho, jak přistupujeme k městskému majetku. Navíc vždy, když lidé navštíví cizí město, zamíří na náměstí a zajímá je, jak vypadá radnice. Měla by být chloubou města, je to vizitka.

Radnice příští rok oslaví 80 let od svého vzniku a k tomuto výročí bychom jí rádi dali dárek právě v podobě zahájení prací na venkovním plášti. Důstojný vstup do radnice a opravená okna jsou takovými malými dárky naší oslavenkyni. Skutečným dárkem by byla nová fasáda, proto v současné době intenzívně hledáme dotační titul, s jehož pomocí bychom mohli opravu venkovního pláště budovy realizovat.

Postupně se snažíme i v interiéru vracet radnici její původní podobu, jakou měla v plánech architekta Karla Wintera. Připravena je rekonstrukce zasedacích místností, toalet a nezapomínáme ani na zdánlivé detaily, jako je informační systém v budově radnice. Snažíme se postupovat systematicky a cítíme povinnost každý rok najít v rozpočtu nějaké finance, které investujeme právě do obnovy radnice. V budoucnu dojde k vybourání kanceláří v severním traktu a otevření chodeb světlu tak, jak bylo v původních plánech.

Oprava schodiště před radnicí

, autor: Markéta Hozová

Železobetonová konstrukce

 
, autor: Petr Vitvar

Pokládka kamenných kvádrů

 
, autor: Petr Vitvar

Prostor před galerií MY

 
, autor: Petr Vitvar

Jeřáb

 
, autor: Petr Vitvar

Tryskání kamene

 
, autor: Petr Vitvar

Uzavřený chodník

 
, autor: Radka Baloghová

Opravené schodiště před radnicí

 
, autor: Radka Baloghová

Slavnostní otevření schodiště

 
, autor: Radka Baloghová

Ukázka techniky městské policie

 
, autor: Radka Baloghová

Přestřižení pásky

 
, autor: Radka Baloghová

Historický hasičský vůz

 
 
Vytvořeno 8.11.2012 14:49:08 | přečteno 2127x | Petr Vitvar
load