Reakce na tiskové prohlášení ČSSD

, autor: Petr Vitvar

Reakce na tiskové prohlášení zastupitelského klubu ČSSD města Jablonce nad Nisou vydané ve středu 15. 5. 2013

Na úvod musím konstatovat, že řešení stavu centrálního zásobování teplem v Jablonci je komplikovaný problém, který byl již v minulosti politicky zneužíván. Od samého začátku, jsem se proto do řešení této problematiky snažil zapojit všechny politické subjekty v zastupitelstvu.

Na základě usnesení zastupitelstva byla také ustanovena komise, v níž zasedají zástupci všech politických klubů. Tato komise projednávala všechny důležité kroky tohoto procesu a měla a má přístup ke všem informacím. Následně bylo se všemi kroky seznámeno i zastupitelstvo a postup jednání se vždy řídil jeho usneseními. Na začátku tohoto roku dokonce proběhl seminář, na kterém byli zastupitelé seznámeni jak s právním, tak technickým postupem, ať už šlo o teplárenskou společnost nebo technické řešení budoucnosti soustavy.

Vyjádření zastupitelů ČSSD proto pokládám za zmatečná, protože se neslučují s realitou. To lze velmi lehce dohledat v zápisech z jednání, jak komise pro teplo tak ze zastupitelstva.  Lukáš Pleticha, Otakar Kypta a Pavel Svoboda se pouze nedůstojným způsobem snaží upoutat mediální a politickou pozornost.

Celé prohlášení tak nabírá tragikomický nádech.

Tragický proto, že kromě nesmyslné kritiky nepřináší jablonecká ČSSD pro soustavu CZT žádné řešení.

Komický proto, že přichází právě od těch, kteří měli v minulém volebním období (2006-2010) CZT v Jablonci nad Nisou na starosti.

O. Kypta jako šéf rozvoje města a L. Pleticha jako člen představenstva teplárenské společnosti JTR, a. s. a místostarosta pro finance. V této době oba pánové pro budoucnost soustavy CZT neudělali vůbec nic a mají lví podíl na tom, že dnes máme v Jablonci nejdražší teplo v České republice.

Dále je zde potřeba konstatovat, že Lukáš Pleticha jako šéf městských financí zatížil hospodaření města úvěrem ve výši 250 miliónů korun a z teplárny utratil dalších více jak 30 miliónů dividend.

Splátky dluhu přitom odložil mimo své volební období, takže je splácí dnešní vedení radnice. Pro informaci v letech 2011, 2012 a 2013 bude splaceno 180 milionů korun.

„Lukáši, kdybys nám se svými kolegy z ČSSD nenasekal dluhy, a nevydrancoval teplárenskou společnost, mohli bychom většinový podíl v JTR dávno odkoupit.“

Ing. Petr Beitl
primátor Jablonce nad Nisou

ikona souboruTiskové prohlášení zastupitelského klubu ČSSD města Jablonce nad Nisou

Vytvořeno 15.5.2013 16:44:48 | přečteno 2035x | Petr Vitvar
Štítky: teplárenství
 
load