Průkazy pro vozidla těžce postižených osob se budou vydávat jinde

12.07.2012 - Agenda vydávání označení vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (dále jen označení O7) a označení vozidla praktického lékaře konajícího návštěvní službu (dále jen označení O5) se přesouvá od 16. 7. 2012 z odboru sociálních věcí a zdravotnictví na odbor stavební a životního prostředí, 3. patro budovy radnice, číslo dveří 332 – paní Michaela Kovačová.

Označení vozidel O5 i O7 je vydáváno dle ustanovení § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dále dle § 27 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vytvořeno 12.7.2012 13:12:47 | přečteno 2457x | Petr Vitvar
load