Průběžné hodnocení hospodaření města

23.11.2012 - Za období leden až září letošního roku jsou celkové příjmy ve výši 576 092 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 477 222 tis. Kč. Příjmy převyšují výdaje o 98 869 tis. Kč.

Výdaje odpovídají předem schválenému plánu, nelze uskutečnit výdaj, který není součástí rozpočtu. Rozpočet roku 2012 počítá s celkovými výdaji ve výši 850 milionů korun, ke konci září je vyčerpáno 477 milionů, což je cca 56%.

„Ke splácení úvěrů dochází dle splátkových kalendářů, běžné výdaje na provoz magistrátu, městské policie, příspěvky městským organizacím, sociální dávky, svoz a likvidace odpadů jsme zatím vyčerpali z necelých 60%. Kapitálové výdaje jdou letos zejména za odborem rozvoje, mám na mysli výdaje na infrastrukturu ul. Široká, IPRM Žižkův vrch nebo investiční dotaci Jabloneckému kulturnímu a informačnímu centru,“ komentuje výdaje náměstek primátora Miloš Vele.

Příjmy statutárního města jsou naplňovány rovnoměrně. Ke konci III. čtvrtletí je příjmová strana rozpočtu naplněna z 73%.

„Příznivý vývoj zaznamenáváme u daňových příjmů a důležité jsou i kapitálové příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí, tam lehce překračujeme plánovanou částku,“ říká náměstek Vele.

Příjmy v tis. Kč za období:

SR 2012

UR 2012

Skutečnost 1-9/2012

% plnění k UR

Daňové příjmy

433 252

434 443

352 411

81,1

Nedaňové příjmy

169 629

175 347

122 657

70,0

Kapitálové příjmy (prodej majetku)

22 800

25 390

27 255

107,3

Dotace

131 350

153 577

73 770

48,00

Příjmy celkem

757 031

788 756

576 092

73,0

Výdaje v tis. Kč za období:

SR 2012

UR 2012

Skutečnost 1-9/2012

% plnění k UR

Běžné výdaje

691 177

704 466

421 971

59,9

Kapitálové výdaje (investiční)

128 006

146 442

55 251

37,7

Výdaje celkem

819 183

850 908

477 222

56,1

*SR – schválený rozpočet

*UR – upravený rozpočet

Rozpočtová opatření

Zastupitelé schválili rozpočtová opatření, která se týkala jednak přijatých účelových neinvestičních dotací z Krajského úřadu LK a Ministerstva vnitra v celkové výši 51 tisíc korun, dále přesuny finančních prostředků v rámci odborů magistrátu a také čerpání rezervy města. Z rezervy města bylo čerpáno 6,1 milionu korun pro jabloneckou nemocnici na pořízení nového mamografu a veškeré záležitosti s tím související (software, počítačové vybavení, nezbytné stavební úpravy). Do rezervy města naopak putovaly příjmy z navýšení daně z příjmu právnických osob ve výši 5 milionů korun a příjmy z odvodu z výherních hracích přístrojů a loterií v částce 1,7 milionu korun. Vícepráce na nástupním prostoru do radnice si vyžádaly 2,3 miliony korun z rezervy na opravy.

Vytvořeno 23.11.2012 12:43:17 | přečteno 1446x | Petr Vitvar
load