Projekt přeshraniční spolupráce GreKo a Křehká Krása

, autor: Ivana Mošnová

21.08.2014 - Počátkem srpna se v Eurocentru konala reprezentativní výstava skla a bižuterie Křehká krása. Součástí akce byla také odborná konference projektu GreKo.

Projekt GreKo podporovaný z komunitárního programu Evropa pro občany má za cíl především rozvoj regionálního marketingu a navázaní přeshraniční spolupráce jednotlivých účastníků projektu. Vedoucím partnerem projektu GreKo je městský region Aachen (Cáchy) v Německu, statutární město Jablonec nad Nisou je partnerem projektu, přičemž aktivity v projektu město realizuje prostřednictvím své organizace Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

3. ročník reprezentativní výstavy skla a bižuterie Křehká krása 2014 se uskutečnil v jabloneckém Eurocentru ve dnech 7. – 10. 8. 2014. Výstava Křehká krása byla především prezentací českého sklářského a bižuterního průmyslu a jeho současných trendů. Současně zde byly prezentovány nové turistické produkty.

Výstavu zahájili dne 7. 8. 2014 primátor statutárního města Jablonec nad Nisou Ing. Petr Beitl, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro resort cestovního ruchu, památkové péče a kultury PhDr. Hana Maierová, ředitelka Eurocentra Ing. Marta Procházková a předseda představenstva svazu výrobců skla a bižuterie JUDr. Pavel Kopáček. Výstava se konala pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého a hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.

Expozice GreKo byla umístěna v horním foyer Eurocentra. Jednotliví partneři GreKo měli možnost prezentovat svůj region formou komunikace s návštěvníky veletrhu, předáváním propagačních materiálů a poskytováním informací. Do těchto aktivit byli zapojeni jazykově vybavení studenti Vyšší obchodní školy marketingu a obchodu a Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou. Zapojení studentů a velký zájem ze strany veřejnosti byly velmi kladně hodnoceny ze strany partnerů GreKo.

Hlavním cílem konference dne 8. 8. 2014 byla diskuze o přeshraniční spolupráci, společných strategiích a marketingu v turistickém ruchu. Konference se dle programu účastnilo 10 zahraničních a 20 domácích delegátů - všichni partneři GreKo. Hostem konference byli: Ing. Oskar Mužíček – předseda OHK v Jablonci nad Nisou; Mgr. Iveta Habadová – vedoucí oddělení dotací, statutární město Jablonec nad Nisou; Hana Herkommerová – vedoucí Jabloneckého kulturního a informačního centra; JUDr. Pavel Kopáček – předseda Svazu výrobců skla a bižuterie a Ing. Milada Valečková – ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Většina z nich byla též přednášejícími.

Ing. Milada Valečková hovořila o novém pojetí marketingu a o získávání nových návštěvníků. Justyna Wierzchucka, expertka z Krkonošského muzea v Jelení Hoře, hovořila o vývoji sklářství a jeho současnosti na Slezské straně Krkonoš. Hana Herkommerová představila propagační CD města Jablonce nad Nisou.  Pavel Kopáček zaujal přednáškou o zavedení nového turistického produktu „ Do Jablonce za sklem a bižuterií“, který již v současné době ukazuje svoje první výsledky. Zároveň představil činnost Svazu výrobců skla a bižuterie a jeho roli a význam v bižuterním průmyslu. Všechna témata naplnila cíle konference i celého projektu GreKo.

Na pracovním obědě s představiteli města byla diskutována témata konference a možnosti další spolupráce mezi zúčastněnými regiony.

Dle vyjádření všech zúčastněných stran aktivity pokryly v plném rozsahu cíle Programu Evropa pro občany Evropské Unie a zcela naplnily obsah projektu „Hraniční obce se připravují do Evropy 2020 s tématy vzdělávání a regionální marketing“.

Program Evropa pro občanyObčanství

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise
a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Odborná konference GreKo

08.08.2014, Eurocentrum Jablonec nad Nisou
, autor: Ivana Mošnová

Konference GreKo

 
, autor: Ivana Mošnová

Přednášející

 
, autor: Ivana Mošnová

Expozice GreKo

 
 
Vytvořeno 21.8.2014 10:56:49 | přečteno 1967x | Petr Vitvar
load