Projekt Jablonec – energeticky úsporné město je spuštěn

, autor: Petr Vitvar

23.04.2014 - Rada města, která je zároveň Valnou hromadnou společnosti Jablonecká energetická, byla seznámena s výroční zprávou společnosti a schválila účetní uzávěrku za období 1. 10. 2012 – 30. 9. 2013.

„Díky tomu, že jsme od poloviny července, kdy jsme převzali kontrolu nad teplárnou, začali důsledně uplatňovat úsporná opatření, podařilo se do konce účetního období dosáhnout zisku ve výši 1 milionu korun, který zůstane ve společnosti,“ říká předseda představenstva Miloš Vele.

V roce 2013 došlo ve společnosti ke změně vlastnických vztahů. 17. července 2013 byly převedeny akcie teplárny na město, které se stalo 100% vlastníkem. Vzápětí došlo k zásadním změnám ve vedení a organizaci společnosti a byly zahájeny přípravné práce na zpracování již dříve zastupitelstvem schváleného projektu revitalizace.

Od ledna 2014 došlo ke změně výpočtu ceny za teplo, která je nově opět jednosložková a shodná pro všechny sekundární odběratele – domácnosti 689,- Kč/GJ. Došlo také ke změně v účetním období, které už nekoresponduje s topnou sezónou (říjen – září), ale je totožné s obdobím kalendářního roku.

Vedení společnosti, která dostala nový název Jablonecká energetická a.s., ihned zahájilo informační kampaň směrem k odběratelům a proběhla řada diskuzních setkání se všemi odběrateli. „V jednání s našimi zákazníky pokračujeme stále, snažíme se je vést otevřeně tak, aby mohli zvážit veškeré důležité skutečnosti a objektivně se rozhodnout o způsobu vytápění ve svých objektech,“ informuje ředitel společnosti Pavel Spilka.

„Děláme veškeré kroky pro to, abychom mohli současnou sníženou cenu garantovat i pro příští období. Po ukončení celého projektu revitalizace v r. 2017 by měla být cena za GJ snížena na 650,- včetně DPH. V současné době připravujeme smlouvy, které by tuto cenu odběratelům garantovaly po delší dobu,“ dodává předseda představenstva Miloš Vele.

0. etapa projektu Jablonec – energeticky úsporné město běží

V lednu letošního roku zastupitelstvo i rada města schválili projekt revitalizace. Uskutečnilo se výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace, která se v současné době již zpracovává. Projektová dokumentace poslouží k výběru zhotovitele 1. etapy a výběrové řízení je naplánováno na letní měsíce tohoto roku. 1. etapa by měla být zrealizována v r. 2015.  Současně byla zahájena 0. etapa. Ta spočívá mimo jiné ve vybudování letního zdroje v prostorách výtopny na Brandlu. „Po absolvování zkušebního provozu tohoto zdroje dojde od 1. srpna k definitivnímu odstavení výtopny v areálu Liazu, která byla dosud využívána jako letní zdroj. Je technicky zastaralá a každoročně generuje ztrátu 13 milionu korun,“ vysvětluje Vele.

O první odběratele je již postaráno

V 0. etapě také došlo k vyřešení situace v oblasti „malé Janovské“. Vybudování nového zdroje v této oblasti bylo Jabloneckou energetickou vyhodnoceno jako nerentabilní. Návratnost investice by byla delší než 15 let. Na dodavatele tepla pro tuto lokalitu proto bylo vypsáno výběrové řízení a nejvýhodnější podmínky nabídla Rýnovická energetická s. r.o., která již má s odběrateli uzavřené smlouvy na dodávku tepla od 1. května letošního roku. Rýnovická energetická bude dodávat teplo v této lokalitě i do objektů, které jsou ve vlastnictví města, např. ZŠ Pod Vodárnou, ale i do některých bytových domů.

Celý projekt revitalizace si vyžádá celkem 270 milionů korun, z toho 26 milionů za přípojky zemního plynu zafinancuje RWE, která garantuje dostatečné množství plynu pro všechny plánované blokové kotelny v souladu s projektem. V současné době se již finalizuje smlouva s distribuční společností RWE GasNet.

Vytvořeno 23.4.2014 17:37:41 | přečteno 1834x | Petr Vitvar
Štítky: teplárenství
 
load