Program prevence kriminality 2013

06.03.2013 - Zastupitelé vzali na vědomí také informativní zprávu o plnění Programu prevence kriminality a únorová Rada města projednala i Program prevence kriminality na rok 2013. Právě prevence má lví podíl na snižování kriminality ve městě.

„Na základě analýzy trestné činnosti v ulicích a lokalitách města. lze přisoudit, i když nepřecenit, významný podíl na jejím snížení rozmístění kamer Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS); v některých lokalitách se snížil nápad až o 70 %,“ říká Jiří Vaníček, který je odpovědný za prevenci kriminality města.

Zavedení kamerového systému má, jak vyplynulo z průzkumu mezi obyvateli města v lednu 2013, kladnou odezvu u veřejnosti. „Více jak 90% dotázaných hodnotí MKDS jako nástroj pro posílení bezpečnosti a podporuje záměr jeho rozšíření,“ potvrzuje Vaníček.

V rámci Programu prevence kriminality na rok 2013 bude město Jablonec n. N. žádat ministerstvo vnitra o státní účelovou dotaci na rozšíření kamerového systému o další kamerový bod a mimo jiné i na preventivní akci pro seniory nazvanou Bezpečné stáří. „V rámci této kampaně připravujeme (kromě jiných akcí) ve spolupráci se sociálními pracovníky a seniory z Rady starších samolepky, které by měly seniory varovat před otevřením dveří neznámému člověku,“ vysvětluje primátor Petr Beitl.

Mezi projekty, na které město žádalo o státní dotaci je  další ročník výchovně vzdělávacího tábora pro děti, kterého se jako instruktoři pravidelně zúčastňují i strážníci městské policie. 

Vytvořeno 6.3.2013 7:55:43 | přečteno 1558x | Petr Vitvar