Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

06.02.2013 - Ministerstvo kultury, odbor památkové péče vyhlašuje pro rok 2013 další ročník programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Magistrát města Jablonec nad Nisou proto vyzývá majitele kulturních památek, aby své žádosti o finanční příspěvek z tohoto programu zaslali na oddělení životního prostředí a státní památkové péče nejpozději do 28. února 2013.

„Cílem programu je podpora obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, které se nacházejí mimo městskou památkovou zónu Jablonec nad Nisou. Pro objekty v městské památkové zóně je možné využít dotační titul Ministerstva kultury - Program regenerace MPZ,“ vysvětluje Dana Karmazínová, vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče.

„Finanční prostředky se dají použít i na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, to je například oprava oltáře nebo varhan v kostelích, jsou-li kulturními památkami,“ upřesňuje Karmazínová.

O příspěvek z programu může požádat vlastník kulturní památky, který se pak na nákladech obnovy památky podílí finanční spoluúčastí minimálně 10 % z celkových nákladů na opravy. Příspěvek z programu Ministerstva kultury není možné použít na modernizaci objektů, jako je např. zateplování nebo zřizování obytného podkroví. Finanční prostředky nelze na jednu kulturní památku ve stejném roce žádat dvakrát.

Další informace

Vytvořeno 6.2.2013 9:00:46 | přečteno 1445x | Petr Vitvar