Prodej objektů v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou

01.10.2012 - Statutární město Jablonec nad Nisou v současné chvíli vlastní a spravuje 104 objektů s celkovým počtem 1 221 bytových jednotek. V návaznosti na úsporná opatření a optimalizaci bytových potřeb občanů města byla vypracována nová bytová koncepce. Bytovou koncepcí se vedle Komise humanitní péče rady města podrobně zabýval i Výbor pro hospodaření s majetkem města.

„Problematiku nakládání s bytovým fondem ve vlastnictví města je nutno posuzovat z více pohledů. Jedná se nejen o otázky sociální, ale dnes i ekonomické výhodnosti tohoto vlastnictví s vazbami například i na podíl města při nové výstavbě bytů,“ říká náměstek primátora pro ekonomiku města Miloš Vele.

Statutární město Jablonec nad Nisou si ve svém majetku ponechá 769 bytových jednotek, v tomto počtu je zahrnuto 181 bytů pro seniory v Domech zvláštního určení a 45 bytů určených pro sociální bydlení.

„Při sestavování bytové koncepce jsme přihlíželi i k potřebám sociálně slabších občanů města, vyčlenili jsme jednu ubytovnu přednostně pro osamělé rodiče s dětmi, počítáme s bezbariérovými byty pro osoby se zdravotním postižením i s tzv. tréninkovými byty pro lidi, kteří prošli například azylovým domem a mají předpoklady pro to vrátit se k běžnému způsobu života,“ říká Miloš Vele. 

„Od září jsme také ve spolupráci s občanským sdružením FOKUS spustili novou sociální službu nazvanou podpora samostatného bydlení, která je určena lidem s psychiatrickým onemocněním a tato služba je poskytována právě v jednom z městských bytů,“ doplňuje náměstek primátora pro sociální věci Petr Tulpa

V majetku města rovněž zůstane objekt azylového domu v Podhorské ul. 57, ubytovny v ulici Za Plynárnou, v Březové ul. a Liberecké 154 a 156.

Kdy bude prodej bytů zahájen? Prodej bude zahájen ihned po schválení záměru prodeje zastupitelstvem města.

Jak budou peníze použity? Finanční prostředky získané z prodeje bytů budou použity na opravy ostatního majetku města.

Vytvořeno 1.10.2012 11:32:32 | přečteno 2983x | Petr Vitvar
load