Prodej objektu Pobřežní 19 a 21 formou družstva

, autor: archiv MMJN

10.04.2013 - Zápis z jednání o prodeji objektu Pobřežní 19 a 21 ze dne 27. března 2013

Přítomni:

  • nájemníci bytů v Pobřežní 19, 21
  • Ing. Miloš Vele - náměstek primátora
  • Markéta Hozová - tisková mluvčí
  • Ing. Libuše Pavízová – vedoucí OMP
  • Petra Šourková - OMP
  • Elena Kadlecová - zástupce realitní kanceláře RIA reality, a.s.

Tisková mluvčí představila zástupce města a realitní kanceláře. Sdělila, že je z jednání pořizován záznam.

Ing. Vele - úvodní slovo:

Podal informaci o doprodeji městského majetku, kdy zastupitelstvo města nově zařadilo do prodeje cca 300 bytů, mezi nimi i objekt Pobřežní.

Zastupitelé rozhodli o prodeji celých objektů nájemcům bytů v objektech a stanovili konstrukci výpočtu ceny. Metodika prodeje bytů v roce 2009 stanovila nový vzorec výpočtu kupních cen bytů. V roce 2012 byla Metodika upravena, a to tak, že byl upraven výpočet, takže se staly ceny pro nájemníky bytů příznivějšími, ceny se snížily. Nyní je tedy kupní cena bytu stanovena podle znaleckého posudku krát koeficient 0,5. V předchozí metodice byl koeficient ve výši 0,7 a 10% sleva v případě, že se prodají všechny byty v objektu.

V rámci setkání můžeme projednat postup privatizace a zodpovědět dotazy. Realitní kancelář pro město prodej administruje, podklady pro zastupitelstvo města zpracovává majetkoprávní oddělení.

pan Krása - uvedl, že je možná horní a dolní hranice znaleckého posudku, sám nechal přepracovat znalecký posudek pana Nováka jiným nezávislým znalcem, který se dostal o 260 tis. níž na našem bytu. Požaduje vysvětlení, proč byla vypočítaná tak vysoká cena, jestli se zohlednilo, že v bytě bydlíme 32 let, platíme nájem, staráme se o byty, že v bytech nebylo nikdy nic investováno, shnilá okna, dožilé panty, má strach, aby při otevírání okna nevypadla, kdykoli v minulosti žádali o opravy, tak to nikdy nešlo.  Uvádí, že v minulosti žádali o možnost koupit byty a to v době, kdy město prodávalo byty za přijatelnějších podmínek pro nájemníky za 170 tisíc. Uvědomuje si, že dnes je ekonomická situace jiná, ale přesto nájemníci nečekali takové podmínky pro odkoupení bytů, nečekali tak vysokou cenu a 500 tis za rozpadající se byt se jim zdá moc. Město se prodejem zbaví investic, které by je čekaly a připadá mu to jako podraz. Dům je v tak dezolátním stavu, že do domu jsou nutné obrovské investice, kterých se město zbaví, ale nájemníci je budou muset do objektu dát. Budou muset koupit nové výtahy, protože bez přehánění každý den 1 - 2x musí přijet firma, která opravuje výtahy, a vyprošťují někoho z výtahu. Firma sdělila, že výtahy se musejí vyměnit a to bude asi 1 milion korun. Budou muset dát vyměnit všechna okna, to bude také na naše náklady. Až dům koupí, což chtějí, čekají je další obrovské investice, na které si budou muset vzít úvěr, aby se v domě dalo vůbec bydlet.

Ing. Vele - odmítá vyjádření pana Krásy, že nájemníci bytů musí byty koupit. Nájemníci nejsou povinni byty koupit, ze strany města se jedná o nabídku na odkoupení bytů, zastupitelé dali nájemníkům tuto možnost. Nechce rozporovat znalecký posudek, který byl zadán nezávislému soudnímu znalci a nelze v daný okamžik řešit správnost znaleckých posudků. Navrhuje schůzku znalců, případně aby znalecké posudky zhodnotil další znalec. 

Zkonstatoval, že město do oprav objektů a bytů vkládá jen malé finanční prostředky a upozornil na to, že nájemci bytů v Pobřežní na tom nejsou v porovnání s ostatními nejhůř. Na objektu se provedlo zateplení za 4,5 mil v letech 2005-2007, opravy vchodových dveří, oprava několika oken, výměna stoupaček, bezbariérový vstup. Ano, město investovalo málo, ale kdyby byly investice velké, muselo by se to promítnout do znaleckého posudku. Četl i článek pana Krásy (publikovaný v „Našem Jablonecku“ ) a konstatoval, že pan Krása byl zřejmě při psaní článku velmi rozčílen, protože město napadá. To nechce komentovat. Dále řekl, že město nemůže byty nájemníkům prodávat za symbolické ceny, město má dalších 40 tisíc obyvatel a nájemníci představují zlomek z toho počtu a ti by mohli poukazovat na to, že město prodalo byty za nízkou cenu, ale tržní cena je jiná. Všichni víme, že když se podíváme na realitní servery, tržní cena bytu u přehrady je jiná než 500 tisíc. Ostatní obyvatelé města by mohli říct, že město nájemcům bytů „dalo“ 500 tisíc tím, že snížilo cenu na polovinu, a co dá město jim, kteří investují do svých rodinných domků? Vy jste nás tím poškodili, mohli jste prodat byty za plnou cenu a ty peníze dát do oprav chodníků, veřejného osvětlení a spoustu dalších věcí. Doba, kdy se v Jablonci privatizovaly byty za 30 - 100 tisíc je dávno pryč. Divím se, že to už tenkrát někdo nedal k soudu, protože ty byty byly prodávaný pod cenou. Je pravda, že cena byla tenkrát trochu jiná, ale přesto byly byty prodávány pod cenou.

Nájemnice jednoho z bytů - nelíbí se jí cena, byty jsou zdevastované. V Kostelní ulici a Pobřežní byly byty daleko levnější a byty byly daleko v lepším stavu než ty naše.

Další z nájemnic - poukázala na to, že v době prodeje bytů v objektech B. Němcové a Mechové byly tržní ceny o 1/3 vyšší než teď, ale kupní ceny nižší, cca 170.000,- Kč. Jak to, že oni nekupovali byty za poloviční cenu jako dnes my.

Ing. Vele - kolegyně mi napovídají, že byty stály 250 tisíc, nastává šum, není rozumět…….pokračuje Ing. Vele - já u toho prodeje tenkrát nebyl, to se můžeme teď dohadovat, za kolik se jaký byt prodal. Zopakoval, že cena bytů v Pobřežní byla stanovena polovinou znaleckého posudku, na čemž se shodli zastupitelé města.

Další z nájemnic - znalecký posudek byl prováděn tak, že znalec stál na rohožce, díval se do bytu a říkal - stavební úpravy žádné, ani nemusím jít dál. U někoho dokonce odhad proběhl tak, že se zeptal po telefonu. A dodává, že byty byly původně státní a přešly na město bezúplatně, zateplení objektu proběhlo za státní dotace, proto nám ty byty nebyly prodány už před 5 lety. Naproti v Pobřežní se byty prodávaly za 140.000,- Kč a jsou to byty identické s našimi o velikosti 1+3.  Jediný rozdíl byl v tom, že objekt nebyl zateplený.

Ing. Vele doplnil, že dotace na zateplení činila 4,5 mil. Kč, z toho město hradilo 3,5 mil. Kč, zbytek byla dotace

Další z nájemnic - byli jsme 20 let ujišťováni, že si město tyto objekty ponechá na nájemní bydlení, takže jsme s jejich koupí již nepočítali

Ing. Vele - město přehodnotilo svoji bytovou politiku, navrhlo další byty k prodeji, mezi nimi i byty v Pobřežní 19,21. Přesto si město nadále ponechává asi 750 bytů

Pan Krása - poukázal na to, že v objektu je mnoho důchodců, kteří mají nízké důchody, ale všichni mají o koupi zájem. Pan Krása vítá vstřícný postoj města k porovnání ocenění bytů oběma znalci. Neočekává, že město přistoupí na dolní hranici znaleckého posudku jejich soudního znalce, ale doufá v rozumnou dohodu.

Ing. Vele - souhlasil s konfrontací znalců

Ing. Pavízová - upozornila na to, že znalecký posudek může být prováděn různými metodami a je nutné posoudit, zda znalci použili stejnou metodu oceňování.  Pokud jsou byty oceněny stejnou metodou, tj. podle vyhlášky, jako je nechalo ocenit město, potom se dají ceny porovnat. Dále uvedla, že každý znalec je povinen oceňovat dle stanovených předpisů, vzorců a koeficientů, a proto neočekáváme, že by se ceny jednotlivých znalců mohly výrazně lišit.

Ing. Vele - souhlasil s uskutečněním schůzky s tím, že bude naplánovaná na další týden a pan Krása navrhne 2 termíny.

Směrem k publiku zazněl dotaz, zda s tímto postupem souhlasí i ostatní nájemci bytů - většina byla pro.

Pan Janeček poukázal na skutečnost, že v minulosti měla být některá okna v jeho bytě rekonstruována, rekonstrukci odmítl s tím, že byl městem zvolen špatný postup a nechal si vyměnit okna za plastová na vlastní náklady. Rovněž nechal zasklít lodžii s vědomím, že v případě opuštění bytu vše v bytě zůstane bez finanční náhrady. Upozornil na to, že v případě výměny oken po zateplení objektu za plastová dojde k poškození zateplení.

Pan Krása - jak je možné, že byl dům zateplen, aniž by byla vyměněna okna, je to špatný postup

Ing. Vele - konstatoval, že to není zcela v pořádku, dnes s tím již nejde nic dělat, ale i v takovémto případě lze okna vyměnit bez poškození.

Další z nájemníků - zeptal se na neplatiče nájemného v objektu

Ing. Pavízová - vysvětlila postup při privatizaci: v objektu je celkem 32 bytových jednotek, z tohoto počtu byla 29 nájemníkům bytových jednotek zaslána výzva a těchto 29 jednotek tvoří 100%. Družstvo musí tvořit minimálně 60% nájemců bytových jednotek, kterým byla zaslána výzva. V tomto případě je to nejméně18 jednotek, které musí kladně reagovat na výzvu. V objektu jsou v současné době 3 dlužníci, kterým byla zaslána výzva k uhrazení dluhu. Jestli tito nájemníci dluh doplatí, bude i jim zaslána výzva a stávají se účastníky privatizace. Bytové družstvo koupí celý objekt včetně bytových jednotek s dlužníky, ale dluhy na nově vzniklé družstvo nepřejdou. Dlužníci dál zůstávají bydlet ve svém bytě.

Paní Kadlecová - vysvětlila, že dlužníci se stanou nájemníky družstva a ne města

Ing. Pavízová - s neplatiči lze ukončit nájemní vztah, dnešní legislativa to umožňuje

Paní Kadlecová - sdělila, že v objektu jsou 3 dlužníci, kterým nebyla zaslána výzva: městem byla podána výpověď z nájmu bytu, 2 dlužníci dostali výzvu k doplacení dluhu (jeden z nich již dluh doplatil, druhý se zatím neozval). Družstvo bude kupovat celý dům, úvěr si bude brát družstvo a kupovat ho bude i s byty, které jsou volné nebo v nich jsou neplatiči.

Paní Černá - má dotaz, jestli bude posunuta lhůta pro vyjádření na výzvu vzhledem k tomu, že se budou přehodnocovat znalecké posudky

Paní Kadlecová -sdělila, že v momentě, kdy dojde k dohodě „znaleckých posudků“ rozešle oznámení, že se lhůta prodlužuje do nějakého konkrétního termínu. Nová výzva bude zaslána i tomu, kdo již návratku odevzdal.

Pan Krása - zeptal se pana Jaroše, jestli posunutím termínu ohrozí další termín, bylo odpovězeno, že ne.

Další nájemce - dotazuje se na jednání s dlužníky, jak probíhá soudní vypořádání apod.

Ing. Vele - odpověď nikdo z přítomných nezná, informace zjistíme a dotaz zodpovíme. Oznamuje, že z jednání bude vyhotoven zápis a ten bude umístěn na webové stránky města.

Pan Krása - dotaz, zda na setkání znalců bude dostačující znalecký posudek na jeden byt, zájemci o koupi ho budou muset zaplatit.

Ing. Vele - posudek na jeden byt je dostačující

Paní Víchová - ti, kdo jsou vedeni jako neplatiči, jsou opakovaně vedeni jako neplatiči nebo se jen stala chyba, že nedošlo jednou k úhradě?

Ing. Vele - tato informace bude uvedena na webu, ale bez osobních údajů. Sdělil, že pokud se bude družstvo vypořádávat s neplatiči, má na to stejné nástroje jako město.

Paní Kadlecová - doplnila, že dluh je velmi malý, řádově cca 2.000,- Kč a je z vyúčtování služeb - nejedná se o dlouhodobý dluh.

Nájemce bytu - poukázal na skutečnost, že ve znaleckém posudku Ing. Nováka je uvedeno, že prohlídka se zaměřením objektu proběhla 28. 1. 2013 za přítomnosti uživatelů bytů. Uvedl, že za 30 let užívání nebyla v bytě jediná kontrola, žádný technik, který by byt prohlédl. Od doby zateplení máme utrženou balkonovou stěnu, závadu reklamovali. Opravář stěnu zatmelil. Dále si nájemník stěžuje na další špatně provedené opravy a pracovní postupy během prováděných stavebních prací přu zateplení objektu. Nájemník by chtěl, aby soudní znalec byt skutečně navštívil, prohlédl závady a podle toho ocenil byt.

Ing. Vele - nechce komentovat špatně probíhající stavební práce - v té době nebyl ve vedení města. Co se týká znaleckého posudku, uvádí, že soudní znalec byl objednaný a za svou práci musí ručit. Opět navrhuje schůzku znalců.

Nájemce bytu - zkonstatoval, že došlo k chybným postupům při výměně oken.

Ing. Vele - město je povinno na všechny zakázky vypisovat výběrová řízení, zakázku získá firma, která nabídne nejnižší cenu, ta ale nemusí být vždy nejkvalitnější. Jako příklad uvedl zateplování objektů Na Úbočí, kde firma byla povinna uhradit pokutu 500.000,- Kč za špatně odvedenou práci.

Nájemnice bytu - připomíná špatně odvedenou práci při zateplování objektu a absenci technika při prováděných pracích.

Ing. Vele - v současné době je na všech stavbách, které provádí město přítomen technik a díky tomu město zjistilo pochybení při zateplení objektů Na Úbočí, firma musela provést opravu a ještě uhradit pokutu. Nechce komentovat stavební dozor na akcích prováděných v r. 2006 a sděluje, že v dnešní době je kvalitní dozor na stavbách zajištěn.

Další nájemnice bytu - zkonstatovala, že budou pykat za špatně odvedenou práci firmy při zateplování objektu.

Pan Krása - zkonstatoval, že termín dokončení zateplení byl několikrát prodloužen.

Ing. Vele - konstatoval, že při zateplování objektu byly provedeny vícepráce v hodnotě cca 500.000,- Kč, další informace o stavbě nemá.

Další nájemce - navrhuje, aby na příští schůzce byli nájemci informováni o postupu při jednání s neplatiči, zda již dluh uhradili apod.

Další nájemnice - jak je to s pozemkem pod objektem

Paní Hozová - objekt bude prodán i se stavebním pozemkem

Paní Hozová se za město rozloučila s nájemníky domu Pobřežní 19, 21.

Zapsaly: Ing. Libuše Pavízová, Petra Šourková

Na jednání s nájemníky objektu Pobřežní 19, 21 ze dne 27. 3. 2013 vzešly následující dotazy:

- konkrétní a podrobné údaje o průběhu vymáhání dluhů u neplatičů v objektu, případně o vedených soudních sporech (bez osobních údajů)

(odpovídá Jana Kratochvílová, vedoucí oddělení správy bytových domů)

b. j. č. 13/3918 – dlužné nájemné vč. služeb za měsíc 3/2013

b. j. č. 2/3919 – dlužné penále za pozdě uhrazené platby nájemného vč. služeb, rada města schválila uzavření nájemní smlouvy po úhradě dluhu, nejpozději do 26. 4. 2013

b. j. č. 13/3919 – rada města dne 10. 1. 2013 schválila výpověď z nájmu bytu, nájem k bytu skončí k datu 30. 4. 2013, rada města dne 9. 5. 2013 projedná poskytnutí přístřeší; pokud se uživatel bytu do přiděleného přístřeší do 15 dnů od převzetí sdělení nepřestěhuje, bude podána na soud žaloba na vyklizení.

Další informace

Vytvořeno 10.4.2013 9:37:42 | přečteno 2948x | Petr Vitvar