Prodej objektu Na Vršku 16 formou družstva

, autor: archiv MMJN

Zápis z jednání o prodeji objektu Na Vršku 16 formou družstva ze dne 6. května 2013

Přítomni:

  • nájemníci bytů v objektu Na Vršku 16
  • Ing. Miloš Vele - náměstek primátora
  • Markéta Hozová - tisková mluvčí
  • Ing. Libuše Pavízová – vedoucí OMP
  • Petra Šourková - OMP
  • Jana Kratochvílová - vedoucí oddělení správy bytových domů

Tisková mluvčí představila zástupce města a sdělila, že je z jednání pořizován zvukový záznam.

Ing. Vele - úvodní slovo:

Důvodem, proč se zástupci města a nájemci bytů v objektu Na Vršku sešli je ten, že zastupitelé města rozhodli loni na podzim o prodeji cca 300 bytů s tím, že objekty budou nejdříve nabídnuty k prodeji nájemcům bytů, a to formou družstva. Takto byl i objekt Na Vršku 16 nabídnut nájemcům k prodeji. Veškeré diskuse, které probíhají s nájemníky bytů se týkají hlavně ceny. Cenu zastupitelé stanovili tak, že se na jednotlivé byty nechaly vyhotovit znalecké posudky s tím, že nájemníkům bytů budou nabídnuty byty za polovinu znaleckého posudku. Tento postup výpočtu cen schválilo zastupitestvo, pokud budeme dnes diskutovat o cenách, určitě nebude tato věc vyřešena dnes na tomto setkání, ale dostanete zde návod, jak v této věci postupovat. O ceně může rozhodnout pouze zastupitelstvo, my vám řekneme, na kterém zasedání by bylo o cenách rozhodováno, termín zasedání, jakou formou je možno se zastupitestva zúčastnit, vystupit tam apod.

Ing. Pavízová – předpokládá, že již všichni oprávnění nájemci bytů obdrželi v tuto chvíli výzvu – je to taková nabídka ke koupi bytu, kde má každý svůj byt specifikován i objekt a je zde napsáno, že můžete objekt koupit formou družstva. Je zde uvedena i celková hodnota objektu. Vy byste měli do jednoho měsíce odpovědět (každý z vás), jestli byt chcete koupit nebo ne. V objektu je 71 bytů, z toho nájemci 55 bytů obdrželo výzvu. Abyste vytvořili družstvo, musí kladně na tuto výzvu odpovědět 33 nájemců bytů. Zbytek počtu bytů do 71 jsou byty volné a byty obývané dlužníky, dlužníkům se výzva k prodeji bytu nezasílá. Dále zodpověděla paní Pavízová dotaz – komu se mají návratky odevzdávat a do kdy – návratky se musí odevzdat do jednoho měsíce od té doby, kdy jste výzvu obdrželi na realitní kancelář RIA REALITY, a.s., Podhorská 7.

Nájemník jednoho z bytů – jak jste určili hodnoty bytu, když někteří nájemci bydlí třeba 30 let v paneláku a někdo tam bydlí třeba půl roku. Jestli je v tom nějaký rozdíl. V té ceně bytu? Že ty lidi, kteří tam bydlí 30 let, zaplatili v nájmu už určitou částku.

Ing. Pavízová – myslím si, že kdo v tom bytě bydlel, tak řádně platil nájem a nedá se říct, že by někdo, kdo bydlí v bytě krátkou dobu, by platil víc nebo míň než ten, kdo bydlí v bytě dlouho. Podle metodiky se zadalo vyhotovení znaleckých posudků a ceny podle toho byly stanoveny. To je znalecký posudek děleno dvěma pro každého.

Další nájemník bytu – my tu bydlíme od začátku a za tu dobu jsme dostali akorát sporák, padaj nám tam okna, v obýváku vypadlo okno, v ložnici vypadlo okno – větračky, kuchyň jsme si museli koupit novou – to je jasný, to je naše investice, veškerý byt jsme si museli upravit sami svépomocí, koupelnu předělat, kachlíky tam padaly. A teď chcete za to takovou sumu.

Ing. Vele – stav všech bytů zohlednil soudní znalec ve znaleckém posudku. Ještě jsme měli na začátku říct, že znalecké posudky budou zveřejněny na webových stránkách města do konce příštího týdne. Tam uvidíte, jak znalec cenu počítal. To netvořil nikdo z nás, ale nezávislý soudní znalec.

Další nájemnice – když vznikne družstvo, kdo bude dům spravovat? Musejí to lidi, nebo nějaká realitka? Kolik by se platilo do fondu?

Ing. Vele – je to všechno na vás, kolik budete platit do fondu i komu si dáte správu domu, můžete si to spravovat i sami, účetnictví si můžete u někoho objednat.

Další nájemnice – když je v domě 21 neplatičů, tak když se bude platit do fondu oprav, jak to dostaneme z těch dlužníků, to budeme platit za ně?

Paní Kratochvílová – neplatičů není v domě 21, je jich tam asi 10. Vy jim pak můžete dát samozřejmě výpověď. Zodpověděla další dotaz (nebyl na mikrofon, nebyl slyšet) – město dává také výpovědi z nájmu, kdo chce, sepisuje splátkový kalendář.

Paní Hozová – vy si budete jako družstvo objekt spravovat, neplatičům můžete dát výpověď a volné byty můžete buď pronajmout nebo prodat.

Další nájemnice – znalec nebyl v bytě, od té doby, co jsme v bytě, pořád opravujeme štuky, kuchyň, obývák, prostě všechno jsme opravovali a ty výtahy, chodby, to je všechno stejný. Všechno opadává.

Ing. Vele – nebudu mluvit za znalce, počkejme, až budete mít znalecké posudky k dispozici a podívejte se do něj, jestli tam je nebo není nějaká chyba.

Další nájemnice – ohledně ceny – všem se zdá cena dosti vysoká vůči tomu, v čem bydlíme. To je bez diskusí. Myslím si, že kdyby byla ta cena trošku nižší, že by třeba spousta lidí uvažovalío o koupi toho bytu. Co se má udělat proto, aby se dalo jednat s někým o snížení ceny bytu. Já už jsem do toho bytu něco investovala, bydlím tam nějakou dobu, asi 13 let, vždycky mi město prodlouží smlouvu jenom o rok, co bude se mnou potom? Jako mě vystěhujou z toho bytu, byť jsem tam investovala spoustu peněz?

Ing. Vele – teď neřeknu, co bude s vámi, ale řeknu ohledně té slevy. Až bude zastupitestvo projednávat cenu vašich bytů, máte právo přijít na zastupitelstvo, vystoupit tam a říct, že chcete slevu. V pravomoci zastupitelů je, že s tou cenou můžou nějakým způsobem pracovat. Na květnovém zastupitelstvu bude řešen požadavek o slevu z kupní ceny nájemců bytů Pobřežní 19, 21. Formu zvolili takovou, že nepříjdou všichni na zastupitelstvo, ale zvolili si ze svých řad mluvčí, kteří za ně budou vystupovat. To je návod i pro vás. Kdy budeme projednávat ceny vašich bytů, neumím teď říct, je možné, že to stihneme do prázdnin. Dozvíte se to tak, že budete komunikovat s majetkoprávním oddělením. Oni budou vědět den, kdy se to bude projednávat na zastupitelstvu a budou vědět i v kolik hodin. Pokud byste uměli ze svých řad vybrat mluvčí, oni by je kontaktovali a řekli by, kdy to bude.

Další nájemník – jak postupovat v případě, když chci ten byt dát k dispozici

Ing. Pavízová – v případě, že nemáte zájem byt koupit, na návratce na výzvu přeškrtáte to, že chcete byt koupit a zakroužkujete variantu, že byt koupit nechcete a návratku odevzdáte na realitní kancelář RIA, která následně návratky vyhodnotí s tím, že se uvidí, kolik lidí bude chtít koupit a kolik ne

Další nájemník – proč v prvním kole ten můj byt 1+1 stál 120 tis. korun, teď ve druhém jednání je to 233 tis. Kč? První kolo jste zamítli a teď jste navýšili všechny byty o sto tisíc.

Paní Šourková – vy jste asi v minulosti již dostali výzvy, jak chápu z vašeho dotazu, a určitě bylo vyhodnoceno to, že jste se nedomluvili na tom, že byste ty byty koupili. Pak vlastně byl objekt přeřazen do skupiny objektů, které si město ponechá ve svém vlastnictví a na podzim zastupitestvo rozhodlo o tom, že vám budou znovu byty nabídnuty. Nyní je vlastně metodika prodeje bytů jiná, proto je i jiná kupní cena bytů, za kterou vám nabízíme byt.

Další nájemník – víme, že tyto byty jsou sociální, mysleli jsme, že si je město nechává a že se s nimi nic dít nebude

Paní Šourková – tak tomu samozřejmě bylo, ale město se vyvíjí a má určité potřeby, takže v minulosti tento objekt určilo k tomu, že v něm budou sociální byty, ale na podzim zastupitelstvo rozhodlo, že zrovna tyto byty budou prodány.

Další nájemník – my bychom tenkrát ty byty koupili o sto tisíc levněji

Paní Šourková – kdybyste se již v té prvotní výzvě domluvili, že byty koupíte, tak už jste je dávno měli za ty nižší ceny. Pokud jste dostali výzvy, již se počítalo s tím, že budete chtít byty koupit. Určitě došlo k vyhodnocení výzev s tím, že je koupit nechcete, nejspíš jste nesplinili podmínku zájmu o koupi bytů dle tehdejší metodiky, kdy bylo zapotřebí pro prodej bytů zájem 100, 90 popř. 80% nájemců bytů. Teď jsou vám byty nabízeny znovu.

Další nájemnice – v bytě bydlím 20 let, pokud odmítnu byt koupit, co se mnou bude dál?

Paní Šourková – pokud se ostatní domluví a založí družstvo, vy nemusíte kupovat váš byt a zůstanete v nájemním vztahu. To znamená, že na družstvo přejdou nájemní smlouvy, které jsou v současné době uzavřeny s městem. Pak záleží na družstvu, které bude složené z vás, jestli vás v bytě nechají. Ale samozřejmě pokud budete platit nájemné tak jak máte, tak vás tam nechají.

Další nájemnice – co se stane, když se nájemci nedohodnou, družstvo nezaloží?

Paní Šourková – pak zastupitestvo rozhodne, co bude dál. Jestli si objekt město ponechá ve vlastnictví, nebo ho prodá třeba jednomu subjektu. To nemůžeme předjímat, v tuto chvíli to nevíme.

Další nájemnice – když teď vyplníme tu návratku a napíšeme, že ten byt nechceme a pak bude cena jiná, že se bude jednat o ceně, ale do měsíce musíme vyplnit návratku, tak jak to bude?

Další nájemník – navrhuje snížení ceny o 1/3, dále uvádí, že v roce 2010 byla přislíbena nějaká dotace z evropských peněz a měly se za to měnit okna atd. a k ničemu nedošlo. Lidé se vůbec nedozvěděli, co s těma penězma bylo. Zda byly ty peníze čerpány, nebo ne.

Ing. Vele– ano, byla šance získat finance na zateplení, byla tam však velká spoluúčast města a my jsme od toho ustoupili. Pro vás, pokud máte zájem objekt koupit, je to výhodnější varianta, protože my bychom část za zateplení, kterou by město financovalo, museli do cen započítat, znalec by posudek udělal na vyšší cenu.

Další nájemnice – v měsíčníku z února 2011 byla informace o schválení 3 žádostí z IPRM, jednou z nich byly i objekty Na Vršku 10 a 16. Paní citovala z tisku informace o možnosti získání dotací.

Ing. Vele– tento dotaz zodpověděl již před chvílí – dotaci město nepřijalo, pokud by k akci došlo, cena bytů by byla vyšší

Další nájemnice – jak je možné, že oproti původní cenové nabídce se cena bytu zhodnotila tři a půlkrát? Do toho domu nebylo nic investováno.

Ing. Pavízová – cenu bytů zohledňuje znalecký posudek, který byl zpracován a podle metodiky děleno dvěma – na tuto otázku jsme již odpověděli. Dále zodpověděla otázku, kterou položila jedna z nájemnic bytu a na kterou nebylo v průběhu diskuse odpovězeno. Pokud bude zastupitestvu města předložena nájemci bytů žádost o snížení kupní ceny a zastupitestvo přijme usnesení o tom, že se ceny skutečně sníží, budou poslány nové výzvy s konkrétní cenou a celý proces poběží znova i s těmi lhůtami.

Paní Hozová – takže vy můžete ze svého středu vybrat zástupce, který za vás bude komunikovat s majetkoprávním oddělením a prostřednictvím majetkoprávního oddělení i se zastupiteli, můžete přijít i na zastupitelstvo v termínu, který se dozvíte od paní Pavízové. Paní Pavízová vám i řekne, jak to má být napsané, abyste mohli na zastupitelstvu vystoupit a tam zažádat o snížení kupní ceny.

Ing. Pavízová – doplnila výše uvedenou informaci – měli byste se sejít a na schůzce byste si měli vybrat maximálně tři zástupce, kteří by měli na základě podnětu nájemníků sepsat žádost, kde by měla být konkrétní částka, která by byla slevou za jednu bytovou jednotku. Do žádosti doplňte vaše argumenty, proč požadujete snížení kupní ceny. K žádosti přiložte podpisový arch, kde budete všichni zástupci bytových jednotek podepsáni. Žádost podejte na úřad, dostane se na majetkoprávní oddělení a my vás pozveme do výboru pro hospodaření s majetkem města nebo potom až na zastupitelstvo, kde bude žádost předložena k projednání. Zatupitestvo je jediným orgánem, který rozhoduje o kupní ceně a který by případně mohl kupní cenu snížit. Datumy zatím nevíme, záleží na vaší rychlosti, s jakou budete jednat, jak rychle budete schopni sepsat žádost. Když se domluvíte rychle, mohla by být žádost projednána již v červnovém zastupitestvu, jinak bude předložena vaše žádost až na zářijovém zastupitelstvu.

Další nájemnice – posudek byl vypracován renomovamou firmou na základě podkladů, které vy jí předložíte, protože tam nikdo nebyl, jak oni to můžou vidět jak tam ta situace vypadá? Dále upozornila na špatný stav přístupových cest do domu, v minulosti se ptala, zda je možné je opravit. Pracovnice jí řekla, že ne, protože pozemek není města, nemůžeme jinému vlastníkovi přikázat, aby dezolátní stav napravil. Paní navrhovala, aby se udělalo zábradlí, bylo jí odpovězeno totéž. Dále chtěla opravit vstupní schod u vstupu do objektu, to taky nešlo – v návaznosti na opravu celého domu, která neproběhla. Dále upozornila na další nedostatky (nebylo vymalováno za celou dobu, co v objektu bydlí atd.). Životnost paneláku je 30 let a ty už uběhly. Když stanovena cena, proč není rozepsána podle jednotlivých úseků, které jste do toho zahrnuli a v jaké výši, aby člověk věděl, za co vlastně platí.

Ing. Pavízová – znalecký posudek bude na webových stránkách města

Tazatelka nemá internet – může si tedy zajít na majetkoprávní oddělení, kde jí bude poskytnuta kopie znaleckého posudku jejího bytu. V tuto chvíli stojí celý objekt před rozhodnutím, jestli si objekt nájemci koupí formou družstva nebo ne. Pokud si objekt nájemci koupí budou si moct konečně sami rozhodovat o tom, co v objektu provedou, budou si moci vybírat, jaké členy družstva si mezi sebou zvolí a ti si pak můžou do volných bytů vybrat nájemníky. V dnešní době je nejjednodušší jak to kdy bylo dát výpověď neplatičům nebo nájemcům, kteří nedodržují dobré mravy.

Ing. Vele– zodpověděl dotaz nájemnice, proč nebyla v tisku informace o nepřijetí dotace na objekt - bylo to rozhodnutí zastupitestva, takže bylo přijato usnesení, ne všechna usnesení jsou v měsíčníku

Další nájemnice – proč už není vystěhováno těch deset neplatičů?

Paní Hozová – město určitě podniká kroky, aby vystěhovalo ty, kteří neplatí nebo se kterými jsou problémy, tam je poměrně složitý proces, vy to budete mít daleko jednodušší

Paní Kratochvílová – my jsme jim samozřejmě dali výpovědi, a pokud se nevystěhují, musíme jim dát přístřeší, má se měnit od nového roku občanský zákoník jestli tam tato povinnost zůstane, nevím

Další nájemník – když se ten objekt prodává za 18 mil., takže vlastně jeho cena je poloviční, 9 mil., říkám to dobře? Když se založí družstvo, jakou formou se těch 9 mil. městu uhradí?

Ing. Pavízová – kupní cena celého objektu není 9 mil., ale 18,8 mil., to už je ta polovina. Finanční prostředky na koupi získáte buď tak, že se složíte, nebo jako nově založené družstvo můžete jednat a jakoukoli bankou o úvěru. Banka vám může půjčit na koupi domu a vy budete splácet úvěr.

Další nájemník – když se bude platit ten úvěr bance, každý si bude ten byt splácet vlastně jako formou anuity a až si člověk splatí tu anuitu, byt bude jeho, jestli to říkám dobře

Ing. Pavízová – s bankou budete jednat jako nově vytvořené družstvo, zástupci družstva budou jednat s bankou o úvěru a jak potom družstvo bude jednat s jednotlivými členy družstva třeba o splácení podílu kupní ceny, to už je právě jenom na tom družstvu.

Další nájemník – ta cena 365 tis. za 3+1 vlastně je jen základní a pak k tomu připočítám ty další peníze, takže mě ten byt vyjde vlastně na víc, protože já tam budu platit za ty ostatní, kteří se buď nepřipojili, nebo jsou neplatiči atd. Pro členy družstva je ta cena vysoká. Jsem důchodce a ta cena je vysoká.

Ing. Pavízová – ano, sám jste si odpověděl.

Další nájemnice – v objektu je spousta přestárlých lidí, nedosáhnou na hypotéku ani na úvěr, co s nimi bude?

Paní Hozová – právě proto si ten úvěr budete brát jako družstvo, ne jako jednotlivci.

Další nájemnice – platíme nějaký nájem, investice byly nulové, zvažuje město, že by třeba do začátku do fondu toho družstva vložilo nějaký kapitál?

Ing. Pavízová – ne

Další nájemnice – kam tedy město investovalo ty peníze? Nebylo by alespoň částečné právo na to, aby město do fondu družstva peníze vložilo?

Ing. Pavízová – ne, takto neuvažujeme. Všichni kdo kupují byty a objekty, kupují za stejných podmínek, město toto v minulosti nikdy neudělalo a neuvažuje o tom ani teď.

Další nájemník – to, co vznikne, bude bytové družstvo? Byty budou tedy ve vlastnictví družstva, ne jednolivých nájemníků?

Ing. Pavízová – ano, je to tak, lidi, kteří se nestanou členy družstva, budou dál u družstva v nájmu a budou družstvu platit nájem

Další nájemnice – zda jsou ještě nějaké další informace, které by měli nájemci bytů vědět, vlastně ani nevědí, na co všechno se mají zeptat

Ing. Pavízová – doporučila přítomným, aby si přečetli na webových stránkách města zápisy ze schůzek s nájemci bytů ostatních prodávaných objektů. Pokud nemají přístup k internetu, můžou přijít na majetkoprávní oddělení. Jakékoli dotazy majetkoprávní oddělení zodpoví telefonicky nebo při osobní návštěvě.

Další nájemnice – když budeme družstvo a spousta lidí tam bydlí osamělých v těch malých bytech a nájemník zemře, tak ty peníze propadnou? Ten byt se nebude dědit?

Ing. Pavízová – pokud družstevník zemře, bude družstevní podíl předmětem dědického řízení

Paní Hozová se za město rozloučila s nájemníky domu Na Vršku 10.

Zapsaly: Ing. Libuše Pavízová, Petra Šourková

Další informace

Vytvořeno 14.5.2013 9:44:30 | přečteno 2307x | Petr Vitvar