Prodej objektu Na Vršku 10 formou družstva

, autor: archiv MMJN

Zápis z jednání o prodeji objektu Na Vršku 10 ze dne 29. dubna 2013

Přítomni:

  • nájemníci bytů v objektu Na Vršku 10
  • Ing. Miloš Vele - náměstek primátora
  • Markéta Hozová - tisková mluvčí
  • Ing. Libuše Pavízová – vedoucí OMP
  • Petra Šourková - OMP
  • Jana Kratochvílová - vedoucí oddělení správy bytových domů

Tisková mluvčí představila zástupce města a sdělila, že je z jednání pořizován záznam.

Ing. Vele - úvodní slovo:

Důvodem, proč se zástupci města a nájemci bytů v objektu Na Vršku sešli je ten, že zastupitelé města rozhodli loni na podzim o prodeji cca 300 bytů s tím, že objekty budou nejdříve nabídnuty k prodeji nájemcům bytů, a to formou družstva. Vy jste již obdrželi výzvy s cenami bytů, zastupitelé rozhodli, že se budou byty prodávat za 50% z ceny znaleckých posudků. Ing. Vele uvedl, že na minulých dvou setkáních se diskuze vždy vztáhla k ceně bytů, kdy nájemníci bytů napadali soudního znalce, že špatně spočítal cenu. Dnešní diskuse by měla být hlavně o vyjasnění mechanizmu prodeje. Pokud vy s navrženou cenou nesouhlasíte, tak byt samozřejmě nemusíte kupovat. Pokud máte pocit, že cena je špatně navržená, tak samozřejmě máte právo obrátit se na zastupitele města, my vám řekneme jakou formou a vy můžete cenu rozporovat a říct, že tu cenu takhle nechcete, že ji chcete eventuelně jinak. Je to v pravomoci zastupitelů, nikoli toho složení, jako je tady dnes.

Paní Lenka Nová – kdo rozhodl o tom, že prodej bude formou družstva a ne do osobního vlastnictví a proč. Proč nemůžeme založit společenství vlastníků. Pokud objekt koupí družstvo, budeme pouze v nájmu družstva.

Ing. Vele – rozhodli o tom zastupitelé města, samozřejmě družstvo se může domluvit na tom, že si bytové jednotky mezi sebe rozdělí. Ale v této první fázi zastupitelé rozhodli tak, že se to bude prodávat formou družstva.

Ing. Pavízová – řekla, že v minulosti, kdy se prodávaly objekty po bytech, zůstávaly městu jednotlivé byty, v panelovém domě to byly třeba dvě, tři bytové jednotky a město tyto byty dlouho doprodávalo. Proto zastupitelé rozhodli o prodeji formou družstva. Tímto způsobem se prodají založenému družstvu všechny bytové jednotky v objektu. To je ten hlavní důvod.

Paní Jelínková – proč mají byty 1+3 tak rozdílné ceny. Proč mají byty na každém patře jinou hodnotu.

Ing. Vele – již v předchozích případech jsme se na to ptali znalce a je to podle vyhlášky, ceny takto skutečně vycházejí. Byt má dle polohy jinou výslednou cenu (dle vyhlášky jsou např. byty ve 2. – 4. nadzemním podlaží „dražší“, mají jiný koeficient).

Znalecké posudky budou zveřejněny na webu města. I když si o ně ještě nikdo nepožádal, zveřejníme je na našem webu. Budete se moct podívat, v čem se byty liší.

Pan Rudolf – podle čeho byly byty určovaný, bylo nám řečeno, že k nám přijde znalec, ale ten nebyl ani na chodbě. Jak může určit moji cenu a za druhé jak je možné, že každé poschodí má jinou cenu bytu. Já už jsem urgoval, když trochu zaprší, já mám plnou postel vody. Já potřebuju vyměnit okno a to nikde zohledněno není. Dál mě zajímá, jak chcete vystěhovat z toho bytu, z toho baráku, který si máme koupit, ty neplatiče? A co uděláte s těma bytama, který nejsou obsazený?

Ing. Vele – myslím si, že ceny bytů vycházejí níž než v jiných objektech, takže soudní znalec tam zhodnotil ten technický stav, který tu popisujete, nakonec se do toho znaleckého posudku budete moct podívat na webu.

Ing. Pavízová – v objektu jsou některé byty volné, a když založíte družstvo, budete jako družstvo kupovat i ty volné byty, poté budete moct převést družstevní podíl, nebo budete moct ty byty pronajímat.

Pan Lepiš – mám před sebou dvě smlouvy (RIA) s cenami, jedna je na 76 tis. Kč a druhá na 250 tis. Kč. Ta za 76 tis. je asi z před 13 roky. Do toho bytu se nic nedalo, je v dezolátním stavu, padají nám omítky na chodbách. Polovina zateplení je už odchlíplá, za zateplení teče voda a máme mokré zdi. Přišlo vyúčtování, já za 2 pokoje doplácím 5 tis. za topení. Na oknech máme škvíry. Za těch 13 let se na domě nic neudělalo a my máme kupovat byty za ¼ mil. Kč.

Jedna z nájemnic – jak to, že se v Liberci prodávají byty za míň peněz

Ing. Vele – o ceně můžete přijít diskutovat na zastupitelstvo, zvolte si nějakého zástupce, který za vás bude jednat. Na majetkoprávním oddělení vám vysvětlí postup s tím, že na zastupitelstvu města bude načasovaný bod, kterého se zúčastníte

Diskuse bez mikrofonu…….

Další nájemnice – jednou jsme tu již byli, když bylo zastupitelstvo a bylo nám řečený, že nejsme v programu, že se projednávají jiné byty a že nemáme šanci k tomu pomluvit. Tak aby to neprobíhalo zase tak.

Ing. Vele – každý občan Jablonce má právo na zastupitelstvu vystoupit, to není problém, a pokud se projednává daná tématika, tak ten bod je načasovaný

Paní Hozová – o termínu, kdy budou vaše byty na zastupitelstvu projednávány, budete informováni

Ing. Pavízová – vysvětlila, že nájemnice z objektu Na Vršku 10 přišly na jednání zastupitelstva v den, kdy se prodej bytů na zastupitelstvu neprojednával a vysvětlila jim, že k problematice prodeje bytů v objektu Na Vršku 10 se uskuteční informativní schůzka

Ing. Vele – doplnil, že pokud bod není zařazen na jednání zastupitelstva, tak je možné na schůzce říct cokoli, ale zastupitelé k tomu nemohou přijmout žádné usnesení, když k dané tématice nemají žádné podklady.

Ing. Vele – reagoval na dotaz - zastupitelé cenu nestanovili, stanovili pouze to, že vám byty budou prodány za polovinu znaleckého posudku, ale nikdo v té chvíli nevěděl a ani dnes, pokud tu nikdo ze zastupitelů není, neví, kolik cena podle znaleckého posudku činí. Až na základě rozhodnutí o prodeji jsme objednali znalce, který byty ocenil.

Pan Moskal – když už se tedy rozhodlo o prodeji družstvu, může zastupitelstvo zohlednit to, že se do toho objektu za celé roky nic nedalo? Musí se udělat elektrika, plyn, výtahy, odpady, zkrátka všecko, protože tam není šáhnuto mimo stoupaček na vodu. A jestli to zohledněj když bude cena, dám příklad třeba 300 tis. Kč, že by se dalo formou 100 tis. za byt a 10 tis. do opravy bytu? Je to možný? Jak se to třeba dělá s těma barákama….

Ing. Vele – máte na mysli objekty – takový ten model proinvestování? Kdy někdo koupí objekt za milion a upíše se, že do půl roku nebo do roka proinvestuje další půl milionu. Máte na mysli nějakou takovou formu?

Pan Moskal – ano

Ing. Vele – pokud o tom rozhodnou zastupitelé, tak možné to je

Pan Moskal – točí se to pořád kolem peněz, jsem v domě 32 let, je nás tady dost takovejch a víme, že tam nebylo na nic šáhnutý, odpady vytékají do sklepa, v poslední době jsou tam zakládány požáry, pořád se něco rozbíjí, krade se tam a do toho nás nutíte, že to máme koupit.

Ing. Vele – nenutíme vás objekt koupit, my jsme vám to pouze nabídli

Pan Moskal – právě, že jste nám to nenabídli, když to mělo nějakou cenu a nabízíte to teď, když se do toho musí vrazit peníze, minimálně dvakrát tolik do toho musíme vrazit. Okamžitě začnou jezdit revize, životnost výtahů je dvakrát propadlá a tak dále.

Ing. Vele – máme tady správce, já nemám termíny všech revizí v hlavě, ale můžeme vám je doplnit do zápisu na web.

Pan Moskal – na web doplnit jméno znalce, který zpracoval znalecký posudek a pokud možno oslovit ještě jiného znalce, jestli je znalecký posudek kompetentní

Ing. Vele – to samé namítali nájemci bytů v Pobřežní, kde si sehnali jiného soudního znalce, a když jsme pak ty znalce mezi sebou konfrontovali, tak ten druhý znalec si potom na svém názoru pevně nestál. Takže pan Novák, který cenil byty v Pobřežní, si tu cenu ustál. A to je zároveň znalec, který cenil i vaše byty.

Ing. Vele – ano, vidím jako možné bavit se na zastupitelstvu – dáme určitou cenu a určitou část proinvestujeme, je to možné

Paní Opočenská – proč musíme chodit a žádat sníženou cenu každý jednotlivě, proč nemůžeme se tady dohodnout s tím, že nesouhlasíme s tou cenou, aby se to znovu předělalo.

Ing. Vele – neřekl jsem, že musíte chodit každý, můžete si zvolit někoho ze svých řad a může za vás vystupovat on, nebo můžete přijít všichni, je to na vás jak si to zvolíte. O tom můžou rozhodnout pouze zastupitelé a tady jsem jenom já a já jsem jeden z třiceti.

Ing. Pavízová – zastupitelstvo zvolilo nějaký postup, nějakou metodu, podle které se stanoví kupní cena pro vás jako nájemníky nebo bytové družstvo a o změně může rozhodnout jenom zastupitelstvo. My jsme podnikli všechny kroky, které směřují k tomu, abyste byty koupili přesně podle metodiky, kterou zastupitelstvo stanovilo a v případě, že se postup jakkoli liší, o tom můžou rozhodnout jen zastupitelé.

Pan Moskal – zaslechl jsem od jiných lidí, že pozemek kolem domu je prodán jinému majiteli, že v podstatě chodíme po cizím pozemku.

Ing. Pavízová – stavební pozemek je ve vlastnictví města a bude prodán zároveň s objektem.

Dále k danému tématu proběhla diskuse, po schůzce byly majetkoprávním oddělením prověřeny vlastnické vztahy a bylo zjištěno, že přístupy do objektu jsou přes pozemky ve vlastnictví města, není tedy se vstupem do objektu žádný problém. Na web bude dána i mapa objektu s pozemky.

Pan Stibor – co se stane, když objekt nájemci bytů nekoupí, prý jsou již nějací dva zájemci, co potom s tou nemovitostí bude?

Ing. Vele – objekt může zůstat dál v majetku města, nevím, jak zastupitelé rozhodnou

Pan Lepiš – máme tam vystěhované lidi, zdevastované byty, kdo to zaplatí? My z našich peněz?

Ing. Vele – ten, kdo byt koupí, ten byt zaplatí, může ještě proběhnout jednání, že vy si koupíte byty a město si nechá volné byty a město se stane součástí družstva, dovedu si představit spoustu různých variant.

Další nájemnice – vy jste ty byty nechali zničit těmi nájemníky, vy jste nám je tam nastěhovali, my jsme je tam nechtěli, nás se nikdo neptal. Pak parkrát jsem slyšela dole na domovní správě – když jste si je tam nechali nastěhovat, no to je váš problém, vy se přizpůsobte. Takže vy to necháte zničit a my si zaplatíme ty opravy? Abychom pak ty byty mohli pronajímat nebo prodat?

Ing. Vele – mezi námi jsou nepřizpůsobiví lidé, ale to je dnes už skoro v každém druhém domě, pokud ty lidi začnete takhle členit

Pan Moskal – ještě se říkalo, že evropská unie dotovala něco na výměnu oken a zateplení toho domu, je to pravda nebo není? Třeba na opravu našeho domu a pak se to stáhlo někam jinam.

Ing. Vele – vy jste v zóně IPRM a tam je možné čerpat v rámci IPRM dotační peníze z evropské unie, ano, je to možné.

Pan Moskal – nedostali jsme ty peníze už jednou? Nebyly čerpané?

Ing. Vele– ne, nedostali, v r. 2009 se dělaly v objektu pouze vodovodní stoupačky

Další nájemník – byly dodány dotace pro náš dům, pro 10 a 16, že se mají měnit okna, že se má měnit všechno

Ing. Vele – nemohly být dodány dotace, ty jsou poskytnuty teprve, když je práce provedená a chodí na to kontroly. Takže není možné, že by někdo čerpal dotaci a práce nebyla provedená. To, že v té lokalitě je možné získat dotaci z IPRM, to ano, to je, ale doteď tu dotaci nikdo nečerpal.

Paní Hozová – spíše šlo informaci, že je možné na váš dům uvedenou dotaci čerpat.

Pan Moskal – když už je to tedy takhle, nebylo by od města férové, kdyby město zařídilo výměnu oken a řekněme ještě odpadů z fondu evropských dotací, protože určitě k tomu má město blíž než obyčejní lidé, kteří budou odříznuti od těchto nároků.

Ing. Vele– pokud by to město zrealizovalo, tak jak říkáte vy, muselo by se vám to promítnout do ceny. Ale vy jako družstvo jste partnerem a vy si za pomoci města můžete o dotaci požádat. V tom není problém, chodí sem společenství vlastníků, kterým pomáháme zajišťovat výměnu oken, zateplení, ale financují si to již oni. Mají to pod kontrolou, oni si organizují výběrová řízení a rozhodují, co se v tom domě udělá. Nevím, zda by pro vás bylo lepší, kdyby vám něco v domě udělalo město a pak vám to promítlo do ceny. A to by samozřejmě v té kupní ceně muselo být.

Pan Moskal – když by to bylo dotované z té evropské unie, tak nám to přece nemůžete promítat do té ceny potom.

Ing. Vele– tam jde o spoluúčast a dále dotace může bát postavená tak, že tam může být blokace z hlediska udržitelnosti projektu a vy byste pak nemohli ty byty třeba ani prodat v tom družstvu.

Pan Moskal – v družstvu třeba taky nebudeme moct prodávat, protože to třeba družstvo nedovolí.

Ing. Vele– samozřejmě, ale to už bude na vás, budete si o tom rozhodovat jenom vy

Pan Lepiš – v jabloneckém měsíčníku i na webových stránkách bylo napsané, že zastupitelstvo města schválilo výměnu oken Na Vršku 10 a Na Vršku 16.

Ing. Vele -  podle podkladů, které měl k dispozici a vyhláškovou metodou. Vše, co mu bylo vytýkáno v případě Pobřežní, si znalec obhájil, vše bylo dobře spočítané. Znalecké posudky vyhotovil soudní znalec v oboru, Ing. Zdeněk Novák a nikdo z nás.

Ing. Vele – ano, mělo se to dělat, ale tady by došlo k tomu, jak už jsem říkal, že by byla určitě vyšší kupní cena, než máte dnes, protože by to v ní bylo promítnuto.

Další nájemník – v Liberecké 45 prodala naše známá byt za 170 tis. Kč. Mají tam nová okna, nové výtahy

Ing. Vele – určitě to nebyl městský byt

Další nájemník – od začátku nebylo v bytě vymalováno, mluvil jsem s hygienikem, který mi říkal, že to není možné, v jakém bytě žijeme, když jsme se tak o tom bavili.

Ing. Vele – ví, jak objekt vypadá, je to asi rok, co se tam byl s pánem podívat

Pan Lepiš – poukázal na problémy v objektu, kdy u schránek jsou jehly apod., problém s nesvéprávným občanem (pan Repaš – chodí si pro vodu, pro olej, zvoní na něj v půl jedenácté v noci a chce vyměnit žárovku na WC apod.)

Ing. Vele – pro občany, kteří jsou zbaveni svéprávnosti, připravuje město jiné místo, kde budou moci být ubytovaní.

Paní Hozová – podnět na pana Repaše bude předán paní Kolomazníkové, abychom ji informovali o tom, jak jste si tu stěžoval

Další nájemnice – jak tedy máme sehnat 60% lidí z toho domu, když takovíhle lidé, kteří tam bydlí, není možné se jich zbavit a není možné s nimi nějakým způsobem mluvit?

Další nájemnice – máme tam paní, která je nastěhovaná z azylového domu, údajně tam i prodává drogy, to jsem slyšela od sousedky a já jsem byla i toho svědkem a když jsem volala na policii tak se mi k tomu nikdo nevyjádřil, čekala jsem, že na mě někdo zazvoní, ale nevím.

Diskuse bez mikrofonu – nájemníci bytů uvedli, že se jedná se o paní Lucii Bílou.

Paní Hozová – podnět bude řešen.

Další nájemnice – nejenom, že žijeme v takovém nepořádku, který tam ti nájemníci dělají, ale ještě ve strachu. Máme strach jít spát, máme strach odejít, protože už dvakrát tam hořelo, vybouraný, vykopnutý dveře, to je každou chvíli a takhle se tam žije.

Další nájemník – sebrali letáky a podpálili je ve výtahu, za chvíli zapálí schránky

Ing. Pavízová – objevil se tady dotaz ke koupi toho objektu, chtěla jsem doplnit, že v současnosti byly poslány 53 oprávněným nájemníkům výzvy a vy budete moct objekt koupit v tom případě, kdy se 32 z těchto nájemníků vyjádří kladně k prodeji formou družstva. Zbytek do 71 jsou ti, kteří dluží a prázdné byty.

Další nájemnice – co v případě, že na to někdo nemá, aby to koupil. Když má důchod jenom a z čeho?

Ing. Pavízová – nemohu zde řešit za nikoho finanční otázku, myslím, že je na zvážení každého z vás, abyste se sami rozhodli. Myslím si, že by bylo dobře, tak jak tady sedíte, ale i ostatní nájemci v objektu, abyste se sešli, opravdu se dohodli a pověřili zástupce, jednoho, dva, nebo maximálně tři, kteří by byli ochotni za váš objekt jednat a byli by to pro město partneři. My bychom potom tyto zástupce pozvali na jednání výboru pro hospodaření s majetkem města, kde se záležitost prodeje bytů projednávají a potom i na zastupitelstvo.

Další nájemník – jakým klíčem je postupováno v případě rozpočítávání záloh na služby v tom domě, když je tam 18 neplatičů a volných bytů? Kdo platí za neplatiče a prázdné byty? Letos jsou tam tak nesmyslné cifry (sami si uklízíme), že platíme nedoplatky za úklid, za výtahy, za veškeré věci. Vy tam nastěhujete rodinu, která má oficiálně tři, čtyři členy a nakonec jich tam je třeba 20. Za to platíme všecko my?

Paní Kratochvílová – za dlužníky to neplatí nikdo, to budeme vymáhat z těch dlužníků, neplatiči, kteří neplatí, to vyúčtování jde za nimi, to nejde za vámi. Kontrolu počtu lidí by měl nahlásit pan domovník. Pokud o někom takovém víte, řeknete nám to a my je vyzveme. Až si vzpomenete na jméno, přijďte k nám a my to prověříme.

Další nájemnice – jsou tu starší lidé, kteří by rádi byt koupili, ale nemají na něj peníze, je možnost nějakých splátek?

Ing. Vele – zatím takový model není, ale v případě, že o to bude zájem, můžeme o tom samozřejmě jednat. Je to další možnost jak vám vyjít vstříc. Ale musíme už přijít s jasným, konkrétním návrhem.

Další nájemnice – do kdy je nutné založit družstvo

Ing. Pavízová – družstvo musí být založeno do šesti měsíců od zaslání poslední výzvy k prodeji a do devíti měsíců musí být složena kupní cena za celý objekt na účet města. Pak se může projednat v zastupitelstvu prodej.

Paní Hozová – o termínu konání zastupitelstva budete informováni

Ing. Vele – zastupitelstvo bude 20. června, ale v případě, že by se to mělo projednávat, tak to musí být na základě něčeho, to znamená, že vy musíte, jak jsem říkala, požádat, že nesouhlasíte s cenou nebo s něčím - aby bylo o čem jednat. Je nutné žádost konkretizovat – co je špatné a jakou chci slevu.

Paní Hozová – vyberte tři zástupce, kteří přijdou na majetkoprávní oddělení a konkretizují vaše požadavky. Zastupitelé dostávají materiály dopředu cca týden, aby se na ně mohli připravit. Podnět na snížení ceny musí přijít od vás.

Zápis bude na webu do konce příštího týdne.

Paní Hozová se za město rozloučila s nájemníky domu Na Vršku 10.

Zapsaly: Ing. Libuše Pavízová, Petra Šourková

Na jednání s nájemníky objektu Na Vršku 10 ze dne 29. 4. 2013 vzešly následující dotazy:

OSBD

doplní termíny revizí

- Odborná firma provádí pravidelné kontroly – revize výtahů. Poslední byla v březnu r. 2013.

řešit podnět - paní Lucie Bílá (jedna z nájemnic uvedla na schůzce - paní, která je nastěhovaná z azylového domu, údajně prodává drogy, to jsem slyšela od sousedky a já jsem byla i toho svědkem a když jsem volala na policii, tak se mi k tomu nikdo nevyjádřil, čekala jsem, že na mě někdo zazvoní, ale nevím).

- Bude řešeno v radě města v rámci prodloužení nájemní smlouvy pro sl. Bílou.

řešit podnět na pana Repaše bude předán paní Kolomazníkové, abychom ji informovali o tom, jak jste si tu stěžoval

- Podnět předán na oddělení sociální péče MMJN.

Další informace

Vytvořeno 7.5.2013 9:34:23 | přečteno 3244x | Petr Vitvar
load