Poskytovatelé sociálních služeb mohou žádat město o dotace

22.11.2013 - Výzvu pro předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města na podporu sociálních služeb v roce 2014 schválili zastupitelé 21. listopadu 2013. Poskytovatelé sociálních služeb mohou od pondělka 25. 11. do pondělka 23. 12. konzultovat a podávat své žádosti na oddělení sociálních služeb jabloneckého magistrátu.

Žádosti budou posuzovány dle hodnotících kritérií v Řídící skupině komunitního plánování a Komisi humanitní péče, schvalovat je pak budou zastupitelé v březnu 2014.

Příspěvky město poskytne i ostatním subjektům

„Výzva pro žadatele o podporu sociálních služeb je první, kterou jsme schvalovali podle nového grantového systému. Budeme pokračovat ve vypisování výzev i pro žadatele z oblasti vzdělávání, kultury a sportu a dalších. Příspěvky bude město poskytovat i nadále, pouze v jiném režimu,“ uklidňuje náměstkyně Soňa Paukrtová subjekty, které mají zájem na podporu své činnosti čerpat příspěvky z rozpočtu města v roce 2014.

Hlavní změna oproti původnímu systému poskytování příspěvků a dotací je v tom, že žadatelé předkládají své žádosti na základě výzvy. Zastupitelstvo každoročně na doporučení komisí rady města schválí jednotlivé programy podpory včetně pravidel pro poskytování dotací z daného programu. Poté je vyhlášena výzva včetně pravidel a termínu pro podávání žádostí o dotaci. Jednotlivé žádosti vyhodnocují příslušné komise rady města z hlediska formální správnosti a z hlediska opodstatněnosti. Podle nových pravidel komise zpracovávají protokol, ve kterém uvádějí vedle způsobu hodnocení a seznamu žádostí vybraných k podpoře i žádosti vyřazené včetně odůvodnění.

Další informace

Vytvořeno 22.11.2013 13:05:58 | přečteno 1300x | Petr Vitvar