Petice za zřízení městské části Kokonín

23.09.2013 - Zastupitelé se zabývali požadavkem 29 občanů Kokonína na zřízení samostatné městské části statutárního města Jablonec nad Nisou, který obsahovala petice doručená na magistrát 7. 8. 2013.

V diskuzi zastupitelé poukazovali na fakt, že jen 29 občanů z celkem 1491 obyvatel Kokonína starších 18 let podepsalo petici ke zřízení místní části s tím, že se jedná o výrazný zásah do života města.

„Domnívám se, že jsme nevyčerpali všechny možnosti, jak narovnat komunikaci mezi radnicí a Kokonínem. Zatím nedošlo k diskuzi. Snažme se nejprve dohodnout, definujte vaše problémy,“ vyzval primátor Kokonínské a dodal, že kromě potíží s čističkou radnice neeviduje výraznější problém. „Na každoročních besedách s občany v Kokoníně jsem nezaznamenal podnět k osamostatnění. Skutečně nevím, zda se Kokonínští opravdu odtrhnout chtějí. Je to i proti evropskému trendu,“ připomněl primátor

Nezanedbatelné nejsou ani ekonomické dopady na rozpočet města. „Musíme počítat s tím, že bychom museli do rozpočtu začlenit další náklady nejen na zřízení, ale i na provoz městského úřadu, který by v Kokoníně vznikl,“ konstatoval Vele.

Referendum na zřízení samostatné části Kokonín bylo vyhlášené 19. února 2011. Dostavilo se k němu 360 oprávněných osob, což nesplnilo podmínku 35% oprávněných osob k tomu, aby bylo referendum platné. V referendu pro odtržení Kokonína vyslovilo 35 hlasů. Na způsob pořádání referenda podalo o.s. Kokonín stížnost k Ústavnímu soudu ČR, který dosud nerozhodl.

Vytvořeno 23.9.2013 7:59:51 | přečteno 1774x | Petr Vitvar
load