O příspěvky z FÚZB na čističky požádalo dosud 12 žadatelů

, autor: Petr Vitvar

01.07.2013 - V posledním květnovém týdnu vyhlásilo statutární město Jablonec nad Nisou Výzvu pro předkládání žádostí o příspěvky na čistírny odpadních vod a kanalizační přípojky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení (FZÚB). Oddělení dotací dosud registruje 12 projektových záměrů.

Program Podpory výstavby technické infrastruktury a Pravidla pro poskytování půjček na čistírny odpadních vod a kanalizační přípojky z FZÚB včetně dílčích dokumentů schválili zastupitelé Jablonce 23. května. O den později město výzvu vyhlásilo.

Předkládání žádostí na oddělení dotací je dvoukolové. „V prvním kole žadatel předkládá zjednodušenou žádost, tzv. projektový záměr, o kterém finálně rozhoduje rada města,“ vysvětluje vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová a dodává: „Posuzuje se, zda je předložený záměr v souladu s koncepcí města odkanalizování městských částí, požadovaná dotace má pouze informativní charakter. Pokud rada dá souhlasné stanovisko, žadatel předkládá ve 2. kole podrobnější žádost o dotaci včetně celé řady příloh. Výši dotace bude schvalovat zastupitelstvo.“

Habadová taktéž ujišťuje, že je možná kombinace dotace a půjčky města. „V případě půjčky žadatel jako v minulosti svoji žádost předkládá na oddělení rozpočtu odboru ekonomiky, schvalovat ji bude taktéž zastupitelstvo,“ uzavírá.

„Dosud bylo na oddělení dotací předloženo 12 projektových záměrů. Komise FZÚB 24. června projednala a schválila 11 žádostí - projektových záměrů v předpokládaném objemu 430 000 Kč dotačních prostředků, které včera projednávala rada města. Dvanáctá žádost bude předložena na dalším jednání komise,“ popisuje náměstek primátora Petr Vobořil.

Na červnovém jednání se komise zabývala i žádostí o. s. Nisa z lokality U Staré lípy. „Sdružení požadovalo zmírnění dotačních podmínek a zohlednění nepříznivé finanční situace obyvatel z této lokality při poskytování půjček,“ konstatuje Vobořil. Zastupitelé proto schválili úpravu přílohy č. 8 žádosti o dotaci - doklad o zajištění povinné finanční spoluúčasti, nově tak postačí jen čestné prohlášení žadatele místo původního potvrzení z banky.

Další informace

Vytvořeno 1.7.2013 8:15:28 | přečteno 1333x | Petr Vitvar