Nový sběrný dvůr v Jablonci nad Nisou

02.01.2014 - V Belgické ulici v areálu výkupny společnosti Pragonet trade s. r. o. bude otevřen nový sběrný dvůr pro občany Jablonce nad Nisou. Otevřen bude i o víkendech.

„Podněty na možnost odevzdávat velkoobjemový odpad ve dnech pracovního volna jsme zaznamenali na jarních setkáních s občany a jsem rád, že se podařilo vyjít občanům vstříc a otevření nového sběrného dvora v Jablonci iniciovat,“ prozrazuje náměstek Vele.

„Občané sem budou moci dovézt velkoobjemový odpad, bioodpad ze zahrad, nebezpečné odpady (vyjma eternitu), pneumatiky, vysloužilá elektrozařízení, svítidla a baterie,“ vypočítává Jitka Lochovská, vedoucí odd. správy veřejné zeleně. a dodává, že výkupna kovů a nově i papíru bude v areálu stále v provozu.

Provozní doba bude každý den včetně soboty a neděle od 8:00 do 18:00 hod. Bude zde možné uplatnit dotaci na odložení 8 kusů pneumatik a 200 kg velkoobjemového odpadu nebo bioodpadu na osobu a rok zdarma.

Stavební a demoliční odpady budou občané i nadále odevzdávat na překladiště v Proseči.

Vytvořeno 2.1.2014 9:55:20 | přečteno 4091x | Petr Vitvar
load