Nový azylový dům město vybuduje, pokud získá dotaci

, autor: Petr Vitvar

22.09.2014 - Jablonecký azylový dům je v havarijním technickém stavu, je nedostatečný i kapacitně a stěží splňuje hygienické podmínky pro klienty a zaměstnance. Město by chtělo zřídit nový, s vyšší kapacitou v nevyužívaném objektu, předpokládaná cena přestavby je necelých 18 milionů korun.

Azylový dům - Dům Naděje funguje v Podhorské ulici od roku 1998. Provozuje jej nestátní nezisková organizace NADĚJE a nyní poskytuje čtyři sociální služby. Nedostatek vhodných volných prostor neumožňuje další rozvoj a rozšíření. Objekt je navíc v havarijním stavu a má nedostatečnou kapacitu pro klienty i zaměstnance. Jeho provoz je energeticky náročný, náklady jsou vysoké, od roku 1998 tu probíhaly pouze revizní práce a havarijní opravy.

„Město proto připravilo projekt, jehož záměrem je vybudovat nový azylový dům v lokalitě Za Plynárnou. Pokud by nový azylový dům nevznikl, nebude možné zachovat poskytování všech stávajících sociálních služeb, musely by se omezit pouze na základní,“ vysvětluje náměstkyně primátora Soňa Paukrtová. „Za Plynárnou je možné navýšit kapacitu vždy o pět míst v azylovém domě, noclehárně i v denním centru, vybudovat prádelnu, kuchyni, kompletní bezbariérový přístup a kvalitnější zázemí pro sociální pracovníky. Předpokládáme i rozšíření služeb, například o startovací bydlení pro mládež z dětských domovů či krizové sociální ubytování,“ doplňuje.

Město na přestavbu požádalo o dotaci z EU, a to z výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, která je zaměřená na investice v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. „Byli jsme úspěšní a dotaci jsme získali, avšak písemné oznámení o jejím přidělení jsme dosud neobdrželi. Mělo se tak stát v průběhu července. Na základě naší urgence nám poskytovatel dotace odpověděl, cituji: V současné době na našem odboru probíhá následná řídící kontrola administrovaných projektů z důvodu pozastaveného financování projektů z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v Libereckém kraji. Součástí tohoto ověření je i opětovná kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Vašeho projektu. Dopis o schválení projektu k poskytnutí dotace bude odeslán až po ukončení této opětovné kontroly. Pokud v rámci této opětovné kontroly bude shledán nějaký nedostatek, budete vyzváni k doplnění.“ říká vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová s tím, že jasno by mělo být do konce září. Pokud dotaci město získá, bude stavba probíhat od ledna do srpna 2015.

Rekapitulace

  • 28. 2. 2014 – předložení žádosti o dotaci v rámci 39. kola Výzvy ROP Severovýchod
  • 9. 4. 2014 – předložení podrobného položkového rozpočtu dle požadavku poskytovatele
  • 26. 6. 2014 – rozhodnutí Výboru Regionální rady ROP NUTS II Severovýchod o přidělení dotace z EU do výše: 11 083 106 Kč
  • říjen až prosinec 2014 - otevřené podlimitní výběrové řízení
  • Předpokládané celkové náklady: 17,7 mil. Kč
  • Výše dotace: 11 mil. Kč
  • Spoluúčast města: 6,7 mil. Kč

Další informace

Vytvořeno 22.9.2014 9:05:48 | přečteno 2860x | Petr Vitvar