Nové komunikace i parkování vzniknou v Nové Pasířské

, autor: Petr Vitvar

30.07.2014 - Od poloviny září by dle plánu měla v Jablonci nad Nisou začít realizace dalšího projektu v rámci IPRM, a to Obytný soubor Nová Pasířská. Trvat bude zhruba rok a soustředí se na rekonstrukce komunikací, kontejnerových stání a revitalizace zeleně. Lokalitu ohraničují ulice Nová Pasířská, Vodní, Havlíčkova, Nádražní a U Balvanu. Přibudou parkovací místa i nové cesty místo vyšlapaných pěšin.

Projekt IPRM ve vymezené zóně Žižkův Vrch nazvaný Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou je jednoetapový, začít by měl v půli září a trvat do konce září 2015. Současné vozovky a pěší komunikace jsou z doby výstavby sídliště a jejich stav už je špatný. Proto silnice získají nový kryt, včetně odvodňovacích prvků a obrubníků. Chodníky budou vydlážděné zámkovou betonovou dlažbou a vybavené vodícími liniemi, varovnými a signálními pásy pro nevidomé a slabozraké včetně úprav pro bezbariérové užívání.

„Kromě rekonstrukce chodníků plánujeme i výstavbu nových pěších tras, které respektují vyšlapané cestičky,“ popisuje náměstek primátora Petr Vobořil a dodává, že existující přechod přes ulici Vodní bude nově nasvětlený a přechod u ulice Havlíčkova se přeloží nad křižovatku. Provizorní panelovou cestu ke sportovnímu a dětskému hřišti nahradí nová.

Úpravou projdou také parkovací stání. Jednotlivá stání budou širší, vizuálně oddělená jinak barevnou betonovou dlažbou a v ulici Nová Pasířská jich celkem 15 přibude. „Pamatujeme také na parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Maximálně využijeme dosavadní prostor parkovišť a trochu je rozšíříme i na úkor současné zeleně,“ vysvětluje vedoucí odboru rozvoje jabloneckého magistrátu Tomáš Beneš. Podle jeho slov se v ulicích U Balvanu, Nádražní a Havlíčkova objeví nové úsporné LED lampy.

Výměny se dočkají také kanalizační přípojky panelových domů v ulici Nová Pasířská, opravovat či rekonstruovat se budou kanalizační šachty, uliční vpusti a některé úseky jednotné kanalizace. Projekt dále řeší výměnu nebo výstavbu kontejnerových stání na směsný i separovaný odpad. Navržené jsou tři typy uzavíratelných přístřešků, a to pro tři, šest nebo osm kontejnerů. Zeleň posoudili dendrologové a na základě jejich vyjádření se nezdravé dřeviny vykácí, odstraní se pařezy, ostatní zeleň se ošetří nebo vysadí nová.

„Plánovaný projekt už jsme s veřejností projednávali v roce 2010 v jídelně Gymnázia U Balvanu,“ připomíná náměstek Vobořil.

 Řídící výbor IPRM projekt schválil na svém 32. jednání 14. 7., poté jej 24. 7. odsouhlasila rada města a žádost o dotaci bude předložená na CRR do konce července,“ komentuje vše Habadová.

Projekt: Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

Celkové výdaje: 26 899 201,92 Kč

Dotace z ERDF (EU) 85 %: 19 097 503,85 Kč

Vlastní spolufinancování: 7 801 698,07 Kč

Předpokládaná realizace projektu: 15. 9. 2014 - 15. 9. 2015

 Loga IPRM - EU - MMR 2012

Vytvořeno 30.7.2014 16:12:27 | přečteno 2217x | rudolfova
load