Nové komunikace i parkování vzniknou v Nové Pasířské

, autor: Petr Vitvar

23.10.2014 - Poslední týden v říjnu by dle plánu měla začít realizace dalšího projektu v rámci IPRM, a to Obytný soubor Nová Pasířská. Trvat bude zhruba rok a soustředí se na rekonstrukce komunikací, kontejnerových stání a revitalizace zeleně. Lokalitu ohraničují ulice Nová Pasířská, Vodní, Havlíčkova, Nádražní a U Balvanu.

Chodníky a ulice

Projekt IPRM ve vymezené zóně Žižkův Vrch nazvaný Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou je jednoetapový, začít by měl nyní na konci října a trvat do konce září 2015. Současné vozovky a pěší komunikace jsou z doby výstavby sídliště a jejich stav už je špatný. Proto silnice získají nový kryt, včetně odvodňovacích prvků a obrubníků. Chodníky budou vydlážděné zámkovou betonovou dlažbou a vybavené vodícími liniemi, varovnými a signálními pásy pro nevidomé a slabozraké včetně úprav pro bezbariérové užívání.

„Kromě rekonstrukce chodníků plánujeme i výstavbu nových pěších tras, které respektují vyšlapané cestičky,“ popisuje vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje jabloneckého magistrátu Tomáš Beneš a dodává, že existující přechod přes ulici Vodní bude nově nasvětlený a přechod u ulice Havlíčkova se přeloží nad křižovatku. Provizorní panelovou cestu ke sportovnímu a dětskému hřišti nahradí nová.

Více místa k parkování

Úpravou projdou také parkovací stání. Nově budou z betonové dlažby, jednotlivá stání budou širší, vizuálně oddělená jinak barevnou dlažbou a v ulici Nová Pasířská jich celkem 15 přibude. „Pamatujeme také na parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Maximálně využijeme dosavadní prostor parkovišť a trochu je rozšíříme i na úkor současné zeleně,“ vysvětluje Radka Poprová z oddělení investiční výstavby. Podle jejích slov se v ulicích U Balvanu, Nádražní a Havlíčkova objeví nové úsporné LED lampy.

Oprava kanalizace

Výměny se dočkají také kanalizační přípojky panelových domů v ulici Nová Pasířská, opravovat či rekonstruovat se budou kanalizační šachty, uliční vpusti a některé úseky jednotné kanalizace. Projekt dále řeší výměnu nebo výstavbu kontejnerových stání na směsný i separovaný odpad. Navržené jsou tři typy uzavíratelných přístřešků, a to pro tři, šest nebo osm kontejnerů. Zeleň posoudili dendrologové a na základě jejich vyjádření se nezdravé dřeviny vykácí, odstraní se pařezy, ostatní zeleň se ošetří nebo vysadí nová.

Plánovaný projekt už jsme s veřejností projednávali v roce 2010 v jídelně Gymnázia U Balvanu,“ připomíná Tomáš Beneš.

Projekt Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

  • Celkové výdaje včetně DPH:  27.822.105 Kč
  • Dotace z ERDF (EU) 85 %: 19.097.503 Kč
  • Vlastní spolufinancování: 8.724.602 Kč
  • Předpokládaná realizace projektu: 24. 10. 2014 -  15. 9. 2015

Harmonogram pro letošní rok

Záměrem zhotovitele je do konce roku 2014, pokud to dovolí klimatické podmínky, zrekonstruovat veřejné osvětlení včetně vybudování nového nasvětlení přechodů pro chodce, vybudovat chodník podél oplocení MŠ Havlíčkova směrem k hřišti (místo provizorní panelové komunikace), demontovat stávající přístřešky pro kontejnery na komunální odpad a zrealizovat nové včetně ploch pro kontejnery na odpad separovaný. Zrekonstruovány budou kanalizační přípojky, revizní šachty a poklopy v chodnících v ulici Nová Pasířská. Pokácí se poškozené a neperspektivní dřeviny, které budou příští rok nahrazeny novými.

Letos plánované práce začnou nejdříve 24. října a neměly by vyvolat žádná zásadní omezení provozu, jelikož půjde pouze o částečné, krátkodobé uzavírky v lokálních místech, a to zejména kvůli stavebním pracím na kanalizačních přípojkách a veřejném osvětlení.

Prosíme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení, které se bude v průběhu realizace měnit v závislosti na postupu prací.

Loga IPRM - EU - MMR 2012

Vytvořeno 23.10.2014 9:51:44 | přečteno 2424x | Petr Vitvar
load