MV ČR poskytne dotaci na kamerový bod a osvětlení Tyršova parku

27.05.2013 - V rámci Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2013 město zažádalo o státní účelovou dotaci na dva investiční projekty, a to na rozšíření kamerového systému a na osvětlení rizikové lokality Tyršovy sady. Oba projekty uspěly. Celková výše dotace činí 795 tisíc korun.

Nový kamerový bod bude umístěn na stožáru osvětlení fotbalového stadionu a bude monitorovat lokalitu „Dobytčí trh“. „Specifickým cílem je vytlačit z dané lokality pouliční kriminalitu – vykrádání motorových vozidel, krádeže motorových vozidel, výtržnictví, ublížení na zdraví a monitoring této oblasti umožní i případný rychlý zásah policie“, vysvětluje Jiří Vaníček, vedoucí odd. krizového řízení. Vzhledem k tomu, že v této lokalitě se nachází vstup fanoušků hostů na fotbalový stadion, přispěje nová kamera i k zajištění bezpečnosti návštěvníků. Náklady na pořízení nového kamerového bodu jsou vyčísleny na 400 tisíc korun, spoluúčast města činí 100 tisíc. Kamerový bod na Dobytčím trhu bude 32. bodem MKDS.

Lokalita Tyršova parku podle bezpečnostní analýzy města i Sociologického průzkumu pocitu bezpečí občanů z roku 2012 patří k nejrizikovějším oblastem Jablonce z hlediska bezpečnosti a kriminality. Nové a účinnější osvětlení bude instalováno ve druhé polovině letošního roku a mělo by přispět k větší bezpečnosti návštěvníků parku a obyvatel města. 39 nových svítidel za celkem 895 tisíc korun nahradí stávající osvětlení v Tyršových sadech a přilehlých ulicích U Balvanu a Fügnerově. Dotace ministerstva vnitra byla přidělena ve výši 495 tisíc korun. Zbytek peněz bude uhrazen z městského rozpočtu.

Z dalších dvou žádostí byla přidělena dotace ve výši 28 tisíc korun na projekt pro seniory Bezpečné stáří. „Bohužel jsme letos nezískali dotaci na výchovně vzdělávací tábor, i když loni byl hodnocen jako jeden z velmi kvalitních projektů v rámci ČR“,konstatuje Vaníček.

Vytvořeno 27.5.2013 8:53:54 | přečteno 1854x | Petr Vitvar
load