Mimořádná situace v budově magistrátu Komenského 8

, autor: archiv MMJN

23.11.2012 - Zastupitelé byli včera seznámeni s mimořádnou situací v provozu objektu Komenského 8, kde sídlí agendy správního odboru. Pro nejbližší dny je nutné počítat s částečným, v hraničním případě i úplným omezením provozu budovy.

Kotelna v budově měla v letošním roce projít kompletní opravou systému vytápění, včetně výměny kotle a měření a regulace. K dokončení oprav a uvedení vytápění do řádného provozu mělo dojít nejpozději k 31. říjnu 2012.

Na tuto opravu byla na základě projektu zpracovaného odbornou firmou vypsána veřejná zakázka. Vítěz všem dodavatelům otevřeného výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu, který nabídl a podpisem smlouvy garantoval nejnižší cenu, však v průběhu realizace prací označil zakázku za technicky neproveditelnou dle projektové dokumentace a prozatím ji nedokončil. V průběhu výběrového řízení nicméně nebyla projektová dokumentace nikým z uchazečů ani předkladatelů nabídek nijak zpochybněna.

Prodlení překročilo 15 dní. Město je oprávněno smlouvu se stávajícím dodavatelem ukončit a urychleně vypsat nové výběrové řízení na dodávku chybějících komponentů otopného systému. Protože do kotelny nebyla prozatím dodána všechna zařízení zajišťující požadovanou bezpečnost zaměstnanců i veřejnosti v budově, není možné objekt, který navštěvuje značné množství lidí, vytápět ani ve zkušebním režimu.

Rada města odsouhlasila okamžité vypsání výběrového řízení na práce, které nebyly provedeny. „Předpokládáme, že kompletní dodávka měření a regulace, které nebylo dodáno, by byla realizována maximálně do 3 týdnů od podpisu smlouvy s novým dodavatelem, pokud budou doplněny bezpečnostní komponenty, očekáváme obnovení běžného provozu objektu v řádu dnů,“ říká tajemník magistrátu Marek Řeháček. „Pokud klimatické podmínky a venkovní teploty dovolí, budeme, při dodržení hygienických limitů, přepážková pracoviště vytápět elektrickými přímotopy a počítáme s uzavřením pracovišť nepřepážkového typu do doby zprovoznění kotelny,“ dodává Řeháček.

Smlouva s původním dodavatelem pochopitelně obsahuje dlouhodobé záruky i sankce, které budou magistrátem řešeny paralelně s odstraňováním mimořádné situace v provozu objektu úřadu v Komenského ulici.

Vytvořeno 23.11.2012 12:20:11 | přečteno 2166x | Petr Vitvar
load