Město zachránilo kapličku na Proseči

, autor: archiv MMJN

03.09.2014 - Opravená kaplička na Horní Proseči bude v pátek 5. září za účasti veřejnosti slavnostně zasvěcena Panně Marii. Rekonstrukce kapličky stála celkem 310 tisíc korun. 150 tisíc bylo uhrazeno z městského rozpočtu a 160 000 činila dotace Ministerstva kultury.

Prosečská kaplička podle tradice pochází z 16. století a dlouho byla ve velmi špatném stavu, v roce 2013 již hrozilo její zřícení. Její chátrání trápilo i obyvatele Proseče, kteří na její neutěšený stav často poukazovali i na pravidelných setkáních vedení města s občany. Kaplička ale nebyla v majetku města a proto nebylo možné s ní jakkoli nakládat. Po projednání problému s orgány státní památkové péče, Národním památkovým ústavem a majitelem objektu byla kaplička v prosinci roku 2012 prohlášena Ministerstvem kultury za kulturní památku a došlo k dohodě s majitelem, že kapličku městu daruje. „Město samozřejmě nemá možnost získat do vlastnictví všechny zchátralé památky na svém území, o které se majitelé nestarají a opravovat je, ale zde jsme si uvědomovali význam kapličky pro obyvatele Proseče.“ říká primátor Petr Beitl. Kaplička je podle odborníků významným krajinotvorným prvkem a dokladem lidového stavitelství. Archeologické výzkumy v dané lokalitě prokazují osídlení v místě již na přelomu 14. a 15. století. Písemné prameny se datují k roku 1559.

Zastupitelé přijetí pozdně barokní kaple do městského majetku odsouhlasili v únoru 2013 a následně uvolnili i peníze z rozpočtu města na její záchranu. Statutární město získalo také dotaci Ministerstva kultury. Zabezpečovací práce byly zahájeny ještě vloni na podzim, kdy byla kaplička staticky zajištěna a v letošním roce došlo k její celkové rekonstrukci včetně výměny střechy a odvodnění. Interiér kaple budou chránit stylové dubové dveře.

„Vzhledem k regionálnímu významu jsme požádali o spolupráci církev a necháme kapličku vysvětit. Dá se předpokládat, že veřejnost tuto iniciativu ocení. Již před definitivním dokončením stavby se v kapličce objevily květiny a křížek,“ domnívá se primátor Beitl. Ke slavnostnímu vysvěcení a symbolickému předání klíčů od kapličky prosečským obyvatelům dojde v pátek 5. září v 15 hodin.

Prosečská kaplička je nejmenší svého druhu na území Jablonce. Druhá podobná stavba se nachází ve Mšeně v Palackého ulici, ta patří rovněž městu.

Kaplička Horní Proseč

, autor: archiv MMJN

Původní stav

 
, autor: archiv MMJN

Kaplička na Horní Proseči po rekonstrukci

 
 
Vytvořeno 3.9.2014 | přečteno 2433x | Petr Vitvar