Město se při jednání s JTR opře o odborníky

, autor: Petr Vitvar

07.05.2012 - Statutární město Jablonec nad Nisou se připravuje na další jednání v záležitosti teplárenství ve městě. V současné době již na základě uzavřené dohody mezi akcionáři probíhá oceňování podílu většinového akcionáře společnosti MVV Energie CZ, a.s. v JTR, a.s. nezávislou oceňovací společností TACOMA.

„Lze očekávat, že jednání v rámci společnosti JTR, a. s. budou vedena na velmi odborné úrovni. Potřebujeme se opírat o odborníky na danou problematiku, ať už jde o právníky či odborníky v oboru teplárenství, důležitá pro nás jsou také variantní řešení strategie zásobování města teplem,“ vysvětluje primátor Beitl proč město uzavřelo smlouvy s renomovanou advokátní kanceláří a společností Enviros, s. r. o. Ta má vypracovat Návrh variant budoucího zásobování města teplem a řešení soustavy centrálního zásobování teplem (CZT).  Vzhledem k citlivé problematice a již dřívější zkušenosti s firmou Enviros udělila Rada města výjimku ze směrnice 1/0211 o veřejných zakázkách a uvedené zakázky byly zadány přímo. „Požádali jsme radu města o výjimku, protože firma Enviros již má k dispozici data z minulosti, kdy se podílela na zpracování územně energetické koncepce a v problematice se orientuje. Nový zpracovatel návrhu by musel nejprve shromáždit historická data, což by výrazně prodloužilo dobu potřebnou k vypracování návrhu a samozřejmě by se to promítlo i do celkové ceny zakázky,“ dodává náměstek primátora Ing. Vele.

Jako statutární město má Jablonec nad Nisou zákonnou povinnost mít vypracovanou a platnou Územní energetickou koncepci (ÚEK). Návrh zpracovaný společností Enviros bude zároveň sloužit jako podklad pro aktualizaci ÚEK z roku 2008. Odborné posouzení by mělo mít město k dispozici koncem června.

Další informace

Vytvořeno 7.5.2012 14:06:34 | přečteno 2238x | Petr Vitvar