Město rozdělilo dotace organizacím poskytujícím sociální služby

, autor: archiv Naděje, o. s.

21.03.2014 - Zastupitelé schválili poskytnutí dotací z rozpočtu města pro rok 2014 registrovaným poskytovatelům sociálních služeb. Na doporučení Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb a Komise humanitní péče zastupitelé schválili rozdělení dotací v celkové výši 3 698 000 Kč na 28 sociálních služeb poskytovaných občanům města Jablonec n. N. od 16 organizací.

„Letos rozdělujeme finanční podporu z rozpočtu města podle nových, transparentnějších, pravidel. Jednotlivé žádosti jsou bodovány v souladu s přijatými pravidly,“ připomíná náměstkyně Soňa Paukrtová. Na základě vyhlášené výzvy pro předkládání žádostí o dotaci na podporu sociálních služeb bylo podáno celkem 30 žádostí od 16 organizací v celkové výši 5 877 092 korun.

V loňském roce organizace poskytující registrované sociální služby získaly na dotacích 3 366 000 korun z rozpočtu města.

Poskytovatel sociálních služeb Druh sociální služby Požadavek 2014 Schválená výše dotace 2014
1 NADĚJE  Noclehárna 

200 000

200 000

2 NADĚJE  Azylový dům 

400 000

400 000

3 NADĚJE  Nízkoprahové denní centrum 

300 000

300 000

4 NADĚJE  Terénní programy  (os. bez přístřeší)

85 000

85 000

5 NADĚJE  Terénní prograny (os. sociálně vyloučené) 

285 000

285 000

6 Most k naději  Kontaktní centrum 

200 000

80 000

7 Most k naději  Dům na půl cesty 

200 000

40 000

8 Most k naději  Terénní programy (os. závislé na návykových látkách)

300 000

120 000

9 Most k naději  Terénní programy (os. sociálně vyloučené)

200 000

-

10 Diakonie ČCE -  JBC  Pečovatelská služba 

200 000

200 000

11 Diakonie ČCE -  JBC  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

600 000

418 000

12 Diakonie ČCE -  JBC  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

200 000

200 000

13 Rytmus Liberec  o.p.s.  Sociální rehabilitace 

110 000

44 000

14 Centrum pro zdravotně postižené LK,o.p.s.  Osobní asistence 

220 000

176 000

15 Centrum pro zdravotně postižené LK,o.p.s.  Odborné sociální poradenství 

25 000

15 000

16 Centrum pro zdravotně postižené LK,o.p.s.  Odlehčovací služby 

35 000

-

17 Hospicová péče Sv. Zdislavy o.p.s.  Odborné sociální poradenství 

51 000

41 000

18 "D" o.s.  Odborné sociální poradenství 

133 660

107 000

19 Rodina24  Osobní asistence 

204 905

123 000

20 Laxus o.s.  Odborné sociální poradenství 

65 000

13 000

21 Středisko pro ranou péči Liberec,o.p.s.  Raná péče

185 000

74 000

22 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - JBC  Odborné sociální poradenství 

30 000

24 000

23 Advaita, o.s.  Odborné sociální poradenství 

200 000

120 000

24 Advaita, o.s.  Služby následné péče 

210 000

63 000

25 Advaita, o.s.  Terapeutická komunita 

150 000

90 000

26 Asociace  rodičů a přátel zdrav. postižených dětí - klub JBC   Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

93 000

74 000

27 O.s. COMPITUM  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

263 232

53 000

28 Fokus Liberec o.p.s.  Sociálně terapeutická dílna 

414 060

60 000

29 Fokus Liberec o.p.s.  Podpora samostatného bydlení 

257 235

257 000

30 REP - občanské sdružení   Odborné sociální poradenství 

60 000

36 000

C E L K E M 

5 877 092

3 698 000

Další informace

Vytvořeno 21.3.2014 10:39:44 | přečteno 2486x | Petr Vitvar
load