Město přátelské rodině má před sebou nové cíle

, autor: Radka Baloghová

27.11.2013 - Jablonec má novou koncepci prorodinné politiky do roku 2019. Obsahuje šest dlouhodobých cílů včetně způsobu, jak jich dosáhnout. Cílovou skupinou koncepce je rodina v širším slova smyslu a důraz se klade zejména na rodinné vazby.

Garantem plánování prorodinné politiky a naplňování koncepce je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Autorem dokumentu je pracovní skupina komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež. Vycházela z podnětů ostatních skupin, dobrých příkladů z celé ČR a dotazníků, které od července do října zkoumaly spokojenost občanů s prorodinnou politikou města, s počtem a stavem hřišť či nabídkou akcí. Na chybějící hřiště respondenti poukazovali v centru, v Proseči nad Nisou, na Vrkoslavicích a nelíbil se jim stav těch u přehrady. Také upozorňovali na absenci městské herny pro děti či zvýhodněných rodinných vstupenek. Další podněty se týkaly většího spektra besed či akcí pro rodiny, péče o malé děti (MŠ a další zařízení), čistoty ulic a dětských hřišť. „Nová koncepce dbá na slaďování rodinného a pracovního života, neopomíjí bezbariérovost města, hledá vhodné prostory pro přebalení a nakojení dětí,“ podotýká náměstkyně primátora Soňa Paukrtová. S prorodinnou politikou úzce souvisí bezpečnost a její prevence. „K té dopravní přispívají mimo jiné autobusy s bezpečnostními pásy a dětskými sedačkami, tzv. Berušky. Kromě spolupráce s městskou policií chceme upozorňovat na otázku finanční gramotnosti jako prevenci možných sociálních problémů,“ pokračuje náměstkyně primátora a zamýšlí se nad přímou podporou rodin: „Zvýhodněné jízdné poskytují rodinné víkendové jízdenky, v plánu jsou jednání s Libereckým krajem o zavedení rodinných pasů. Bonusová vstupenka na rodinná představení v kinech je příkladem systému zvýhodněného rodinného vstupného. Zvažujeme i podporu nadaných dětí.“

Vytvořeno 27.11.2013 15:17:39 | přečteno 1489x | Petr Vitvar