Město odepisuje nevymahatelné pohledávky

, autor: Petr Vitvar

15.09.2014 - Město v současné době eviduje pohledávky z nájmu jak bytových, tak nebytových prostor ve výši 13,6 milionu korun na jistině a pohledávky na příslušenství tj. penále + soudní a exekuční náklady ve výši 12,7 milionů korun. Zastupitelé odsouhlasili vedle dluhové amnestie také odpis pohledávek v celkovém objemu 3,4 milionu včetně příslušenství.

„Jedná se převážně o dluhy na nájemném a službách. Pohledávky jsou převážně nevymahatelné, promlčené a v mnoha případech došlo i k úmrtí dlužníka. Vymahatelnost je nulová a evidování pohledávek je naproti tomu administrativně poměrně náročné, proto jsem navrhl odpis pohledávek a právní oddělení připravilo materiál, který zastupitelé schválili,“ okomentoval odpis pohledávek náměstek pro ekonomiku Miloš Vele.

Statutární město Jablonec nad Nisou mělo k 31. 7. 2014 ve svém vlastnictví 70 objektů, z nichž je 949 bytů a 79 nebytových prostor, které pronajímá. K 31. 7. 2014 evidoval odbor správy městského majetku 932 aktivních nájemních smluv. K 31. 7. 2014 bylo evidováno 658 dlužníků.

Vytvořeno 15.9.2014 8:04:31 | přečteno 2278x | Petr Vitvar