Město nabízí dotace na čistírny odpadních vod a kanalizační přípojky

, autor: Petr Vitvar

24.05.2013 - Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje 24. května výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora výstavby technické infrastruktury na kanalizační přípojky a domovní čistírny odpadních vod.

„K řešení v podobě poskytování dotací z Fondu na zlepšení úrovně bydlení (FZÚB) jsme přistoupili vzhledem k dlouhodobě trvající problematice odkanalizování některých částí města,“ vysvětluje Petr Vobořil, náměstek pro rozvoj města.

O podporu formou investiční dotace mohou požádat majitelé rodinných a bytových domů v katastru města. Žadatelé mohou získat 50% z celkových způsobilých výdajů, maximálně 50 tisíc korun na bytovou jednotku. Žadatelé si k tomu mohou požádat o půjčku na pokrytí vlastní spoluúčasti na projektu, a to ve výši až 30 tisíc korun na 1 bytovou jednotku se splatností 5 let a úrokovou sazbou 2,45% p.a.

Komise pro poskytování příspěvků a půjček z FZÚB byla zřízena v březnu letošního roku. Ke schválení pro zastupitele připravila pravidla pro poskytování podpory, výzvu s termíny, formuláře žádostí a další nezbytné dokumenty. „Celkový objem dotačních prostředků na čistírny odpadních vod a kanalizační přípojky činí dle výzvy 2 miliony korun,“ říká předsedkyně komise a vedoucí odd. dotací Iveta Habadová.

Žádosti budou předkládány průběžně po dobu trvání výzvy od 24. května do 31. října letošního roku na oddělení dotací jabloneckého magistrátu, a to ve 2 kolech. Nejdříve žadatel předloží zjednodušenou žádost, tzv. projektový záměr a po schválení záměru radou města předloží žádost o dotaci se všemi přílohami. „Doporučuji všem zájemcům, aby si důkladně pročetli text výzvy. Na všechny otázky jsme připraveni odpovědět a pomoci,“ ujišťuje potencionální žadatele Habadová. Hned po předložení žádosti o dotaci na oddělení dotací v 2. kole bude možné předložit žádost o půjčku na vlastní spoluúčast. Žádost o půjčku se bude předkládat stejně jako v minulosti na oddělení rozpočtu odboru ekonomiky. Žádosti o dotaci a o půjčku bude v konečné fázi schvalovat zastupitelstvo města.

Další informace

V rozpočtu na rok 2013 je ve Fondu na zlepšení úrovně bydlení 4 miliony korun.

300 tisíc již bylo vyčerpáno na půjčky v rámci výzvy na předkládání žádostí o půjčky pro rok 2012/2013. 2 miliony ze zbývající částky byly alokovány ve prospěch dotací na čistírny odpadních vod a kanalizační přípojky. Zbylých 1,7 milionu bude využito pro půjčky z FÚZB na financování spoluúčasti žadatelů o dotace na čistírny odpadních vod a kanalizační přípojky.

Vytvořeno 24.5.2013 12:04:10 | přečteno 2631x | Petr Vitvar
load