Město nabídne k prodeji pouze celé bytové domy

, autor: Petr Vitvar

23.11.2012 - Zastupitelé svým jednáním 22. listopadu navázali na usnesení z 27. září, kdy schválili rozdělení objektů ve vlastnictví města do různých skupin.

Včera odhlasovali novou Metodiku prodeje bytů. Bytové domy ve skupině B – prodej po bytech budou podle nové metodiky nabízeny k prodeji za zvýhodněnou cenu jako celek bytovým družstvům, které vytvoří minimálně 60% nájemců daného objektu.

„Město nabídne k prodeji 14 objektů s 312 byty. Zastupitelé v souladu s novou metodikou schválili prodej uvedených domů jako celků. Prodej je podmíněn tím, že nájemci jednotlivých bytů vytvoří bytové družstvo, kterému město za zvýhodněnou cenu dům prodá,“ vysvětluje Ing. Libuše Pavízová, vedoucí majetkoprávního odd. magistrátu města.

„Výhodou takového způsobu prodeje je to, že městu nezůstanou v domech jednotlivé byty, jejichž vlastnictví zatěžuje městský rozpočet. Z rozpočtu přispíváme do fondu oprav, podílíme se na financování rekonstrukcí domů a to jsou nemalé peníze,“ říká náměstek primátora Miloš Vele.

Stanovení ceny a podmínky prodeje bytu

Cena bytu je dána vzorcem uvedeným v odstavci III. Metodiky prodeje bytů platné od 23. 11. 2012

CB (cena bytu) = ZPB . k 

ZPB – cena bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavební parcele – cena bude stanovena znaleckým posudkem dle platné legislativy

k - koeficient 0,5 je uplatňován v případě prodeje domu jako celku bytovému družstvu

Prodej bude realizován pouze za dodržení těchto tří podmínek současně:

  1. Družstvo bude složeno min. z 60 % všech nájemců daného objektu, případně do již existujícího bytového družstva vstoupí minimálně 60 % všech nájemců daného objektu.
  2. Družstvo musí požádat o zápis do obchodního rejstříku nejdéle do 3 měsíců od uplynutí jednoměsíční lhůty dané nájemcům k volbě způsobu prodeje
  3. Kupní cena musí být složena na účet města nejdéle do 9 měsíců od převzetí výzvy prvním z nájemců bytů daného objektu.

Cena bytových jednotek se stanoví dle vzorce uvedeného v článku III. Metodiky prodeje bytů, cena nebytových jednotek je stanovena posudkem znalce. Cena, za kterou bude objekt prodán bytovému družstvu, je součtem kupních cen bytových a nebytových jednotek.

„Primárně chceme prodat byty jednotlivým družstvům tak, abychom prodávali stávajícím nájemníkům,“ vysvětluje náměstek Vele a dodává: „Prodej družstvům zvýhodňujeme koeficientem 0,5. V případě, že by se objekty prodávaly po jednotlivých bytech, bude podle nové metodiky platit koeficient 0,7. Dosud to bylo 0,9.“

Seznam objektů, které budou nabízeny k prodeji bytovým družstvům

  • Liberecká 23, 25, 27, 29
  • Palackého 40, 42
  • Podhorská 16a, 18
  • Pobřežní 19, 21
  • Podzimní 54
  • Skelná 12

Nabídky s konkrétní cenou budou nájemci bytů dostávat na jaře příštího roku. Veškeré dotazy mohou lidé směřovat na majetkoprávní oddělení magistrátu.

Vytvořeno 23.11.2012 12:21:35 | přečteno 2362x | Petr Vitvar
load