Město mění zásady pro poskytování dotací z rozpočtu

, autor: Miroslav Gorčík

23.09.2013 - V současné době město připravuje nové zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou. Zastupitelé 19. září zrušili obecné zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města, dále Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách a Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z fondu na reprezentaci města. „Příspěvky a dotace budeme poskytovat i nadále,“ ujišťuje náměstkyně primátora Soňa Paukrtová.

Zásady se musí přepracovat tak, aby proces přidělování dotací umožňoval soudní přezkum a vyhověl tak judikatuře Nejvyššího správního soudu. „V současné době intenzívně pracujeme na novém systému přidělování finančních prostředků, vše se postupně projednává a schvaluje v komisích Rady města a také v Řídící skupině komunitního plánování,“ konstatuje Paukrtová a dál vysvětluje: „Vzhledem k plánovaným úpravám je potřeba zrušit stávající zásady, které obsahují termíny pro podávání žádostí, které není možné v tuto chvíli přijímat a řešit dle platných zásad.“

Podle nové metodiky bude o přidělení či nepřidělení dotace ve stanovené výši rozhodovat Rada nebo Zastupitelstvo města. „V důvodové zprávě musí být uvedeno, na základě jakých kritérií byla či nebyla dotace přidělena, přičemž kritéria musí být známá v době podávání žádostí o dotace. Smlouva o poskytnutí dotace je ze své podstaty veřejnoprávní smlouvou a řídí se režimem správního řádu, její porušení ze strany příjemce dotace je porušením rozpočtové kázně dle zák. č. 250/2000Sb.,“ přibližuje podmínky nového systému poskytování dotací vedoucí humanitního odboru Miroslava Rýžaková.

Nový systému poskytování dotací budou zastupitelé schvalovat v říjnu 2013. Žadatelé o dotace budou moci žádat o poskytnutí dotací po vyhlášení příslušných výzev, které budou zveřejněny na webových stránkách města. Potenciální žadatelé se také mohou informovat u příslušných úředníků magistrátu.

Vytvořeno 23.9.2013 7:54:17 | přečteno 1738x | Petr Vitvar
load