Město i letos rozděluje finanční příspěvky

21.04.2013 - Rozpočet města na rok 2013 počítá s částkou 2,8 milionu určenou pro příspěvky subjektům z oblasti kultury, výchovy a vzdělávání, sportu, prevence kriminality a sociální péče a zdravotnictví. Zastupitelé na svém dubnovém zasedání schválili vyplacení poloviny této částky tak, jak je navrhly jednotlivé komise rady města. Dalších částka ve stejné výši 1,4 milionu korun je ponechána v rezervě města. O jejím rozdělení zastupitelé případně rozhodnou ve 2. kole v červnu letošního roku dle vývoje ekonomické situace.

Z níže uvedené tabulky je patrný objem žádostí dle jednotlivých oblastí. Pro srovnání je uveden rok 2012.

rozděleno

žádosti celkem

2013

2013

2012

sociální péče a zdravotnictví

300 000 Kč

651 940 Kč

1 078 400 Kč

 výchova a vzdělávání

180 000 Kč

677 300 Kč

665 100 Kč

 kultura

1 100 000 Kč

2 457 000 Kč

2 716 400 Kč

sport a tělovýchova

1 200 000 Kč

8 576 600 Kč

5 537 100 Kč

prevence kriminality a sociálně patologických jevů

20 000 Kč

13 600 Kč

57 000 Kč

Z rozdělených částek bude vyplacena polovina.

Každá komise při zpracování návrhu na rozdělení postupuje dle svého interního klíče. Některé komise rozdělily částku v celé výši. Komise pro výchovu a vzdělávání a Komise prevence kriminality si ponechaly rezervu ve shodné výši 6 tisíc korun na řešení mimořádných požadavků, které se během roku občas vykytují.

„Podařilo se nám zachovat objem financí určený pro podporu jednotlivých oblastí. Komise dostaly k rozdělení finance ve stejné výši jako v loňském roce, a to mě velmi těší,“ konstatuje náměstkyně primátora pro humanitní oblast Soňa Paukrtová. „I letos postupujeme dle loňského osvědčeného modelu a necháváme polovinu schválených příspěvků v rezervě města,“ dodává Paukrtová. 

Vytvořeno 21.4.2013 17:29:51 | přečteno 1467x | Petr Vitvar