Město hospodaří s převisem 79 milionů korun

, autor: Petr Vitvar

12.09.2014 - V prvním pololetí letošního roku město Jablonec nad Nisou hospodařilo dobře, vyplývá to z Pololetní zprávy o plnění rozpočtu roku 2014, se kterým seznámil zastupitele náměstek pro ekonomiku Miloš Vele. Převis příjmů nad výdaji činí 79 milionů a výnos z obchodů s cennými papíry je 1,6 milionu.

Celkové příjmy města za toto období jsou ve výši 409,1 milionů korun a celkové výdaje se pohybují ve výši 330 milionů korun. Převis příjmů nad výdaji je 79,1 milionů korun

„Příjmy byly v prvním pololetí letošního roku naplňovány rovnoměrně, zejména příjmy daňové, které tvoří 57% příjmů města,“ komentuje hospodaření vedoucí odboru ekonomiky Renata Vítová.

Čerpání výdajů odpovídá předem schválenému plánu, nelze uskutečnit výdaj, který není součástí rozpočtu. Celkové plnění výdajů za první pololetí roku 2014 činí 34,3%. Z kapitálových výdajů byly realizovány např. rekonstrukce parteru radnice za 5,6 mil. Kč, infrastruktura Pasecký vrch za 1 mil. Kč, otočka autobusů MHD u nádraží za 1,5 mil. Kč.

Cenné papíry vynesly Jablonci za půl roku 1,6 milionu

Zastupitelé byli také seznámeni s výnosy z cenných papírů ve vlastnictví města. Město Jablonec nad Nisou vlastnilo k 30. 6. 2014 cenné papíry za 83,9 milionu korun. Z 15% se jednalo o dluhopisy a 85% instrumenty peněžního trhu. Výnos z cenných papírů za I. pololetí roku 2014 představuje částku 1,6 milionu korun, což činí v absolutním % vyjádření 3,09 % a v ročním % vyjádření 6,18 % p.a.

Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonává na základě uzavřené smlouvy společnost J&T Investiční společnost, a.s.

Vytvořeno 12.9.2014 12:46:52 | přečteno 2031x | Petr Vitvar
load