Manažerské smlouvy ředitelů městských organizací na webu

13.07.2012 - S ohledem na medializaci záležitosti kolem podpisu nových manažerských smluv ředitelů a jednatelů městských organizací se vedení města rozhodlo zveřejnit návrhy smluv pro ředitele a jednatele organizací městských organizací.

Statutární město Jablonec nad Nisou začátkem letošního roku přistoupilo ke komplexnímu zhodnocení vztahů mezi městem Jablonec, městem zřizovanými a zakládanými organizacemi a jejich řediteli či jednateli. Výsledkem toho jsou sjednocující manažerské smlouvy, které kopírují běžný zaměstnanecký vztah vedoucích pracovníků v souladu se zvláštnostmi jednotlivých právních forem organizací zřizovaných, zakládaných nebo vlastněných městem.

„Vzhledem k tomu, že vztahy mezi řediteli městských organizací a městem nebyly v minulosti nijak upraveny a neměly jasný rámec, rozhodli jsme se pracovně-právní vztahy jednotlivých manažerů a města zaštítit smlouvami,“ vysvětluje primátor Beitl.

Ve zveřejněných smlouvách jsou zdůrazněny body o informačních povinnostech manažerů, aby každý mohl zvážit, zda jsou či nejsou omezující.

„Smlouvy obsahují naprosto elementární, ale doposud neupravené záležitosti, jako je rozsah pracovní doby, rozsah dovolené, zákaz konkurence ve vztahu k jiným organizacím, a tak dále. Jednoduše řečeno, pravidla známá každému zaměstnanci,“ doplňuje Beitl.

Smlouvy byly v období březen až červen letošního roku konzultovány s jednotlivými řediteli městských organizací a došlo k dílčím úpravám na základě jejich požadavků. Upravené smlouvy Rada města 6. června schválila, přičemž v případě obecně prospěšných společností slouží smlouvy jako doporučení pro správní rady jednotlivých o.p.s. K podpisu jednotlivých smluv by mělo dojít do konce srpna 2012.

Jedná se o manažerské smlouvy ředitelů a jednatelů organizací...

Příspěvkové organizace:

  • Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
  • Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

Obecně prospěšné společnosti:

  • Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.
  • Jablonecké kulturní a informační centrum Jablonec nad Nisou, o.p.s.

Společnosti s ručením omezeným:

  • Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.
  • SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.
  • Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Návrhy smluv tak, jak je schválila Rada města 6. června 2012...

Vytvořeno 13.7.2012 13:45:37 | přečteno 2716x | Petr Vitvar
load