Lesopark Žižkův Vrch

, autor: Jana Fričová

03.10.2012 - Lesopark Žižkův Vrch vznikl v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) – zóna Žižkův Vrch a okolí, oblast revitalizace veřejných prostranství. Cílem tohoto projektu bylo obnovit léta zanedbávaný zpustlý park se zelení poničenou sněhovou kalamitou v říjnu 2009.

Trocha historie

Na přelomu 18. a 19. století byla v místech dnešního lesoparku pastvina, kde pramenily potůčky, ze kterých se napájel dobytek. Pastvina byla protkána cestami, kterými si lidé zkracovali cestu do práce v údolí Brandlu nebo na vlak či později tramvaj. V prvních desetiletích 20. století se pastvina přeměnila na okrasný sad. V místě dnešního altánu tehdy stála vyhlídka viditelná i ze vzdálenějšího okolí. Ve druhé polovině minulého století byla část navazující na les ponechána ladem a na části někdejšího okrasného sadu byl necitlivě vystavěn bytový dům a řadové garáže. Došlo na terénní úpravy a ve střední části původního lesoparku byla zřízena dětská sjezdovka, která již dnes neexistuje.

Při rozhodování o budoucnosti prostoru přicházely v úvahu dvě varianty. „Vykácet nemocné a poškozené dřeviny, jejichž počet se velmi zvýšil po sněhové kalamitě v roce 2009. Případně vysadit náhradní zeleň a park tak ponechat. Druhou možností bylo dát dohromady projekt, který by přinesl i určitou přidanou hodnotu. Využít skutečnosti, že prostor, v němž se park nachází, je součástí IPRM,” vysvětluje náměstek primátora Petr Vobořil. Nakonec zvítězila druhá varianta - vrátit území jeho původní funkci, vytvořit zde znovu park lákající k odpočinku, sportu i k získávání vědomostí.

Mapa Lesoparku Žižkův Vrch, obrázek se otevře v novém okněJablonecký vyhlídkový okruh

Nový lesopark leží na trase Jabloneckého vyhlídkového okruhu, který vznikl v roce 2000 také za podpory EU. Park se nachází nad železniční a tramvajovou tratí. Rozkládá se od ulice Plynární až k panelovým domům a řadovým garážím v ulici Na Výšině. Založený byl na počátku 20. století a dlouho byl cílem procházek místních. „Bohužel původní kompozice se neudržovala, park postupně zarůstal a pustl. Jeho někdejší rozlohu zredukovala výstavba panelového sídliště. Vznikla zde také dětská sjezdovka, jež se promítla do povědomí lidí natolik, že se označení ‚sjezdovka’ užívá dodnes, ačkoliv zde od roku 2006 není,” říká David Pokorný, vedoucí oddělení investiční výstavby.

Cena

Původní náklady uvedené v žádosti o dotaci z prosince 2010 se rovnaly částce 24,5 milionu korun. Během výběrového řízení na zhotovitele stavby v polovině roku 2011 se snížily o 7,5 milionu korun. Vybrána tak byla firma Gardenline, s.r.o. s nabídkou za necelých 15,5 milionu korun.

Stav před závěrečným vyúčtováním:

Celkové výdaje 17.000.000 Kč

 • dotace 85 % 13.300.000 Kč
 • spoluúčast města 3.700.000 Kč

Společné projednání s občany

Všechny projekty, které byly a jsou realizované v rámci IPRM – zóna Žižkův Vrch a okolí jsou vždy nejprve projednávané s obyvateli dané lokality. Stejně tomu bylo i v případě lesoparku. Svůj návrh představil architekt Roman Balatka Maršík místním 25. října 2010 ve školní jídelně ZŠ Pasířská. Pak teprve o lesoparku jednali zastupitelé, kteří projekt schválili 2. prosince 2010. První práce začaly na podzim roku 2011 a pokračovaly pak od jara 2012.

Autoři projektu

 • Roman Balatka Maršík
  je samostatným projektantem jablonecké kanceláře Atelier 4, s.r.o. Věnuje se dopravě, urbanismu a architektuře drobných doplňkových staveb.
 • Miloslav Fekar
  věnuje se sochařství, scénografii, designu a architektuře. Vystudoval AVU a DAMU v Praze a  FaVU při VUT v Brně. Od roku 1993 vystavuje v Čechách i v zahraničí na kolektivních a samostatných výstavách.

Čtyři části tvoří celek

 • relaxační s jezírkem, molem, terasou a východní loukou nabídne místo pro odpočinek
 • pikniková s altánem, vyhlídkou a magickou spirálou
 • sportovně - naučná s hřišti
 • přírodní

Původní jezírko a dva vodní prameny prošly rekonstrukcí. Horní a dolní pramen jsou opatřené kamennými žulovými obklady a doplněné přístupovou plochou z kamene a dřevo-ocelového chodníčku. Na ploše jezírka je navíc molo a terasa, ze kterých je možné sledovat život pod i nad hladinou.

Budoucí Lesopark Žižkův Vrch v listopadu 2011, obrázek se otevře v novém okněStavební a sadovnické práce

Září 2011 – září 2012

„Podrobný dendrologický průzkum lesoparku zhodnotil přes 512 dřevin a rozdělil je do tří skupin - na stromy ke kácení, dřeviny navržené k ošetření a ty, které žádný zásah nepotřebují,“ vysvětluje náměstek Vobořil. Ošetřování a kácení stromů trvalo od září do prosince 2011. Celkem bylo vykáceno 259 stromů s obvodem kmene pod 80 cm a 165 stromů s obvodem kmene nad 80 cm. Dělníci také odstranili křoviny z 3940 metrů čtverečních. Vysázelo se 69 stromů a 2085 keřů. Kromě požadovaných dřevin firma vysela 51 druhů lučních květů a 11 druhů trav na tzv. motýlí louku. Její krásu však návštěvníci posoudí až příští léto.

Aleje

V parku jsou tři aleje. V minulosti tu byla vysázená alej lipová podél spojovací komunikace mezi ulicemi Plynární a Na Výšině. Tu na podzim roku 2009 silně poškodila sněhová kalamita, a proto ji bylo třeba obnovit, respektive téměř celou nahradit. Stejně tak původní je osiková alej v blízkosti východního vstupu, která je pouze ošetřená a zkultivovaná. Třetí je alej modřínová. Vzrostlé jedince doplňuje nová výsadba a alej tvoří předěl mezi loukami motýlí a východní.

Lavice s morseovkou v Lesoparku Žižkův Vrch, obrázek se otevře v novém okněObjekty v lesoparku

 • Altán je podélně orientovaná dřevoocelová hmota, která vystupuje na popředí vegetace. Tvoří jej tři krychle spojené v jeden celek, přitom prostřední část je směrovaná otvorem pro sezení ven a v krajních polích jsou lavice orientované na prostor uvnitř. Celým objektem prochází nápisy pobízející ke zklidnění a zamyšlení nad spěchem. Altánem prorůstá jeden uměle vysazený strom, jenž jej sbližuje s okolní přírodou.
 • Spirála se tematicky vztahuje ke hře a hledání středu kruhu. Otevřená spirála vytažená do výšky odkazuje na vztah nebe a země – hledání místa ve světě. Hledání domova a své podstaty. Rastrování obsahuje zakódovaný nápis.
 • Terasy a mola jsou místem delších nápisů. Texty na hlavních plochách jsou kombinované tematicky s nápisy na lavičkách a zábradlí.
 • Lavice s morseovkou na jednom z hřišť poskytuje návod na čtení abecedy a zašifrovaným vzkazem vybízí, aby si každý na pískové ploše hřiště vyzkoušel tvorbu slova, zanechal vzkazy ostatním a tak hledal základ komunikace.
  .-././.-../.- /-..- /..-/.---/-/.//.-//-.../.-/...-/-/.//..././//

Dalšími prvky se zašifrovanými zprávami jsou lavičky, parket, informační tabule, koše, piknikové sestavy a lávky.

Jednotlivé stavby v krajině rozmístil Roman Balatka Maršík. „Někdy jsou prací jednoho, jindy druhého z nás, nebo jsou výsledkem naší společné tvorby. Všechny stavby sjednocuje Fekarovo pojetí morseovky stojící nade všemi „běžnými“ konstrukčními detaily, hmotovým i prostorovým řešením. Výsledkem jsou jednoduché atypické stavby a prvky, které se vyznačují funkčností i výtvarnem,“ podotýká projektant Balatka Maršík.

Podle autorů k dešifrování morseovky stačí mít u sebe nápovědu vytisknutou třeba z internetu, okopírovanou z knihy, nebo nafocenou mobilem z informačního panelu. Na internetu se dají stáhnout také aplikace s automatickými překladači.

Loga IPRM - EU - MMR 2012, obrázek se otevře v novém okně

Projekt „Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Další informace

Stavba Lesoparku Žižkův Vrch

, autor: Jana Fričová

Alej

 
, autor: Jana Fričová

Budování cesty

 
, autor: Jana Fričová

Zpevňování cesty

 
, autor: Jana Fričová

Úpravy terénu

 
, autor: Jana Fričová

Stavba schodiště

 
, autor: Jana Fričová

Severní vstup do parku

 
, autor: Jana Fričová

Schodiště

 
, autor: Jana Fričová

Odvoz zeminy

 
, autor: Jana Fričová

Cesty

 
, autor: Jana Fričová

Místo budoucí spirály

 
, autor: Jana Fričová

Pramen

 
, autor: Jana Fričová

Jezírko

 
, autor: Jana Fričová

Spirála

 
, autor: Jana Fričová

Primátor Petr Beitl při slavnostním otevření lesoparku

 
, autor: Jana Fričová

Děti ze ZŠ Liberecká zpívaly při slavnostním otevření parku

 
, autor: Jana Fričová

Lesopark

 
, autor: Jana Fričová

Vyhlídka

 
, autor: Jana Fričová

Lavička

 
, autor: Jana Fričová

Jezírko

 
, autor: Jana Fričová

Celkový pohled na spirálu

 
, autor: Jana Fričová

Odpočinkové místo s pramenem

 
, autor: Jana Fričová

Nad jezírkem

 
, autor: Jana Fričová

Návštěvníci lesoparku

 
, autor: Jana Fričová

Lesopark nabízí příjemné posezení

 
 
Vytvořeno 3.10.2012 17:11:13 | přečteno 8690x | Petr Vitvar
load